Wykaz publikacji wybranego autora

Urszula Solecka, mgr inż.

poprzednio: Janicka

doktorant

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kmpig


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56678575000

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • [proceedings, 2019]
 • TytułCompositional analysis of $PO_{4}, AsO_{4}$, and $VO_{4}$ in Pb-apatites with Raman spectroscopy
  AutorzyMaciej MANECKI, Bartosz PUZIO, Urszula SOLECKA, Tomasz BAJDA, Justyna TOPOLSKA
  ŹródłoECMS 2019 [Dokument elektroniczny] : 9textsuperscript{th} European Conference on Mineralogy and Spectroscopy : [September 11–13, 2019, Prague, Czech Republic] : book of abstracts. — [Ołomuniec : EDUKOL], [2019]. — S. [29]
2
 • [meeting abstract, 2014]
 • TytułOptimization of synthesis conditions of pyromorphite-vanadinite and mimetite-vanadinite solid solution series
  AutorzyUrszula JANICKA, Tomasz BAJDA, Justyna TOPOLSKA, Maciej MANECKI
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2014 vol. 40 no. 1, s. 88. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2014.40.1/geol.2014.40.1.75.pdf
3
 • [article, 2018]
 • TytułRaman and Fourier transform infrared spectroscopic study of pyromorphite-vanadinite solid solutions
  AutorzyUrszula SOLECKA, Tomasz BAJDA, Justyna TOPOLSKA, Sylwia ZELEK-POGUDZ, Maciej MANECKI
  ŹródłoSpectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy. — 2018 vol. 190, s. 96–103. — tekst: https://goo.gl/8aQJ7Z
4
 • [article, 2015]
 • TytułRemoval of lead and phosphate ions from aqueous solutions by organo-smectite
  AutorzyTomasz BAJDA, Barbara SZALA, Urszula SOLECKA
  ŹródłoEnvironmental Technology. — 2015 vol. 36 iss. 22, s. 2872–2883
5
 • [meeting abstract, 2013]
 • TytułSecondary minerals of $Pb-Zn$ Stan Terg skarn deposit, Kosovo – X-ray diffraction and Raman spectroscopy study
  AutorzyJoanna KOŁODZIEJCZYK, Urszula JANICKA, Jaroslav PRŠEK
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2012 [wyd. 2013] vol. 38 no. 4, s. 486–487. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2012.38.4/geol.2012.38.4.abstracts.pdf
6
 • [proceedings, 2015]
 • TytułSolubility of mimetite-vanadinite solid solution series – preliminary results
  AutorzyU. SOLECKA, T. BAJDA, J. TOPOLSKA, M. MANECKI
  ŹródłoGoldschmidt2015 [Dokument elektroniczny] : 25textsuperscript{th} anniversary : Prague, August 16–21 2015 : [abstracts]. — [Czech Republic : s. n.], [2015]. — S. 2942
7
 • [proceedings, 2014]
 • TytułSpectroscopic study of mimetite-vanadinite solid solution series – preliminary results
  AutorzyUrszula JANICKA, Tomasz BAJDA, Justyna TOPOLSKA, Maciej MANECKI
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2014 : Vienna, Austria, 27 April–02 May 2014 : abstracts & programme. — [Vienna : European Geosciences Union], [2014]. — S. [1], EGU2014-5193-2
8
 • [meeting abstract, 2015]
 • TytułStructural and vibrational behaviour of pyromorphite-vanadinite solid solution series
  AutorzyUrszula SOLECKA, Tomasz BAJDA, Justyna TOPOLSKA, Maciej MANECKI
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2015 vol. 41 no. 1, s. 135–136. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2015.41.1/geol.2015.41.1.135.pdf
9
 • [meeting abstract, 2016]
 • TytułThe Rietveld refinement studies of pyromorphite-vanadinite and mimetite-vanadinite solid solution series
  AutorzyUrszula SOLECKA, Sylwia ZELEK, Tomasz BAJDA
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2016 vol. 42 no. 1, s. 127–128. — tekst: http://goo.gl/HvoSCa
10
 • [proceedings, 2016]
 • TytułThermodynamic stability of pyromorphite-vanadinite solid solution series : [abstract]
  AutorzyU. SOLECKA, T. BAJDA, J. TOPOLSKA, M. MANECKI
  ŹródłoGoldschmidt 2016 [Dokument elektroniczny] : 26th goldschmidt conference : Yokohama, Japan, 26th June – 1st July. — [Yokohama : s. n.], [2016]. — S. 2906
11
 • [proceedings, 2019]
 • TytułThermodynamics of pyromorphite - vanadinite solid solution series
  AutorzyBartosz PUZIO, Urszula SOLECKA, Maciej MANECKI, Tomasz BAJDA
  ŹródłoICYG 2019 : XXtextsuperscript{th} International Conference of Young Geologists : April 3-5 2019, Herl'any, Slovakia : abstract book / eds. Tomáš Bakalár, [et al.]. — Bratislava : The Publishing House of the Comenius University, 2019. — S. 87–88
12
 • [proceedings, 2014]
 • TytułVibrational spectroscopic study of pyromorphite-vanadinite solid solution series
  AutorzyJANICKA U., BAJDA T., TOPOLSKA J., MANECKI M.
  ŹródłoIMA 2014 [Dokument elektroniczny] : 21st general meeting of IMA : delving deeper : minerals as mines of information : 1–5 September 2014, Johannesburg, South Africa : abstract volume / eds. Deshenthree Chetty, [et al.]. — [South Africa : s. n.], [2014]. — S. 164
13
 • [chapter, 2013]
 • TytułWpływ warunków syntezy wanadynitu na czystość otrzymanego produktu
  AutorzyUrszula JANICKA, Tomasz BAJDA, Justyna TOPOLSKA, Maciej MANECKI
  ŹródłoMłodzi dla techniki : wybrane problemy naukowo-badawcze chemii i technologii chemicznej : [praca zbiorowa] / red. Dariusz Szychowski ; Politechnika Warszawska. Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. — Sierpc : P. P.-H. „DRUKARNIA” Sp. z o. o., 2013. — S. 99–108
14
 • [chapter, 2013]
 • TytułZastosowanie modyfikowanego organicznie smektytu do unieruchamiania związków fosforu i ołowiu
  AutorzyTomasz BAJDA, Barbara SZALA, Urszula JANICKA
  ŹródłoSorbenty mineralne : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie / red. nauk. Tadeusz Ratajczak, Grzegorz Rzepa, Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — S. 35–47