Wykaz publikacji wybranego autora

Leszek Cabaj, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, *Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • A potentiometric sensor based on platinum nanoparticles deposited on carbon black as the transducer layer
2
 • All-solid-state selective electrode using platinum nanoparticles for potassium determination
3
 • All-solid-state nitrate-selective potentiometric electrode with carbon black
4
 • All-solid-state potassium-selective electrode using platinum nanoparticles for clinical use
5
 • Analytical parameters of potassium selective carbon black modified electrodes
6
 • Application of graphene supporting platinum nanoparticles layer in electrochemical sensors with potentiometric and voltammetric detection
7
 • Carbon black supporting platinum nanoparticles as an intermediate layer in potassium selective electrodes
8
 • Carbon-supported platinum nanoparticle solid-state ion selective electrodes for the determination of potassium
9
 • Czujniki potencjometryczne modyfikowane nanocząstkami platyny osadzonymi w sadzy
10
 • Czujniki potencjometryczne modyfikowane sadzą do oznaczania jonów azotanowych
11
 • Electrochemical properties of solid contact ion selective electrodes modified with several nanomaterials
12
 • Elektrody jonoselektywne czułe na jony potasu modyfikowane nanomateriałami
13
 • Jednoczesne oznaczanie jonów $K^{+}, Na^{+},Cl^{-}, NO_{3}^{-}$ metodą potencjometryczną
14
 • Multi-electrode potentiometric sensor
15
 • Nitrate-selective potentiometric sensors with polymer-CB composites
16
 • Nowe nanomateriały do konstrukcji czujników potencjometrycznych
17
 • Parametry metrologiczne jonoselektywnych elektrod azotanowych typu solid contact z warstwą nanocząstek platyny osadzonych na sadzy
18
19
 • Potassium-selective electrodes modified with superhydrophobic polymer/carbon black nanocomposite
20
 • Potentiomeric response of solid contact ion selective electrodes (SC-ISE's) using carbon black supporting platinum nanoparticles
21
 • Potentiometric sensor platform
22
 • Potentiometric sensor platform based on a carbon black modified electrodes
23
 • Potentiometric sensors with carbon black supporting platinum nanoparticles
24
 • Sensitive voltammetric determination of atorvastatin on multiwalled carbon nanotubes/Nafion glassy carbon modified electrode
25
 • Szybkie i wysokoczułe oznaczanie molibdenu, uranu i wanadu z kwasem chloroanilowym na elektrodzie Hg(Ag)FE