Wykaz publikacji wybranego autora

Eliza Sieja-Smaga, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-3968-0878

ResearcherID: brak

Scopus: 55601796800

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 55, z ogólnej liczby 87 publikacji Autora


1
 • Analiza zmian odporności cieplnej stopów Cu-Ag z przeznaczeniem na wyroby branży elektroenergetycznej
2
 • Badania i charakteryzacja kompozytów miedź-grafen
3
 • Badania nad odkształcalnością w procesie ciągnienia kompozytów aluminium-grafen i aluminium-nanorurki węglowe
4
 • Badania nad opracowaniem materiałów wsadowych na bazie miedzi do produkcji nowej generacji typoszeregu nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowego
5
 • Badania nad opracowaniem nowych geometrii nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowej sieci trakcyjnej
6
 • Badania nad otrzymywaniem drutów ze stopów Cu-Ag o wysokiej wytrzymałości i przewodności elektrycznej przeznaczonych do dystrybucji energii elektrycznej i budowy generatorów silnych pól magnetycznych
7
 • Badania nad otrzymywaniem wysokowytrzymałych i wysoko przewodzących blach ze stopów $Cu-Ag$ przeznaczonych do budowy rezystancyjnych elektromagnesów Bittera
8
 • Badania nad otrzymywaniem wysokowytrzymałych i wysokoprzewodzących drutów ze stopu CuAg6 przeznaczonych do budowy generatorów silnych pól magnetycznych
9
 • Badania nad recyklingiem wysokojakościowych złomów pokablowych
10
 • Badania nad recyklingiem wysokojakościowych złomów pokablowych
11
 • Badania odkształcalności kompozytów Cu-C oraz Cu-CNT's
12
 • Badania syntezy kompozytów $Cu-CNTs$ metodą metalurgii proszków
13
 • Badania wpływu ciągnienia i obróbki cieplnej na własności wytrzymałościowe i elektryczne drutów ze stopów CuAg5 i CuAg15 z linii ciągłego topienia i odlewania
14
 • Badania wpływu dodatku srebra do miedzi na właściwości mechaniczne i elektryczne drutów przeznaczonych do budowy cewek elektromagnesów wytwarzających impulsowe pole magnetyczne
15
 • Badania wpływu parametrów obróbki cieplnej i przeróbki plastycznej na optymalizację własności elektrycznych drutów ze stopu $CuAg5$
16
 • Badania wpływu wielkości kąta otwarcia stożka roboczego ciągadła na jakość powierzchni drutów EN AW-1370 i Cu-ETP
17
 • Druty ze stopu aluminium do napowietrznych przewodów elektroenergetycznych
18
 • Druty ze stopu aluminium do napowietrznych przewodów elektroenergetycznych
19
 • Fabrication, properties and microstructures of high strength and high conductivity copper-silver wires
20
 • Flat rolled product made of a copper alloy comprising silver
21
 • High strength and high conductivity wires made from ${Cu–Ag}$ alloys designed for the construction of high magnetic fields generators
22
 • High strength, high conductivity and microstructure of nanostructured $Cu-Ag$ wires
23
 • High-strength and high-conductivity ${CuAg5}$ alloy for high field magnet applications
24
 • Influence of heat treatment on microstructure and properties of wire made from $CuAg5$ alloy designed for electric power industry
25
 • Influence of microstructure and strain hardening on rheological and fatigue resistance of ${Cu–Ag}$ alloys wires