Wykaz publikacji wybranego autora

Agata Kasprzak, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-1766-4367

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2343511
2018211
20173111
201661122
2015312
20145113
201322
2012211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem231346
2018211
20173111
20166312
201533
2014532
2013211
2012211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem23221
201822
2017321
201666
201533
201455
201322
201222
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem23320
2018211
201733
201666
2015321
201455
201322
201222
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem231310
201822
2017312
2016624
2015321
2014532
201322
2012211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem23149
201822
2017312
2016633
2015321
2014532
201322
20122111
 • Changes in the chemical composition of groundwater in quaternary aquifer in old Krakow, Poland (years 2002–2012) / Agata KASPRZAK, Jacek MOTYKA, Marta WARDAS-LASOŃ // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2013 vol. 39 no. 2, s. 143–152. — Bibliogr. s. 152, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2013.39.2/geol.2013.39.2.143.pdf

 • keywords: chemical composition, pollution, Krakow, anthropogenic factors, urban hydrogeology

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2013.39.2.143

2
 • Charakterystyka hydrogeochemiczna wód podziemnych w obrębie złoża soli kamiennej „Mogilno I”Hydrogeochemical characteristic of groundwater in the rock salt deposit ”Mogilno I” / Agata KASPRZAK, Agnieszka Plucińska // W: Quo vadis sal : varia sal – wszytko o soli : XXI międzynarodowe sympozjum solne : Zawoja, 5–8 X 2016 = Quo vadis sal : varia sal – all about salt : XXI international salt symposium / red. Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak. — [Zawoja : s. n.], [2016]. — S. 63. — Tekst pol.-ang.. — A. Kasprzak – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Charakterystyka mineralna, geochemiczna i izotopowa solanek syngenetycznych na przykładzie samowypływu z otworu M-32 w wysadzie solnym Mogilno IMineralogical, geochemical and isotopic characteristics of syngenetic brine from the outflow from borehole M-32, Mogilno salt dome / Agata KASPRZAK, Jacek Wachowiak // W: Quo vadis sal : współczesne problemy górnictwa solnego : XIX międzynarodowe sympozjum solne : Wągrowiec, 8–11 października 2014 : streszczenia referatów i komunikatów naukowych = Quo vadis sal : current salt mining issues : international salt symposium : Wągrowiec, 8–11 October 2014 : oral presentation abstracts and scientific statements / red. tomu konf. Joanna Jaworska, Agata Kasprzak, Jacek Wachowiak ; Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. 60–63. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Charakterystyka mineralogiczna, geochemiczna i izotopowa solanki z samowypływu z otworu M-32 w wysadzie solnym MogilnoMineralogical, geochemical and isotopic, characteristics of brine from the outflow from borehole M-32, Mogilno Salt Dome / Jacek Wachowiak, Agata KASPRZAK // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2014 t. 10, s. 39-48. — Bibliogr. s. 48, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górny perm, ewaporaty cechsztyńskie, wysad solny Mogilno, solanki syngenetyczne, hydrogeologia złóż solnych

  keywords: Zechstein evaporites, Mogilno Salt Diapir, syngenetic brines, hydrogeology of salt deposits, Upper Permian

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakterystyka stanu chemicznego wód rzeki SztołyCharacteristic of the chemical status in the Sztoła River / Justyna DURAK, Monika Widelska, Kamil JUŚKO, Agata KASPRZAK // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2017 R. 56 z. 2, s. 249–262. — Bibliogr. s. 260–261, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: stan chemiczny, rzeka Sztoła, Kanał Baba, rejon olkuski

  keywords: chemical status, Olkusz region, Sztoła river, Baba Canal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Chemizm wód podziemnych w rejonie Rynku Głównego w Krakowie w świetle nowych danych[Chemistry of groundwater in the vicinity of the Main Market Square in Krakow in the light of new data] / Jacek MOTYKA, Marta WARDAS-LASOŃ, Mariusz CZOP, Agata KASPRZAK // W: Nawarstwienia historyczne miast : Forum Naukowe 2008 / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0475). — Publikacja stanowi monografię pokonferencyjną. — ISBN: 978-83-7464-535-5. — S. 311–330. — Bibliogr. s. 329–330

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Chemizm wód podziemnych w rejonie Starego Krakowa w świetle nowych danych : [streszczenie]Groundwater chemistry in Old Cracow – new data : [abstract] / Jacek MOTYKA, Marta WARDAS-LASOŃ, Agata KASPRZAK // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej : 3. forum naukowe 2012 : 15–17 listopada, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Potrzeba wdrożenia zintegrowanego systemu monitorowania i dozowania wód kopalnianych do rzeki WisłyThe need of implementation of the integrated system of monitoring and batching mine water into the Vistula river / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Jacek MOTYKA, Jerzy MIKOŁAJCZAK, Agata KASPRZAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 8, s. 142–149. — Bibliogr. s. 149, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: ramowa dyrektywa wodna, hydrotechniczna ochrona wód powierzchniowych, metody utylizacji słonych wód

  keywords: Water Framework Directive, hydrotechnical surface water protection, methods of saline water utilization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Quo vadis sal : współczesne problemy górnictwa solnego : XIX międzynarodowe sympozjum solne : Wągrowiec, 8–11 października 2014 : streszczenia referatów i komunikatów naukowychQuo vadis sal : current salt mining issues : international salt symposium : Wągrowiec, 8–11 October 2014 : oral presentation abstracts and scientific statements / red. tomu konf. Joanna Jaworska, Agata KASPRZAK, Jacek Wachowiak ; Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : s. n.], [2014]. — 109 s.. — Bibliogr. przy ref.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Quo vadis sal : górnictwo solne: dokonania i perspektywy na początku XXI wieku : XX międzynarodowe sympozjum solne : Bochnia, 7–10 X 2015Quo vadis sal : salt mining: achievements and prospects at the beginning of the 21\textsuperscript{st} century / red. tomu Grzegorz Czapowski, Agata KASPRZAK, Krzysztof BUKOWSKI. — [Polska : s. n.], [2015]. — 119 s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Quo vadis sal : varia sal – wszystko o soli : XXI międzynarodowe sympozjum solne : Zawoja, 5–8 X 2016Quo vadis sal : varia sal – all about salt : XXI international salt symposium / red. Katarzyna CYRAN, Agata KASPRZAK. — [Zawoja : s. n.], [2016]. — 73 s.. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Quo vadis sal : aqua et sal – woda i sól –water and salt: XXII międzynarodowe sympozjum solne : Wieliczka 4–7 X 2017XXII international salt symposium / red. Katarzyna CYRAN, Agata KASPRZAK, Justyna NOWIŃSKA. — [Wieliczka : s. n.], [2017]. — 111 s.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sezonowa zmienność ładunku azotu w wodach opadowych na terenie KrakowaSeasonal changes of nitrogen load in precipitation in the Kraków area / Anna ŻUREK, Agata KASPRZAK, Jacek MOTYKA // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143 ; nr 456. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2013 z. XIV/2: Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Ewy Krogulec, Jerzego J. Małeckiego i Lesława Skrzypczyka, s. 693–699. — Bibliogr. s. 699, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: Kraków, związki azotu, opady

  keywords: precipitation, nitrogen compounds, Kraków

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Skład chemiczny wód ujęcia Żelatowa po likwidacji górnictwa rud cynku i ołowiu na obszarze synkliny chrzanowskiej[Chemical composition of groundwater in the Żelatowa intake after shutdown of zinc and lead mines in the area of Chrzanów Syncline] / Agata KASPRZAK, Jacek MOTYKA, Marek Szuwarzyński // W: Bezpieczeństwo zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenach objętych antropopresją : monografia / red. nauk. Grzegorz MALINA ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Częstochowie, Koło Zakładowe PZiTS przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie. — Częstochowa : [s. n.], 2018. — ISBN: 978-83-904408-1-1. — S. 103–111. — Bibliogr. s. 110–111. — A. Kasprzak - dod. afiliacja: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sources of groundwater inflows into the ”Czatkowice” limestone quarry in southern PolandPochodzenie dopływów wód podziemnych do kamieniołomu wapieni „Czatkowice” w południowej Polsce / Jacek MOTYKA, Kajetan D’OBYRN, Agata KASPRZAK, Andrzej Szymkiewicz // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2018 vol. 63 no. 2, s. 417–424. — Bibliogr. s. 424. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1121/826

 • słowa kluczowe: monitoring, wody podziemne, Czatkowice, kamieniołom wapieni

  keywords: monitoring, groundwater, limestone quarry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/122455

16
 • Sources of groundwater inflows into the ”Czatkowice” limestone quarry in southern Poland / MOTYKA Jacek, Kajetan d'OBYRN, Agata KASPRZAK, Andrzej Szymkiewicz // W: IMWA 2017 [Dokument elektroniczny] : 13th International Mine Water Association congress – mine water & circular economy : June 25–30, 2017, Lappeenranta, Finland : proceedings, Vol. 3 / eds. Christian Wolkersdorfer, [et al.] ; Lappeenranta University of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Finland : s. n.], cop. 2017. — 1 Dysk Flash. — (LUT Scientific and Expertise Publications : Tutkimusraportit - Research Reports ; ISSN 2243-3376 ; 63). — ISBN: 978-952-335-065-6 ; e-ISBN: 978-952-335-066-3. — S. 1362–1368. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1368, Abstr.

 • keywords: monitoring, groundwater, limestone quarry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Water chemical composition characteristic in the upper part of the Sztoła River / Kamil JUŚKO, Agata KASPRZAK, Damian Pietrzak // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2016 vol. 42 no. 1, s. 81–82. — Bibliogr. s. 81–82. — ICYG 2016 : XVII\textsuperscript{th} International Conference of Young Gelogists Herl'any 2016 : Svätý Jur, Slovakia, April 14th–16th 2016 : abstracts. — tekst: http://goo.gl/SSOCmR

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2016.42.1.81

18
19
20
 • Zmiany właściwości podłoża w aspekcie zagrożenia budowli klasztornych w rejonie ul. Poselskiej w KrakowieChanges of the substratum properties in connection with the endangered nummery buildings in the area of Poselska st. 21 in Krakow / Marta WARDAS-LASOŃ, Mikołaj ŁYSKOWSKI, Jerzy MOŚCICKI, Tadeusz SOKOŁOWSKI, Anna Bojęść-Białasik, Dariusz Niemiec, Agata Kucia, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Ewelina MAZUREK, Michał ĆWIKLIK, Mariola MARSZAŁEK, Agata KASPRZAK, Jerzy ZIĘTEK // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2014 t. 31 z. 61 nr 3, s. 361–385. — Bibliogr. s. 381–384, Summ.. — Temat realizowany jest przez Centrum Badań Nawarstwień Historycznych

 • słowa kluczowe: żużle, nawarstwienia historyczne, namuły, geochemia, stratygrafia, artefakty

  keywords: slag, geochemistry, stratigraphy, artifacts, historical layers, silts

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2014.66

21
 • Zmienność jonu chlorkowego i siarczanowego w Wiśle między zbiornikiem Goczałkowickim a ujściem SkawyChanges of chloride and sulfates concentration in the Vistula river from Goczałkowice reservoir to Skawa river / Agata KASPRZAK, Kamil JUŚKO, Jacek MOTYKA // W: XVII warsztaty górnicze ; II sympozjum geofizyczne [Dokument elektroniczny] : 1–3 czerwca 2016, Gdańsk : materiały konferencji naukowych. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gdańsk : s. n.], [2016]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 7, Streszcz., Summ.. — Referat opublikowany w części: Warsztaty 2016 z cyklu: górnictwo: człowiek – środowisko – zrównoważony rozwój

 • słowa kluczowe: slone wody kopalniane, zasolenie Wisły, jon chlorkowy, jon siarczanowy

  keywords: saline mine water discharge, salinity of Vistula river, chloride and sulfates concentration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zmienność jonu chlorkowego i siarczanowego w Wiśle między zbiornikiem Goczałkowickim a ujściem SkawyChanges of chloride and sulfates concentration in the Vistula river from the Goczałkowice reservoir to the Skawa river / Agata KASPRZAK, Kamil JUŚKO, Jacek MOTYKA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2016 nr 94, s. 197–204. — Bibliogr. s. 203–204, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zasolenie Wisły, jon chlorkowy, słone wody kopalniane, jon siarczanowy (VI)

  keywords: saline mine water discharge, salinity of Vistula river, chloride and sulfates concentration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Znaczenie badań archeologicznych dla prawidłowej interpretacji składu chemicznego wód podziemnych na przykładzie starego Krakowa[The importance of archaeological research for the correct interpretation on the example of old Krakow groundwater chemistry] / Agata KASPRZAK, Jacek MOTYKA, Marta WARDAS-LASOŃ // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0681). — ISBN: 978-83-7464-887-5. — S. 633–643. — Bibliogr. s. 643

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: