Wykaz publikacji wybranego autora

Dawid Woźniak, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1899
201611
2015532
2014743
201333
2012211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem184104
201611
2015514
20147232
2013312
2012211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem18153
201611
2015532
2014761
201333
201222
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem18216
201611
201555
2014716
201333
2012211
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem18117
201611
2015532
2014743
201333
2012211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem18117
201611
2015532
2014743
201333
20122111
2
 • Application of CAE systems in forming of drawpieces with use rubber-pad forming processesZastosowanie systemów CAE w projektowaniu procesów tłoczenia z użyciem odkształcalnych narzędzi / D. WOŹNIAK, M. GŁOWACKI, M. HOJNY, T. Pieja // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol.57 iss. 4, s. 1179–1187. — Bibliogr. s. 1187

 • keywords: drawing, FEM modeling, rubber forming

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0132-2

3
 • Application of numerical and photogrammetric systems to verification of tools designated for deep drawing process / WOŹNIAK Dawid, GŁOWACKI Mirosław, ŻABA Krzysztof, JĘDRZEJCZYK Dariusz, NOWOSIELSKI Maciej // W: Metal 2014 : 23\textsuperscript{rd} international conference on Metallurgy and materials : May 21\textsuperscript{st}–23\textsuperscript{rd} 2014, Brno, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2014. — ISBN: 978-80-87294-52-9 ; e-ISBN: 978-80-87294-54-3. — S. 97. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 1534–1539. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1539, Abstr.

 • keywords: finite element method, deep drawing, bathtub, restraining force, geometrical drawbead

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Computer aided of experiments determining the characteristics of cutting steel deformed at high temperaturesKomputerowe wspomaganie eksperymentów określających właściwości stali automatowej odkształcanej w wysokich temperaturach / Dawid WOŹNIAK, Mirosław GŁOWACKI, Marcin HOJNY // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 110 z. 5. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2013 1-M: Computer aided mechanical engineering : praca zbiorowa / pod red. Renaty Dwornickiej, [et al.], s. 389–398. — Bibliogr. s. 398, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: MES, krzywe umocnienia, ekstra wysokie temperatury, stan półciekły

  keywords: semisolid state of steel, very high temperature deformation, strain-stress curve, FEM solutions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Computer and experimental modeling of flow forming process : abstract / Krzysztof ŻABA, Marcin HOJNY, Dawid WOŹNIAK, Maciej NOWOSIELSKI // W: PANACM 2015 [Dokument elektroniczny] : 1st Pan-American Congress on Computational Mechanics in conjunction with the XI Argentine congress on Computational mechanics, MECOM 2015 : 27–29 April, 2015, Buenos Aires, Argentina : technical program. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Barcelona : CIMNE, 2015. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://congress.cimne.com/panacm2015/admin/files/fileabstract/a469.pdf [2015-06-10]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Computer models of the rotary forming process and their optimization / Maciej NOWOSIELSKI, Krzysztof ŻABA, Michał KWIATKOWSKI, Dawid WOŹNIAK, Tomasz Pieja // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 76

 • keywords: parameters, flow forming, superalloys, laser heating, product quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • From concept to product - application of inventium suite system in the design new technology of sink stamping processOd koncepcji do produktu - zastosowanie pakietu inventium w projektowaniu technologii produkcji zlewozmywaka / Dawid WOŹNIAK, Marcin HOJNY, Mirosław GŁOWACKI // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 110 z. 5. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2013 1-M: Computer aided mechanical engineering : praca zbiorowa / pod red. Renaty Dwornickiej, [et al.], s. 399–407. — Bibliogr. s. 407, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, tłoczenie

  keywords: drawing, FEM modeling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Influence of rotary forming process parameters on the quality of the final products made of nickel superalloys (Inconel®) sheets / Maciej NOWOSIELSKI, Krzysztof ŻABA, Michał KWIATKOWSKI, Dawid WOŹNIAK, Tomasz Pieja // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 121–122. — Bibliogr. s. 122

 • keywords: parameters, flow forming, superalloys, laser heating, product quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Numerical and experimental forming of axisymmetric products using flow forming method for hard-to-deform material / WOŹNIAK Dawid, HOJNY Marcin, GŁOWACKI Mirosław, Gądek Tomasz // W: Metal 2015 : 24\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : June 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} 2015, Brno, Czech Republic : proceedings of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2015. — ISBN: 978-80-87294-58-1. — S. 107. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–6] poz. 4121. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [6], Abstr.. — W bazie Web of Science ISBN: 978-80-87294-62-8 oraz zakres stron: 452–457

 • keywords: FEM modeling, flow forming, hard-to-deform material

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Numerical and experimental forming of axisymmetric products using methods of deep drawing and flow formingNumeryczne i eksperymentalne kształtowanie wyrobów osiowosymetrycznych metodą tłoczenia oraz kształtowania obrotowego / D. WOŹNIAK, M. HOJNY, T. Gądek, M. GŁOWACKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 4, s. 2827–2832. — Bibliogr. s. 2832. — M. Głowacki – dod. afiliacja: The Jan Kochanowski University, Kielce

 • keywords: FEM modeling, deep drawing, flow forming, hard-to-deform material

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15.15/amm-2015-0453

11
 • Numeryczne i eksperymentalne kształtowanie wyrobów osiowosymetrycznych metodą tłoczenia oraz kształtowania obrotowegoNumerical and experimental forming of axisymmetrical products by the method of deep drawing and flow forming / Dawid WOŹNIAK, Marcin HOJNY, Tomasz Gądek, Mirosław GŁOWACKI // W: PLASTMET' 2014 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : IX seminarium naukowe : 25–28 listopada 2014, Łańcut : streszczenia = integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2014]. — Na okł. dodatkowo: materiały konferencyjne. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Podstawy fizykalne reologii oraz modelu zmian naprężenia uplastyczniającego odkształcania stali w stanie półciekłymPhysical basis of rheology and changes of flow stress model deformation of the steel in semi solid state / Marcin HOJNY, Mirosław GŁOWACKI, Dawid WOŹNIAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2013 t. 80 nr 9, s. 653–660. — Bibliogr. s. 660

 • słowa kluczowe: wysokie temperatury, plastyczność, krzywe odkształcenie-naprężenie, stan półciekły

  keywords: extra-high temperatures, plasticity, semisolid state, strain-stress curves

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Procesy kształtowania obrotowego - problemy numeryczne i eksperymentalneThe rotary forming processes - numerical and experimental problems / Dawid WOŹNIAK, Marcin HOJNY, Mirosław GŁOWACKI // W: PLASTMET' 2016 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : X jubileuszowe seminarium naukowe : 22–25 listopada 2016, Łańcut : streszczenia = Integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2016]. — Na okł.: materiały konferencyjne. — S. 147–148. — Tekst pol.-ang.. — M. Głowacki - dod. afiliacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • System internetowy dla obliczeń równoległych w modelowaniu strefy półciekłej staliWeb system dedicated to parallel computation for modeling of mushy steel deformation / Tomasz DĘBIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI, Marcin HOJNY, Adrian GUMUŁA, Dawid WOŹNIAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2014 R. 81 nr 2, s. 115–121. — Bibliogr. s. 121

 • słowa kluczowe: obliczenia równoległe, analiza odwrotna, modelowanie MES, krzepnięcie, stan półciekły

  keywords: inverse analysis, solidification, parallel computation, semisolid state, FEM modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Systemy CAE w zastosowaniu do projektowania technologii formowania wytłoczek przy użyciu narzędzi odkształcalnychApplication of CAE systems in forming of drawpieces with use rubber-pad forming processes / Dawid WOŹNIAK, Marcin HOJNY, Mirosław GŁOWACKI // W: PLASTMET'2012 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VIII seminarium naukowe : 20–23 listopada 2012, Łańcut : streszczenia = PLASTMET'2012 : integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. [1–3]. — Bibliogr. s. [2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Web system dedicated to parallel computation for modeling of mushy steel deformationSystem internetowy poświęcony obliczeniom równoległym w modelowaniu strefy półciekłej stali / T. DĘBIŃSKI, M. GŁOWACKI, M. HOJNY, A. GUMUŁA, D. WOŹNIAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 3, s. 865–870. — Bibliogr. s. 870

 • keywords: inverse analysis, solidification, parallel computation, semisolid state, FEM modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0146

17
 • Zastosowanie systemów MES oraz fotogrametrycznych w procesie weryfikacji technologii tłoczenia wanny 1600Application of FEM and photogrammetric systems in verification of stamping process of bathtub 1600 / WOŹNIAK D., HOJNY M., JĘDRZEJCZYK D., GŁOWACKI M. // W: KomPlasTech 2014 : informatyka w technologii metali : Wisła Malinka, 19–22 stycznia 2014 : program XXI konferencji : streszczenia prac. — [Wisła Malinka : s. n.], [2014]. — S. 13. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, głębokie tłoczenie, wanna, siła hamowania, geometryczny model progu ciągowego

  keywords: finite element method, deep drawing, bathtub, restraining force, geometrical drawbead

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zastosowanie systemów MES oraz fotogrametrycznych w procesie weryfikacji technologii tłoczenia wanny 1600Application of FEM and photogrammetric systems in verification of stamping process of bathtub 1600 / Dawid WOŹNIAK, Marcin HOJNY, Dariusz JĘDRZEJCZYK, Mirosław GŁOWACKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2014 t. 81 nr 1, s. 3–6. — Bibliogr. s. 6

 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, głębokie tłoczenie, wanna, siła hamowania, geometryczny model progu ciągowego

  keywords: finite element method, deep drawing, bathtub, restraining force, geometrical drawbead

  cyfrowy identyfikator dokumentu: