Wykaz publikacji wybranego autora

Agata Kasprzak, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-1766-4367

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Changes in the chemical composition of groundwater in quaternary aquifer in old Krakow, Poland (years 2002–2012)
2
 • Charakterystyka hydrogeochemiczna wód podziemnych w obrębie złoża soli kamiennej „Mogilno I”
3
 • Charakterystyka mineralna, geochemiczna i izotopowa solanek syngenetycznych na przykładzie samowypływu z otworu M-32 w wysadzie solnym Mogilno I
4
 • Charakterystyka mineralogiczna, geochemiczna i izotopowa solanki z samowypływu z otworu M-32 w wysadzie solnym Mogilno
5
 • Charakterystyka stanu chemicznego wód rzeki Sztoły
6
 • Chemizm wód podziemnych w rejonie Rynku Głównego w Krakowie w świetle nowych danych
7
 • Chemizm wód podziemnych w rejonie Starego Krakowa w świetle nowych danych
8
 • Potrzeba wdrożenia zintegrowanego systemu monitorowania i dozowania wód kopalnianych do rzeki Wisły
9
 • Quo vadis sal
10
 • Quo vadis sal
11
 • Quo vadis sal
12
 • Quo vadis sal
13
 • Sezonowa zmienność ładunku azotu w wodach opadowych na terenie Krakowa
14
 • Skład chemiczny wód ujęcia Żelatowa po likwidacji górnictwa rud cynku i ołowiu na obszarze synkliny chrzanowskiej
15
 • Sources of groundwater inflows into the ”Czatkowice” limestone quarry in southern Poland
16
 • Sources of groundwater inflows into the ”Czatkowice” limestone quarry in southern Poland
17
 • Water chemical composition characteristic in the upper part of the Sztoła River
18
19
20
 • Zmiany właściwości podłoża w aspekcie zagrożenia budowli klasztornych w rejonie ul. Poselskiej w Krakowie
21
 • Zmienność jonu chlorkowego i siarczanowego w Wiśle między zbiornikiem Goczałkowickim a ujściem Skawy
22
 • Zmienność jonu chlorkowego i siarczanowego w Wiśle między zbiornikiem Goczałkowickim a ujściem Skawy
23
 • Znaczenie badań archeologicznych dla prawidłowej interpretacji składu chemicznego wód podziemnych na przykładzie starego Krakowa