Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Wiecheć, mgr inż.

doktorant

Faculty of Non-Ferrous Metals
WMN-kpp


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Analiza wpływu zmiany technologii na własności materiałowe i koszt wytworzenia elementu odlewanegoAnalysis of impact on changes in technology on the material properties and cost of products manufactured by casting method / Justyna WIECHEĆ, Piotr ULIASZ, Marzena PIWOWARSKA-ULIASZ, Tadeusz KNYCH // W: Innowacje w procesach produkcyjnych, technologicznych i bezpieczeństwie : XXXVIII studencka sesja naukowa : Częstochowa, 29 maj 2014 : praca zbiorowa / pod red. nauk.: Doroty Musiał, Ewy Staniewskiej, Grzegorza Stradomskiego ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. — [Częstochowa] : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, [2014]. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ; ISSN 2391-6311 ; nr 5). — Na okł. dod.: Nauki techniczne, inżynieria materiałowa, inżynieria biomedyczna. — ISBN: 978-83-63989-15-6. — S. 243–247. — Bibliogr. s. 247, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania nad doborem parametrów obróbki cieplnej warstw powierzchniowych odlewniczych stopów aluminium odkształconych metodą PWPP[Research on the selection of parameters of heat treatment of the surface layers of aluminum cast alloys deformed by PWPP method] / Tadeusz KNYCH, Piotr ULIASZ, Justyna WIECHEĆ // W: Foundryman' Day 2013 [Dokument elektroniczny] : XXXVII international scientific conference : Kraków, 28–29 Nov. 2013 = Dzień Odlewnika 2013 : XXXVII międzynarodowa konferencja naukowa / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP, Fundacja Wydziału Odlewnictwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : WO AGH], [2013]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–2. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2

 • słowa kluczowe: odlewnicze stopy aluminium, twardość, obróbka cieplna, metoda PWPP

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania nad doborem parametrów obróbki cieplnej warstw powierzchniowych odlewniczych stopów aluminium odkształconych metodą PWPPResearch on the selection of parameters of heat treatment of the surface layers of aluminium cast alloys deformed by PWPP method / T. KNYCH, P. ULIASZ, J. WIECHEĆ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 spec. iss. 3, s. 69–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: odlewnicze stopy aluminium, twardość, obróbka cieplna, metoda PWPP

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania nad doborem parametrów przesycania komercyjnego odlewniczego stopu ALSi7MG0,3[Research on the selection of parameters of solution heat treatment of the commercial casting aluminium alloy AlSi7Mg0,3 type] / Tadeusz KNYCH, Piotr ULIASZ, Justyna WIECHEĆ, Konrad Podeszwa // W: Foundryman' Day 2014 [Dokument elektroniczny] : XXXVIII international scientific conference : Krakow, 27–28 Nov. 2014 : extended abstracts = Dzień Odlewnika 2014 : XXXVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–28 listopada 2014 / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [WO AGH], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–2. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęc CD-ROM. — Bibliogr. s. 2

 • słowa kluczowe: odlewnicze stopy aluminium, przesycanie, przewodność elektryczna, twardość Brinella, AlSi7Mg0.3

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Badania nad doborem warunków obróbki cieplnej odlewniczych stopów aluminium o podwyższonej przewodności elektrycznejStudy on the selection of heat treatment of aluminium casting alloys with higher electric conductivity / Piotr ULIASZ, Justyna WIECHEĆ, Tadeusz KNYCH, Marzena PIWOWARSKA, Robert Jarosz // W: PLASTMET'2012 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VIII seminarium naukowe : 20–23 listopada 2012, Łańcut : streszczenia = PLASTMET'2012 : integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania nad doborem warunków przesycania odlewniczych stopów aluminium typu AlSiMgResearch on the selection of the terms and conditions of supersaturation casting alloys type AlSiMg / Konrad Podeszwa, Justyna WIECHEĆ, Piotr ULIASZ // W: Innowacje w procesach produkcyjnych, technologicznych i bezpieczeństwie : XXXVIII studencka sesja naukowa : Częstochowa, 29 maj 2014 : praca zbiorowa / pod red. nauk.: Doroty Musiał, Ewy Staniewskiej, Grzegorza Stradomskiego ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. — [Częstochowa] : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, [2014]. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ; ISSN 2391-6311 ; nr 5). — Na okł. dod.: Nauki techniczne, inżynieria materiałowa, inżynieria biomedyczna. — ISBN: 978-83-63989-15-6. — S. 180–183. — Bibliogr. s. 183, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania nad dwuetapowym starzeniem sztucznym odlewniczych stopów aluminium typu AlSiMgResearch on the two-step process of artificial aging aluminum cast alloy type AlSiMg / Beata Gładysz, Piotr ULIASZ, Justyna WIECHEĆ // W: Innowacje w procesach produkcyjnych, technologicznych i bezpieczeństwie : XXXVIII studencka sesja naukowa : Częstochowa, 29 maj 2014 : praca zbiorowa / pod red. nauk.: Doroty Musiał, Ewy Staniewskiej, Grzegorza Stradomskiego ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. — [Częstochowa] : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, [2014]. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ; ISSN 2391-6311 ; nr 5). — Na okł. dod.: Nauki techniczne, inżynieria materiałowa, inżynieria biomedyczna. — ISBN: 978-83-63989-15-6. — S. 253–256. — Bibliogr. s. 256, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania nad procesem dwuetapowego starzenia sztucznego odlewniczych stopów aluminium typu AlSiMgStudies on two-steps process of artificial aging of aluminum cast alloys AlSiMg type / Piotr ULIASZ, Tadeusz KNYCH, Beata Gładysz, Justyna WIECHEĆ // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 9, s. 441–444. — Bibliogr. s. 444

 • słowa kluczowe: odlewnicze stopy aluminium, obróbka cieplna, siluminy podeutektyczne, dwuetapowe starzenie sztuczne

  keywords: heat treatment, cast aluminum alloys, hypoeutectic silumins, two step artificial aging

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania nad technologią kształtowania własności odlewniczego stopu aluminium $AlSi5Mg0,3$Research on technology for controlling casting properties of aluminium alloy type $AlSi5Mg0,3$ / Justyna WIECHEĆ, Piotr ULIASZ, Tadeusz KNYCH, Marzena PIWOWARSKA-ULIASZ, Janusz Paśko // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 2, s. 69–75. — Bibliogr. s. 75

 • słowa kluczowe: odlewnicze stopy aluminium, obróbka cieplna, siluminy podeutektyczne

  keywords: heat treatment, hypoeutectic silumins, casting aluminium alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania nad technologią produkcji rur z aluminium i jego stopów metodą Conform : [streszczenie][The research on the tubes production technology made of aluminium and aluminium alloys by Conform method : abstract] / ULIASZ Piotr, WIECHEĆ Justyna, Bochenek Andrzej // W: Materiały, technologie, człowiek : 10-04-2013–12-04-2013. — [Kraków : AGH. Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego], [2013]. — S. [1–2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania nad własnościami mechanicznymi i elektrycznymi odlewniczych stopów aluminium typu $AlSiMg$Studies on the mechanical and electrical properties of casting aluminum alloys $AlSiMg$ type / Justyna WIECHEĆ, Piotr ULIASZ, Tadeusz KNYCH // W: PLASTMET' 2014 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : IX seminarium naukowe : 25–28 listopada 2014, Łańcut : streszczenia = integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2014]. — Na okł. dodatkowo: materiały konferencyjne. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Comparative characteristics of the AlZr alloy materials electrical and mechanical propertiesCharakterystyki porównawcze własności elektrycznych i mechanicznych materiałów wytworzonych ze stopów AlZr / T. KNYCH, M. PIWOWARSKA-ULIASZ, P. ULIASZ, J. WIECHEĆ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 2, s. 633–639. — Bibliogr. s. 639

 • keywords: electrical resistivity, AlZr alloys, wire rod, cast, continuous casting aluminium alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0104

14
 • Kształtowanie mechanicznych i elektrycznych własności odlewniczych stopów aluminium w zakresie zawartości krzemu od 4,5 do 7 \%[Development of mechanical and electrical properties of the cast aluminum alloy belong to the hypo-eutetic silumin group in the range from 4.5 to 7 \% Si] / Justyna WIECHEĆ, Piotr ULIASZ, Tadeusz KNYCH, Marzena PIWOWARSKA, Robert Jarosz // W: Metale lekkie 2013 : 24–26.04.2013, Niepołomice. — [Polska : s. n.], 2013. — S. 30. — Tekst pol.-ang.. — Justyna Wiecheć, Piotr Uliasz, Tadeusz Knych, Marzena Piwowarska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kształtowanie własności wytrzymałościowych i elektrycznych odlewniczych stopów aluminium typu AlSiMg[Shaping strength and electrical properties of aluminum cast alloys AlSiMg type] / Justyna WIECHEĆ, Tadeusz KNYCH, Piotr ULIASZ // W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : monografia : XVIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych: Polańczyk 28–30 maj 2015 / red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2015. — ISBN: 978-83-63663-61-2. — S. 135–144. — Bibliogr. s. 144, Streszcz.. — Błąd w nazwisku Autora: Piotr Ulich

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Magnesium influence on the mechanical and electrical properties of AlSi1 1Mg casting aluminium alloys after different heat treatment conditions / Tadeusz KNYCH, Piotr ULIASZ, Justyna WIECHEĆ // W: FEMS EUROMAT 2015 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : Warsaw, 20–24 September 2015 : final program : [abstracts] / Warsaw Universisty of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : [WUT], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Odlewnicze stopy aluminium typu AlSiMg przeznaczone na cele elektryczneAlSiMg cast alloys for electrical applications / Justyna WIECHEĆ, Piotr ULIASZ, Tadeusz KNYCH, Marzena PIWOWARSKA-ULIASZ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 6, s. 333–338. — Bibliogr. s. 338. — Praca zaprezentowana na konferencji MTC Materiały Technologie Człowiek : Białka Tatrzańska, 10–12 kwietnia 2013 r.

 • słowa kluczowe: odlewnicze stopy aluminium, obróbka cieplna, siluminy podeutektyczne

  keywords: heat treatment, hypoeutectic silumins, casting aluminium alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Odlewnicze stopy aluminium typu AlSiMg przeznaczone na cele elektryczne : [streszczenie][The aluminium casting alloys type AlSiMg designed for the electrical applications : abstract] / WIECHEĆ Justyna, ULIASZ Piotr, KNYCH Tadeusz, PIWOWARSKA-ULIASZ Marzena // W: Materiały, technologie, człowiek : 10-04-2013–12-04-2013. — [Kraków : AGH. Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego], [2013]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Research into the impact of magnesium content and heat treatment operations parameters on the strength and electrical properties in the $AlSi7Mg$ casting aluminum alloys / Justyna WIECHEĆ, Piotr ULIASZ, Tadeusz KNYCH, Jakub Tatarczuch // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 75–76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Research into the impact of magnesium content in the AlSi7Mg aluminum cast alloys on the strength and electrical properties of the material after different parameters of heat treatment operations / Justyna WIECHEĆ, Piotr ULIASZ, Tadeusz KNYCH, Jakub Tatarczuch // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2015 vol. 641, s. 63–68. — Bibliogr. s. 68, Abstr.. — New materials and processing technologies : selected, peer reviewed papers from the international conference of non-ferrous metals – processing and new technologies : June 4–6, 2014, Wisła, Poland. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.641.63.pdf

 • keywords: heat treatment, electrical conductivity, AlSiMg casting alloys, Brinell hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.641.63

21
 • Research on the selection of heat treatment parameters of casting aluminium alloy AlSi5Mg type / Justyna WIECHEĆ, Tadeusz KNYCH, Piotr ULIASZ // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 153

 • keywords: heat treatment, casting aluminium alloys, electrical conductivity, Brinell hardness, AISi5Mg

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Research on the selection of heat treatment parameters of casting aluminum alloy AlSi5Mg type / Justyna WIECHEĆ, Tadeusz KNYCH, Marzena Lachowicz, Maciej Lachowicz, Paulina Koszla // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2016 vol. 682, s. 91–98. — Bibliogr. s. 98, Abstr.. — Engineering and technology on Non-ferrous metals : selected, peer reviewed papers from the 2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals (ICNFM'2015) : June 22–24, 2015, Cracow, Poland / eds. Małgorzta Perek-Nowak, Grzegorz Boczkal. — Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, cop. 2016. — ISBN 978-3-03835-733-9

 • keywords: heat treatment, electrical conductivity, AlSiMg casting alloys, Brinell hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.682.91

23
 • Rozwój technologii i aplikacje powierzchniowej wysokotemperaturowej przeróbki plastycznejThe studies on technology and applications of the semi-friction stir processing method / T. KNYCH, P. ULIASZ, J. ZASADZIŃSKI, M. BLICHARSKI, B. SMYRAK, A. MAMALA, A. KAWECKI, P. KWAŚNIEWSKI, G. KIESIEWICZ, M. WALKOWICZ, M. JABŁOŃSKI, M. PIWOWARSKA-ULIASZ, J. WIECHEĆ // W: Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania : projekt POIG.01.01.02–00–015/09 : projekt zrealizowano w latach 2010–2014 : [monografia] / kierownik projektu Zbigniew Śmieszek ; red. nauk. Mieczysław Woch. — Gliwice : Instytut Metali Nieżelaznych, 2014. — Na okł. dod.: „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”. — ISBN: 978-83-938792-1-2. — S. 207–219. — Bibliogr. s. 219, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: kompozyty, FSP, FSW, warstwa wierzchnia, homogenizacja, materiały gradientowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Studies on the influence of chemical composition on the electrical and mechanical properties of aluminum cast alloys AlSiMgBadania pod wpływem składu chemicznego na własności elektryczne i wytrzymałościowe odlewniczych stopów aluminium AlSiMg / Justyna WIECHEĆ, Piotr ULIASZ, Tadeusz KNYCH, Marzena PIWOWARSKA, Robert Jarosz // W: Streszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012 + CD. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 7). — Na okł. tyt.: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62218-64-6. — S. 155–156. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst W: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych [Dokument elektroniczny] : Kraków, 27–29 września 2012 roku : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Grupa Naukowa Pro Futuro. — [Kraków : s. n., 2012]. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD-ROMu. — ISBN 978-83-62218-64-6. — S. 529–538. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 537, Streszcz., Abstr. — Tekst pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: