Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Kasietczuk, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem14455
2016321
2015211
20146123
201311
2012211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem14113
201633
201522
2014642
201311
2012211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1414
201633
201522
201466
201311
201222
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1414
201633
201522
201466
201311
201222
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1495
201633
2015211
2014642
201311
2012211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem14104
201633
2015211
2014651
201311
20122111
 • Co-incineration of large quantities of alternative fuels in a cement kiln – the problem of air pollutant emissionsWspółspalanie dużych ilości paliw alternatywnych w piecu cementowym - problem emisji zanieczyszczeń do powietrza / Robert OLENIACZ, Magdalena KASIETCZUK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2012 vol. 6 nr 4, s. 47–59. — Bibliogr. s. 57–59. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2012.6.4/geom.2012.6.4.47.pdf

 • słowa kluczowe: emisja zanieczyszczeń, paliwa alternatywne, współspalanie odpadów, piec cementowy

  keywords: emission, cement kiln, air pollutants, alternative fuels, waste co-incineration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2012.6.4.47

2
 • Emisja dioksyn i furanów z procesu współspalania paliw alternatywnych w piecach cementowych[Emissions of dioxins and furans from the co-combustion of alternative fuels in cement kilns] / Magdalena KASIETCZUK, Robert OLENIACZ, Marian MAZUR // W: Inżynieria i ochrona powietrza / red. nauk. Józef Kuropka, Anna Musialik-Piotrowska. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. — ISBN: 978-83-7493-839-6. — S. 214–223. — Bibliogr. s. 222–223, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Energetyczne wykorzystanie stałych paliw wtórnych z odpadów (SRF) na przykładzie instalacji współspalania paliw w Cementowni Chełm[The use of solid recovered fuels (SRF) from waste on example of the installation fuel co-combustion in cement plant Chełm] / Magdalena KASIETCZUK, Robert OLENIACZ // W: Dla miasta i środowiska : Problemy unieszkodliwiania odpadów : X  konferencja : 26 listopada 2012, Warszawa : materiały konferencyjne. — [Warszawa : s. n.], [2012]. — Opis wg okł.. — S. 39–44. — Bibliogr. s. 43–44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Impact assessment of road transport on air quality in the selected area of KrakowOcena wpływu komunikacji na jakość powietrza w wybranym obszarze Aglomeracji Krakowskiej / Mateusz RZESZUTEK, Magdalena KASIETCZUK, Marek BOGACKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4864–4873. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4872–4873, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: emisji z transportu drogowego, jakość powietrza, model CALINE3

  keywords: air quality, road transport emissions, CALINE3

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Impact assessment of road transport on air quality in the selected area of Krakow / Mateusz RZESZUTEK, Magdalena KASIETCZUK, Marek BOGACKI // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 97

 • keywords: air quality, road transport emissions, CALINE3

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ocena efektów termomodernizacji budynków jednorodzinnych. [Cz.] 1, Zmniejszenie zużycia ciepła i emisji zanieczyszczeń do powietrzaAssessment of the effects of thermal renovation of detached houses. [Pt.] 1, Reduction of heat consumption and pollutant emissions into the air / Robert OLENIACZ, Magdalena KASIETCZUK, Mateusz RZESZUTEK // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2014 t. 31 z. 61 nr 3, s. 183–196. — Bibliogr. s. 194–196, Summ.

 • słowa kluczowe: budynek mieszkalny, termomodernizacja, poprawa efektywności energetycznej, spalanie węgla, kocioł małej mocy, redukcja niskiej emisji

  keywords: coal combustion, residential building, thermomodernization, improving energy efficiency, low emission reduction, low power boiler

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2014.55

7
 • Ocena efektów termomodernizacji budynków jednorodzinnych. [Cz.] 2, Ograniczenie wpływu na jakość powietrza atmosferycznegoAssessment of the effects of thermal renovation of detached houses. [Cz.] 2, Reduction the impact on the ambient air quality / Robert OLENIACZ, Magdalena KASIETCZUK, Mateusz RZESZUTEK // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2014 t. 31 z. 61 nr 3, s. 197–215. — Bibliogr. s. 213–215, Summ.

 • słowa kluczowe: modelowanie, dyspersja atmosferyczna, CALPUFF, zanieczyszczenia powietrza, termomodernizacja budynków, niska emisja, CALMET

  keywords: modelling, atmospheric dispersion, low emission, CALPUFF, air pollutants, building thermomodernization, CALMET

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2014.56

8
 • Paliwa z odpadów – korzyści czy ograniczenia dla przemysłu cementowego?[Fuels from wastes – benefits or restrictions for the cement industry] / Magdalena KASIETCZUK // W: Energia i paliwa : I ogólnopolska konferencja naukowa : 9–11 czerwca 2015 : zeszyt streszczeń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw. — [Kraków : AGH], [2015]. — Na okł. dod.: TZE. — S. 45. — Bibliogr. s. 45

 • słowa kluczowe: odpady komunalne, gospodarka niskoemisyjna, jakość powietrza, paliwa alternatywne, współspalanie odpadów, BAT, energia z odpadów

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Paliwa z odpadów – korzyści czy ograniczenia dla przemysłu cementowego?Fuels from wastes - benefits or restrictions for the cement industry? / M. KASIETCZUK // W: Energia i paliwa 2015 : [monografia] / red. nacz. Zbigniew Sulima ; red. wyd. Katarzyna Szramowiat, Krzysztof Sornek, Kamila Rzepka. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2016. — ISBN: 978-83-932168-5-7. — S. 92–98. — Bibliogr. s. 97–98, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: paliwa alternatywne, współspalanie, piec cementowy

  keywords: cement kiln, alternative fuels, co-incineration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Produkcja paliw alternatywnych z odpadów komunalnych w województwie małopolskim – stan obecny i prognoza zmian do roku 2020[The production of alternative fuels from municipal waste in the Malopolska province – current status and forecast of changes up to 2020] / Magdalena KASIETCZUK // W: „Dla miasta i środowiska – problemy unieszkodliwiania odpadów” [Dokument elektroniczny] : XI konferencja : Warszawa, 25.11.2013 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, 2013. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Przykładowa ocena wpływu termomodernizacji budynków jednorodzinnych na zmianę ich oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznegoThe example of assessment of ambient air pollution changes resulting from the thermomodernization of single-family buildings / Robert OLENIACZ, Magdalena KASIETCZUK, Mateusz RZESZUTEK // W: INFRAEKO 2014 : nowoczesne miasta : infrastruktura i środowisko : IV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Rzeszów–Kraków 2014 / pod red. Józefa Dziopaka, Daniela Słysia, Agnieszki Stec ; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7199-937-2. — S. 199–213. — Bibliogr. s. 211–213, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: termomodernizacja, zanieczyszczenia powietrza, modelowanie dyspersji atmosferycznej, niska emisja, CALMET/CALPUFF

  keywords: low emission, thermomodernization, air pollutants, atmospheric dispersion modeling, CALMET/CALPUFF

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Stosowanie paliw z odpadów w przemyśle cementowym a gospodarka niskoemisyjnaApplication of waste fuels in the cement industry and low-carbon economy / Magdalena Maria KASIETCZUK // W: Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej. T. 2, Zrównoważony rozwój – OZE, elektroenergetyka – prawo, ochrona środowiska – ekologia – biomasa, odpady komunalne / red. nauk. Julian Maj, [et al.]. — Poznań : Wojskowa Akademia Techniczna ; Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015. — Książka z cyklu: Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska. — ISBN: 978-83-64541-05-6. — S. 709–716. — Bibliogr. s. 715–716, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: emisja CO2, współspalanie, piec cementowy, paliwa z odpadów

  keywords: CO2 emission, cement kiln, co-incineration, waste fuels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Stosowanie paliw z odpadów w przemyśle cementowym a gospodarka niskoemisyjnaApplication of waste fuels in the cement industry and low-carbon economy / Magdalena Maria KASIETCZUK // Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla Bezpieczeństwa / Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu ; ISSN 1899-3524. — 2016 R. 9 nr 1, s. 1685–1692. — Bibliogr. s. 1691–1692, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ rodzaju spalanych paliw i działań termomodernizacyjnych na oddziaływanie budynku jednorodzinnego na jakość powietrzaEffects of the type of burned fuel and thermal renovation on impact of single-family house on air quality / Robert OLENIACZ, Magdalena KASIETCZUK, Paulina Kępka // W: Powietrze atmosferyczne : jakość – zagrożenia – ochrona : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Gaja, Józefa Kuropki. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-7493-942-3. — S. 253–266. — Bibliogr. s. 264–266

 • słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, termomodernizacja, spalanie paliw, niska emisja, ocena wpływu na jakość powietrza, budynek jednorodzinny, kotły małej mocy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: