Wykaz publikacji wybranego autora

Urszula Solecka, mgr inż.

poprzednio: Janicka

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Optimization of synthesis conditions of pyromorphite-vanadinite and mimetite-vanadinite solid solution series
2
 • Raman and Fourier transform infrared spectroscopic study of pyromorphite-vanadinite solid solutions
3
 • Removal of lead and phosphate ions from aqueous solutions by organo-smectite
4
 • Secondary minerals of $Pb-Zn$ Stan Terg skarn deposit, Kosovo – X-ray diffraction and Raman spectroscopy study
5
 • Solubility of mimetite-vanadinite solid solution series – preliminary results
6
 • Spectroscopic study of mimetite-vanadinite solid solution series – preliminary results
7
 • Structural and vibrational behaviour of pyromorphite-vanadinite solid solution series
8
 • Thermodynamics of pyromorphite - vanadinite solid solution series
9
 • Thermodynamic stability of pyromorphite-vanadinite solid solution series
10
 • The Rietveld refinement studies of pyromorphite-vanadinite and mimetite-vanadinite solid solution series
11
 • Vibrational spectroscopic study of pyromorphite-vanadinite solid solution series
12
 • Wpływ warunków syntezy wanadynitu na czystość otrzymanego produktu
13
 • Zastosowanie modyfikowanego organicznie smektytu do unieruchamiania związków fosforu i ołowiu