Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Kołodziejczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-0890-4923

ResearcherID: H-4336-2017

Scopus: 57111979300
1
  • Bismuth minerals from the Stan Terg deposit (Trepça, Kosovo)
2
  • $Bi-sulphotellurides$ associated with $Pb-Bi-(Sb \pm Ag, Cu, Fe)$ sulphosalts: an example from the Stan Terg deposit in Kosovo
3
  • Incorporation of trace elements into sphalerite
4
  • New survey of lead and zinc ore mineralization in Republic of Kosovo
5
  • Ore minerals distribution in the northern part of Stan Terg deposit, Kosovo: paragenetic relationships and ore textures
6
7
  • Secondary minerals of $Pb-Zn$ Stan Terg skarn deposit, Kosovo – X-ray diffraction and Raman spectroscopy study
8
  • Silver-bearing minerals at Stan Terg ${Pb-Zn}$ deposit, Republic of Kosovo
9
  • Sn-bearing minerals and associated sphalerite from lead-zinc deposits, Kosovo: an electron microprobe and LA-ICP-MS study
10
  • The geology and mineralogy of the Stypsi porphyry $Cu-Mo-Au-Re$ prospect, Lesvos Island, Aegean Sea, Greece
11
  • The paragenesis of silver minerals in the $Pb-Zn$ Stan Terg deposit, Kosovo: an example of precious metal epithermal mineralization