Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Muir, mgr inż.

poprzednio: Szala

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: A-7226-2017

Scopus: 56183945600
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • [referat, 2012]
 • TytułAnaliza przekroju poprzecznego nawarstwień i produktów korozyjnych przy użyciu mikroskopu metalograficznego : [streszczenie]
  AutorzyBarbara SZALA
  ŹródłoNawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej : 3. forum naukowe 2012 : 15–17 listopada, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
3
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułArcheometria w badaniach zmian korozyjnych biżuterii wykopaliskowej
  AutorzyElżbieta GREINER-WRONOWA, Dominika Zabiegaj, Barbara MUIR
  ŹródłoNawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — S. 375–384
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
5
 • [referat, 2015]
 • TytułBTX sorption on Na-P1 organo-zeolites as a process controlled by the type of surfactant
  AutorzyBarbara SZALA, Tomasz BAJDA, Jakub MATUSIK
  ŹródłoScientific Research Abstracts : AMAM 2015 : international conference on Applied Mineralogy & Advanced Materials : Taranto, Italy, June, 7–12, 2015, Vol. 4 / eds. Claudia Belviso, Saverio Fiore. — Bari : Digilabs, cop. 2015. — S. 106
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułCorrosion stratifications on glass jewellery excavated beneath the market square in Kraków, Poland
  AutorzyDominika Zabiegaj, Barbara SZALA, Elżbieta GREINER-WRONOWA
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2014 vol. 40 no. 2, s. 233–240. — tekst: http://journals.agh.edu.pl/geol/article/view/617/996
 • keywords: induced corrosion, glass corrosion, glass jewelry, glass sensor, metal corrosion

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułExperimental study on the removal of VOCs and PAHs by zeolites and surfactant-modified zeolites
  AutorzyMagdalena WOŁOWIEC, Barbara MUIR, Katarzyna Zięba, Tomasz BAJDA, Mariola Kowalik, Wojciech Franus
  ŹródłoEnergy & Fuels. — 2017 vol. 1 iss. 8, s. 8803–8812
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
10
 • [referat, 2013]
 • TytułIdentification of corrosion products of glass-metal historical objects for restoration purposes
  AutorzyBarbara SZALA, Elżbieta GREINER-WRONA, Paolo Piccardo
  ŹródłoInArt'13 : 1textsuperscript{st} international conference on Innovation in art research and technology : Evora, Portugal, 10textsuperscript{th} – 13textsuperscript{th} July 2013 : book of abstracts / eds. António Estevão Candeias, Irina Crina Anca Sandu ; Hercules Laboratory, University of Evora. — Portugal : StudIS, cop. 2013. — S. 56–57
 • keywords: corrosion, glass-metal objects, enamel, corrosion build-up, mechanisms of corrosion

11
12
13
 • [referat, 2016]
 • TytułMolybdates and tungstates removal by organo-smectites – a function of time, initial concentration and pH : [abstract]
  AutorzyBarbara MUIR, Tomasz BAJDA
  ŹródłoGoldschmidt 2016 [Dokument elektroniczny] : 26th goldschmidt conference : Yokohama, Japan, 26th June – 1st July. — [Yokohama : s. n.], [2016]. — S. 2171
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2016]
 • TytułMolybdates and tungstates sorption on organo-smectites as a process controlled by the type and amount of surfactant
  AutorzyBarbara MUIR, Damian Andrunik, Tomasz BAJDA
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2016 vol. 42 no. 1, s. 102–103. — tekst: http://goo.gl/7G2bTi
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • [referat, 2015]
 • TytułMolybdates sorption on smectite modified by long-chain quaternary ammonium salts
  AutorzyBarbara SZALA, Tomasz BAJDA
  ŹródłoGoldschmidt2015 [Dokument elektroniczny] : 25textsuperscript{th} anniversary : Prague, August 16–21 2015 : [abstracts]. — [Czech Republic : s. n.], [2015]. — S. 3048
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
17
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułOptymalizacja procesu syntezy organo-zeolitu
  AutorzyBarbara SZALA, Piotr TUREK, Tomasz BAJDA, Jakub MATUSIK
  ŹródłoMłodzi dla techniki : wybrane problemy naukowo-badawcze chemii i technologii chemicznej : [praca zbiorowa] / red. Dariusz Szychowski ; Politechnika Warszawska. Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. — Sierpc : P. P.-H. „DRUKARNIA” Sp. z o. o., 2013. — S. 109–118
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułOrganically modified zeolites in petroleum compounds spill cleanup – production, efficiency, utilization
  AutorzyBarbara MUIR, Tomasz BAJDA
  ŹródłoFuel Processing Technology. — 2016 vol. 149, s. 153–162. — tekst: http://goo.gl/hldQhP
 • keywords: sorption, ammonium salts, organo-zeolite, gasoline, diesel fuel, motor oil

19
 • [referat, 2016]
 • TytułOrgano-zeolity jako sorbenty lotnych związków organicznych i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
  AutorzyMagdalena Wołowiec, Barbara MUIR, Tomasz BAJDA
  Źródło”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : 30–31 maja 2016, Kraków : konferencja / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2016. — S. 40–41
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
21
 • [referat, 2014]
 • TytułQuantitative determination of quaternary ammonium salts in organo-zeolites by FTIR
  AutorzyBarbara SZALA, Tomasz BAJDA, Jakub MATUSIK
  Źródło6th FEZA conference [Dokument elektroniczny] : porous systems: from novel materials to sustainable solutions : 8–11 September 2014, Leipzig, Germany : book of abstracts. — [Germany : s. n.], [2014]. — S. 449
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułRemoval of BTEX and hexane by organo-zeolites: the influence of surfactants carbon chain length on the sorption process
  AutorzyMagdalena WOŁOWIEC, Barbara MUIR, Tomasz BAJDA, Katarzyna Zięba, Beata Kijak, Wojciech Franus
  ŹródłoDesalination and Water Treatment. — 2017 vol. 94, s. 120–128
 • keywords: adsorption, clinoptilolite, surfactants, zeolite Na-P1, hexane removal, BTEX removal

23
 • [referat, 2014]
 • TytułRemoval of chromium(VI) from aqueous solutions using zeolites modified with HDTMA and ODTMA surfactants
  AutorzyB. SZALA, T. BAJDA, A. Jeleń
  ŹródłoZEOLITE 2014 : 9th international conference on the Occurrence, properties and utilization of natural zeolites : 8–13 June 2014, Belgrade, Serbia : book of abstracts / eds. Alaksandra Daković, Marina Trgo, Alessio Langella ; INZA International Natural Zeolite Association. — Belgrade : Institute for Technology of Nuclear and Other Mineral Raw Materials, cop. 2014. — S. 225–226
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułRemoval of chromium(VI) from aqueous solutions using zeolites modified with HDTMA and ODTMA surfactants
  AutorzyB. SZALA, T. BAJDA, A. Jeleń
  ŹródłoClay Minerals : Journal of the European Clay Groups. — 2015 vol. 50, s. 103–115
 • keywords: adsorption, clinoptilolite, organo-zeolites, zeolite Na-P1, synthetic zeolite, Cr(VI) sorption

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułRemoval of lead and phosphate ions from aqueous solutions by organo-smectite
  AutorzyTomasz BAJDA, Barbara SZALA, Urszula SOLECKA
  ŹródłoEnvironmental Technology. — 2015 vol. 36 iss. 22, s. 2872–2883
 • keywords: precipitation, sorption, modification, brompyromorphite, HDTMA