Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Kołodziejczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-0890-4923

ResearcherID: H-4336-2017

Scopus: 57111979300
1
  • Mineralogical diversity in orebodies within X\textsuperscript{th} horizon at Stan Terg mine, Kosovo
2
  • New survey of lead and zinc ore mineralization in Republic of Kosovo
3
  • Silver-bearing minerals at Stan Terg ${Pb-Zn}$ deposit, Republic of Kosovo