Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Kasietczuk, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Co-incineration of large quantities of alternative fuels in a cement kiln – the problem of air pollutant emissionsWspółspalanie dużych ilości paliw alternatywnych w piecu cementowym - problem emisji zanieczyszczeń do powietrza / Robert OLENIACZ, Magdalena KASIETCZUK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2012 vol. 6 nr 4, s. 47–59. — Bibliogr. s. 57–59. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2012.6.4/geom.2012.6.4.47.pdf

 • słowa kluczowe: emisja zanieczyszczeń, paliwa alternatywne, współspalanie odpadów, piec cementowy

  keywords: emission, cement kiln, air pollutants, alternative fuels, waste co-incineration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2012.6.4.47

2
 • Emisja dioksyn i furanów z procesu współspalania paliw alternatywnych w piecach cementowych[Emissions of dioxins and furans from the co-combustion of alternative fuels in cement kilns] / Magdalena KASIETCZUK, Robert OLENIACZ, Marian MAZUR // W: Inżynieria i ochrona powietrza / red. nauk. Józef Kuropka, Anna Musialik-Piotrowska. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. — ISBN: 978-83-7493-839-6. — S. 214–223. — Bibliogr. s. 222–223, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Energetyczne wykorzystanie stałych paliw wtórnych z odpadów (SRF) na przykładzie instalacji współspalania paliw w Cementowni Chełm[The use of solid recovered fuels (SRF) from waste on example of the installation fuel co-combustion in cement plant Chełm] / Magdalena KASIETCZUK, Robert OLENIACZ // W: Dla miasta i środowiska : Problemy unieszkodliwiania odpadów : X  konferencja : 26 listopada 2012, Warszawa : materiały konferencyjne. — [Warszawa : s. n.], [2012]. — Opis wg okł.. — S. 39–44. — Bibliogr. s. 43–44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Impact assessment of road transport on air quality in the selected area of KrakowOcena wpływu komunikacji na jakość powietrza w wybranym obszarze Aglomeracji Krakowskiej / Mateusz RZESZUTEK, Magdalena KASIETCZUK, Marek BOGACKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4864–4873. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4872–4873, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: emisji z transportu drogowego, jakość powietrza, model CALINE3

  keywords: air quality, road transport emissions, CALINE3

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Impact assessment of road transport on air quality in the selected area of Krakow / Mateusz RZESZUTEK, Magdalena KASIETCZUK, Marek BOGACKI // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 97

 • keywords: air quality, road transport emissions, CALINE3

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ocena efektów termomodernizacji budynków jednorodzinnych. [Cz.] 1, Zmniejszenie zużycia ciepła i emisji zanieczyszczeń do powietrzaAssessment of the effects of thermal renovation of detached houses. [Pt.] 1, Reduction of heat consumption and pollutant emissions into the air / Robert OLENIACZ, Magdalena KASIETCZUK, Mateusz RZESZUTEK // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2014 t. 31 z. 61 nr 3, s. 183–196. — Bibliogr. s. 194–196, Summ.

 • słowa kluczowe: budynek mieszkalny, termomodernizacja, poprawa efektywności energetycznej, spalanie węgla, kocioł małej mocy, redukcja niskiej emisji

  keywords: coal combustion, residential building, thermomodernization, improving energy efficiency, low emission reduction, low power boiler

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2014.55

7
 • Ocena efektów termomodernizacji budynków jednorodzinnych. [Cz.] 2, Ograniczenie wpływu na jakość powietrza atmosferycznegoAssessment of the effects of thermal renovation of detached houses. [Cz.] 2, Reduction the impact on the ambient air quality / Robert OLENIACZ, Magdalena KASIETCZUK, Mateusz RZESZUTEK // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2014 t. 31 z. 61 nr 3, s. 197–215. — Bibliogr. s. 213–215, Summ.

 • słowa kluczowe: modelowanie, dyspersja atmosferyczna, CALPUFF, zanieczyszczenia powietrza, termomodernizacja budynków, niska emisja, CALMET

  keywords: modelling, atmospheric dispersion, low emission, CALPUFF, air pollutants, building thermomodernization, CALMET

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2014.56

8
 • Paliwa z odpadów – korzyści czy ograniczenia dla przemysłu cementowego?[Fuels from wastes – benefits or restrictions for the cement industry] / Magdalena KASIETCZUK // W: Energia i paliwa : I ogólnopolska konferencja naukowa : 9–11 czerwca 2015 : zeszyt streszczeń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw. — [Kraków : AGH], [2015]. — Na okł. dod.: TZE. — S. 45. — Bibliogr. s. 45

 • słowa kluczowe: odpady komunalne, gospodarka niskoemisyjna, jakość powietrza, paliwa alternatywne, współspalanie odpadów, BAT, energia z odpadów

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Paliwa z odpadów – korzyści czy ograniczenia dla przemysłu cementowego?Fuels from wastes - benefits or restrictions for the cement industry? / M. KASIETCZUK // W: Energia i paliwa 2015 : [monografia] / red. nacz. Zbigniew Sulima ; red. wyd. Katarzyna Szramowiat, Krzysztof Sornek, Kamila Rzepka. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2016. — ISBN: 978-83-932168-5-7. — S. 92–98. — Bibliogr. s. 97–98, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: paliwa alternatywne, współspalanie, piec cementowy

  keywords: cement kiln, alternative fuels, co-incineration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Produkcja paliw alternatywnych z odpadów komunalnych w województwie małopolskim – stan obecny i prognoza zmian do roku 2020[The production of alternative fuels from municipal waste in the Malopolska province – current status and forecast of changes up to 2020] / Magdalena KASIETCZUK // W: „Dla miasta i środowiska – problemy unieszkodliwiania odpadów” [Dokument elektroniczny] : XI konferencja : Warszawa, 25.11.2013 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, 2013. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Przykładowa ocena wpływu termomodernizacji budynków jednorodzinnych na zmianę ich oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznegoThe example of assessment of ambient air pollution changes resulting from the thermomodernization of single-family buildings / Robert OLENIACZ, Magdalena KASIETCZUK, Mateusz RZESZUTEK // W: INFRAEKO 2014 : nowoczesne miasta : infrastruktura i środowisko : IV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Rzeszów–Kraków 2014 / pod red. Józefa Dziopaka, Daniela Słysia, Agnieszki Stec ; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7199-937-2. — S. 199–213. — Bibliogr. s. 211–213, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: termomodernizacja, zanieczyszczenia powietrza, modelowanie dyspersji atmosferycznej, niska emisja, CALMET/CALPUFF

  keywords: low emission, thermomodernization, air pollutants, atmospheric dispersion modeling, CALMET/CALPUFF

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Stosowanie paliw z odpadów w przemyśle cementowym a gospodarka niskoemisyjnaApplication of waste fuels in the cement industry and low-carbon economy / Magdalena Maria KASIETCZUK // W: Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej. T. 2, Zrównoważony rozwój – OZE, elektroenergetyka – prawo, ochrona środowiska – ekologia – biomasa, odpady komunalne / red. nauk. Julian Maj, [et al.]. — Poznań : Wojskowa Akademia Techniczna ; Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015. — Książka z cyklu: Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska. — ISBN: 978-83-64541-05-6. — S. 709–716. — Bibliogr. s. 715–716, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: emisja CO2, współspalanie, piec cementowy, paliwa z odpadów

  keywords: CO2 emission, cement kiln, co-incineration, waste fuels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Stosowanie paliw z odpadów w przemyśle cementowym a gospodarka niskoemisyjnaApplication of waste fuels in the cement industry and low-carbon economy / Magdalena Maria KASIETCZUK // Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla Bezpieczeństwa / Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu ; ISSN 1899-3524. — 2016 R. 9 nr 1, s. 1685–1692. — Bibliogr. s. 1691–1692, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ rodzaju spalanych paliw i działań termomodernizacyjnych na oddziaływanie budynku jednorodzinnego na jakość powietrzaEffects of the type of burned fuel and thermal renovation on impact of single-family house on air quality / Robert OLENIACZ, Magdalena KASIETCZUK, Paulina Kępka // W: Powietrze atmosferyczne : jakość – zagrożenia – ochrona : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Gaja, Józefa Kuropki. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-7493-942-3. — S. 253–266. — Bibliogr. s. 264–266

 • słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, termomodernizacja, spalanie paliw, niska emisja, ocena wpływu na jakość powietrza, budynek jednorodzinny, kotły małej mocy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: