Wykaz publikacji wybranego autora

Agata Kasprzak, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-1766-4367

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2016]
 • TytułCharakterystyka hydrogeochemiczna wód podziemnych w obrębie złoża soli kamiennej „Mogilno I”
  AutorzyAgata KASPRZAK, Agnieszka Plucińska
  ŹródłoQuo vadis sal : varia sal – wszytko o soli : XXI międzynarodowe sympozjum solne : Zawoja, 5–8 X 2016 / red. Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak. — [Zawoja : s. n.], [2016]. — S. 63
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2014]
 • TytułCharakterystyka mineralna, geochemiczna i izotopowa solanek syngenetycznych na przykładzie samowypływu z otworu M-32 w wysadzie solnym Mogilno I
  AutorzyAgata KASPRZAK, Jacek Wachowiak
  ŹródłoQuo vadis sal : współczesne problemy górnictwa solnego : XIX międzynarodowe sympozjum solne : Wągrowiec, 8–11 października 2014 : streszczenia referatów i komunikatów naukowych / red. tomu konf. Joanna Jaworska, Agata Kasprzak, Jacek Wachowiak ; Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. 60–63
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułCharakterystyka mineralogiczna, geochemiczna i izotopowa solanki z samowypływu z otworu M-32 w wysadzie solnym Mogilno
  AutorzyJacek Wachowiak, Agata KASPRZAK
  ŹródłoPrzegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego. — 2014 t. 10, s. 39-48
 • słowa kluczowe: górny perm, ewaporaty cechsztyńskie, wysad solny Mogilno, solanki syngenetyczne, hydrogeologia złóż solnych

  keywords: Zechstein evaporites, Mogilno Salt Diapir, syngenetic brines, hydrogeology of salt deposits, Upper Permian

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułCharakterystyka stanu chemicznego wód rzeki Sztoły
  AutorzyJustyna DURAK, Monika Widelska, Kamil JUŚKO, Agata KASPRZAK
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2017 R. 56 z. 2, s. 249–262
 • słowa kluczowe: stan chemiczny, rzeka Sztoła, Kanał Baba, rejon olkuski

  keywords: chemical status, Olkusz region, Sztoła river, Baba Canal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułChemizm wód podziemnych w rejonie Rynku Głównego w Krakowie w świetle nowych danych
  AutorzyJacek MOTYKA, Marta WARDAS-LASOŃ, Mariusz CZOP, Agata KASPRZAK
  ŹródłoNawarstwienia historyczne miast : Forum Naukowe 2008 / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — S. 311–330
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2012]
 • TytułChemizm wód podziemnych w rejonie Starego Krakowa w świetle nowych danych : [streszczenie]
  AutorzyJacek MOTYKA, Marta WARDAS-LASOŃ, Agata KASPRZAK
  ŹródłoNawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej : 3. forum naukowe 2012 : 15–17 listopada, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułPotrzeba wdrożenia zintegrowanego systemu monitorowania i dozowania wód kopalnianych do rzeki Wisły
  AutorzyStanisław GRUSZCZYŃSKI, Jacek MOTYKA, Jerzy MIKOŁAJCZAK, Agata KASPRZAK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 8, s. 142–149
 • słowa kluczowe: ramowa dyrektywa wodna, hydrotechniczna ochrona wód powierzchniowych, metody utylizacji słonych wód

  keywords: Water Framework Directive, hydrotechnical surface water protection, methods of saline water utilization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [materiały konferencyjne (red.), 2014]
 • TytułQuo vadis sal : współczesne problemy górnictwa solnego : XIX międzynarodowe sympozjum solne : Wągrowiec, 8–11 października 2014 : streszczenia referatów i komunikatów naukowych
  Autorzyred. tomu konf. Joanna Jaworska, Agata KASPRZAK, Jacek Wachowiak ; Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego
  Details[Polska : s. n.], [2014]. — 109 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [materiały konferencyjne (red.), 2015]
 • TytułQuo vadis sal : górnictwo solne: dokonania i perspektywy na początku XXI wieku : XX międzynarodowe sympozjum solne : Bochnia, 7–10 X 2015
  Autorzyred. tomu Grzegorz Czapowski, Agata KASPRZAK, Krzysztof BUKOWSKI
  Details[Polska : s. n.], [2015]. — 119 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [materiały konferencyjne (red.), 2016]
 • TytułQuo vadis sal : varia sal – wszystko o soli : XXI międzynarodowe sympozjum solne : Zawoja, 5–8 X 2016
  Autorzyred. Katarzyna CYRAN, Agata KASPRZAK
  Details[Zawoja : s. n.], [2016]. — 73 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [materiały konferencyjne (red.), 2017]
 • TytułQuo vadis sal : aqua et sal – woda i sól –water and salt: XXII międzynarodowe sympozjum solne : Wieliczka 4–7 X 2017
  Autorzyred. Katarzyna CYRAN, Agata KASPRZAK, Justyna NOWIŃSKA
  Details[Wieliczka : s. n.], [2017]. — 111 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułSezonowa zmienność ładunku azotu w wodach opadowych na terenie Krakowa
  AutorzyAnna ŻUREK, Agata KASPRZAK, Jacek MOTYKA
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego ; nr 456. Hydrogeologia. — 2013 z. XIV/2: Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Ewy Krogulec, Jerzego J. Małeckiego i Lesława Skrzypczyka, s. 693–699
 • słowa kluczowe: Kraków, związki azotu, opady

  keywords: precipitation, nitrogen compounds, Kraków

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułSkład chemiczny wód ujęcia Żelatowa po likwidacji górnictwa rud cynku i ołowiu na obszarze synkliny chrzanowskiej
  AutorzyAgata KASPRZAK, Jacek MOTYKA, Marek Szuwarzyński
  ŹródłoBezpieczeństwo zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenach objętych antropopresją : monografia / red. nauk. Grzegorz MALINA ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Częstochowie, Koło Zakładowe PZiTS przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie. — Częstochowa : [s. n.], 2018. — S. 103–111
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [referat, 2017]
 • TytułSources of groundwater inflows into the ”Czatkowice” limestone quarry in southern Poland
  AutorzyMOTYKA Jacek, Kajetan d'OBYRN, Agata KASPRZAK, Andrzej Szymkiewicz
  ŹródłoIMWA 2017 [Dokument elektroniczny] : 13th International Mine Water Association congress – mine water & circular economy : June 25–30, 2017, Lappeenranta, Finland : proceedings, Vol. 3 / eds. Christian Wolkersdorfer, [et al.] ; Lappeenranta University of Technology. — [Finland : s. n.], cop. 2017. — S. 1362–1368
 • keywords: monitoring, groundwater, limestone quarry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2016]
 • TytułWater chemical composition characteristic in the upper part of the Sztoła River
  AutorzyKamil JUŚKO, Agata KASPRZAK, Damian Pietrzak
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2016 vol. 42 no. 1, s. 81–82. — tekst: http://goo.gl/SSOCmR
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2016.42.1.81

18
19
20
21
 • [referat, 2016]
 • TytułZmienność jonu chlorkowego i siarczanowego w Wiśle między zbiornikiem Goczałkowickim a ujściem Skawy
  AutorzyAgata KASPRZAK, Kamil JUŚKO, Jacek MOTYKA
  ŹródłoXVII warsztaty górnicze ; II sympozjum geofizyczne [Dokument elektroniczny] : 1–3 czerwca 2016, Gdańsk : materiały konferencji naukowych. — [Gdańsk : s. n.], [2016]. — S. 1–8
 • słowa kluczowe: slone wody kopalniane, zasolenie Wisły, jon chlorkowy, jon siarczanowy

  keywords: saline mine water discharge, salinity of Vistula river, chloride and sulfates concentration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułZmienność jonu chlorkowego i siarczanowego w Wiśle między zbiornikiem Goczałkowickim a ujściem Skawy
  AutorzyAgata KASPRZAK, Kamil JUŚKO, Jacek MOTYKA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2016 nr 94, s. 197–204
 • słowa kluczowe: zasolenie Wisły, jon chlorkowy, słone wody kopalniane, jon siarczanowy (VI)

  keywords: saline mine water discharge, salinity of Vistula river, chloride and sulfates concentration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułZnaczenie badań archeologicznych dla prawidłowej interpretacji składu chemicznego wód podziemnych na przykładzie starego Krakowa
  AutorzyAgata KASPRZAK, Jacek MOTYKA, Marta WARDAS-LASOŃ
  ŹródłoNawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — S. 633–643
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: