Wykaz publikacji wybranego autora

Urszula Solecka, mgr inż.

poprzednio: Janicka

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56678575000

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Compositional analysis of $PO_{4}, AsO_{4}$, and $VO_{4}$ in Pb-apatites with Raman spectroscopy
2
 • Optimization of synthesis conditions of pyromorphite-vanadinite and mimetite-vanadinite solid solution series
3
 • Raman and Fourier transform infrared spectroscopic study of pyromorphite-vanadinite solid solutions
4
 • Removal of lead and phosphate ions from aqueous solutions by organo-smectite
5
 • Secondary minerals of $Pb-Zn$ Stan Terg skarn deposit, Kosovo – X-ray diffraction and Raman spectroscopy study
6
 • Solubility of mimetite-vanadinite solid solution series – preliminary results
7
 • Spectroscopic study of mimetite-vanadinite solid solution series – preliminary results
8
 • Structural and vibrational behaviour of pyromorphite-vanadinite solid solution series
9
 • The Rietveld refinement studies of pyromorphite-vanadinite and mimetite-vanadinite solid solution series
10
 • Thermodynamic stability of pyromorphite-vanadinite solid solution series
11
 • Thermodynamics of pyromorphite - vanadinite solid solution series
12
 • Vibrational spectroscopic study of pyromorphite-vanadinite solid solution series
13
 • Wpływ warunków syntezy wanadynitu na czystość otrzymanego produktu
14
 • Zastosowanie modyfikowanego organicznie smektytu do unieruchamiania związków fosforu i ołowiu