Wykaz publikacji wybranego autora

Teresa Sak, mgr inż.

doktorant

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-knmimn, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-3174-0875

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem11245
201811
201511
20143111
20134121
2012211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem11524
201811
201511
2014321
2013431
2012211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem11101
201811
201511
201433
201344
201222
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem11110
201811
201511
201433
201344
201222
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1165
201811
201511
2014312
2013422
2012211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1156
201811
201511
2014312
2013413
20122111
 • Co to znaczy być innowacyjnym naukowcem? : (mini-eseje)[What does it mean to be an innovative scientist?] / Leszek Chybowski, [et al.], Teresa SAK, [et al.], Paweł WAJSS // W: Innowatyka – nowy horyzont : innowacyjność naukowców, przedsiębiorców, menedżerów i urzędników / pod red. Michała Jasieńskiego. — Nowy Sącz : Centrum Innowatyki WSC-NLU, 2014. — ISBN: 978-83-62550-94-4. — S. 51–66. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza. — Publikacja T. Sak s. 62-63 ; publikacja P. Wajssa s. 64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Effect of unconventional methods of cutting on microstructure, topography and microhardness changes in steelWpływ niekonwencjonalnych metod cięcia na zmiany mikrostruktury i właściwości stali węglowej / Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Maria RICHERT, Teresa SAK // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2012 vol. 38 no. 2, s. 109–115. — Bibliogr. s. 114–115, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2012.38.2/mafe.2012.38.2.109.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Gęstość stopów ${Cu-Pb}$Density of the ${Cu-Pb}$ alloys / Tomasz SAK, Teresa SAK, Marian KUCHARSKI // W: „Recykling metali nieżelaznych” : konferencja międzynarodowa : Kraków, Poland 6–8. 02. 2013 : streszczenia referatów = “Recycling of non-ferrous metals” international conference abstracts. — Kraków : [s. n.], 2013. — Opis częśc. wg okł.. — S. 41. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Pomiar gęstości miedzi, ołowiu oraz stopu miedź-ołów w stanie ciekłym metodą dylatometrycznąDensity of liquid copper, lead and copper-lead alloy using dilatometer / Tomasz SAK, Teresa SAK, Marian KUCHARSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 1, s. 4–10. — Bibliogr. s. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Rekrystalizacja stopu aluminium AA7010 – struktura a własności mechaniczneRecrystallization of AA7010 aluminum alloy – structure and mechanical properties / Teresa SAK, Krzysztof PIEŁA, Ludwik BŁAŻ // W: PLASTMET' 2014 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : IX seminarium naukowe : 25–28 listopada 2014, Łańcut : streszczenia = integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2014]. — Na okł. dodatkowo: materiały konferencyjne. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Rola wanadu w stopach aluminium z serii 1XXXRole of vanadium addition in 1XXX aluminium alloy / Teresa SAK, Krzysztof PIEŁA, Małgorzata Kamińska, Marcin JASKOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 7, s. 338–343. — Bibliogr. s. 343

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, rekrystalizacja, aluminium, struktura, dodatek wanadu, mikrosegregacja, zdrowienie

  keywords: mechanical properties, recrystallization, recovery, electrical properties, aluminum, structure, vanadium additions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Struktura i własności mechaniczne prętów ze stopu AA7010 w stanach O i T6The structure and mechanical properties of AA7010 alloy rods in the O and T6 tempers / Krzysztof PIEŁA, Teresa SAK, Ludwik BŁAŻ, Antoni WOŹNICKI, Paweł OSTACHOWSKI, Marek ŁAGODA // Obróbka Plastyczna Metali ; ISSN 0867-2628. — 2018 vol. 29 nr 2, s. 169–192. — Bibliogr. s. 191–192, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, rekrystalizacja, struktura, stop AA7010

  keywords: mechanical properties, recrystallization, structure, AA7010 alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Struktura i własności mechaniczne stopu AA7010 w stanie OMicrostructure and mechanical properties of AA7010 alloy in O temper / Teresa SAK, Krzysztof PIEŁA // W: PLASTMET'2012 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VIII seminarium naukowe : 20–23 listopada 2012, Łańcut : streszczenia = PLASTMET'2012 : integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Struktura i własności mechaniczne wysokowytrzymałych stopów aluminium – przesłanki dla zmian technologii obróbki cieplnej[Microstructures and mechanical properties of high-strength aluminium alloys – reasons for changes in heat treatment technology] / Teresa SAK // W: Dokonania naukowe doktorantów : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 20.04.2013 r. : materiały konferencyjne – streszczenia. — Kraków : CreativeTime, 2013. — ISBN: 978-83-63058-36-4. — S. 184. — Bibliogr. s. 184. — Pełny tekst W: Dokonania naukowe doktorantów [Dokument elektroniczny] : Kraków, 20.04.2013 : materiały konferencyjne – streszczenia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : CreativeTime], cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — S. 358–359. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. — Bibliogr. s. 358. — ISBN 978-83-63058-37-1. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Struktura i własności mechaniczne wysokowytrzymałych stopów aluminium – przesłanki dla zmian technologii obróbki cieplnej[Microstructures and mechanical properties of high-strength aluminium alloys – reasons for changes in heat treatment technology] / Teresa SAK, Krzysztof PIEŁA // W: Dokonania naukowe doktorantów : nauki inżynieryjne, T. 1 / pod red. Marcina Kuczery. — Kraków : CREATIVETIME, 2013. — Na s. tyt.: Creative Science – monografia 2013. — Zawiera prace naukowe Młodych Naukowców, współpracujących z CreativeTime. — ISBN: 978-83-63058-33-3. — S. 195–202. — Bibliogr. s. 202

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: