Wykaz publikacji wybranego autora

Maksymilian Frąc, dr inż.

asystent

Faculty of Materials Science and Ceramics
WIMiC-ktmb


 • 2021

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1132-3302 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 55699021300

PBN: 5e70947c878c28a0473be3e6

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
 • [article, 2016]
 • TytułBetony z kruszywa lekkiego z zeolitów po procesie sorpcji ropy naftowej
  AutorzyMagdalena KRÓL, Maksymilian FRĄC, Włodzimierz MOZGAWA
  ŹródłoCement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna. — 2016 R. 21/83 nr 2, s. 57–64. — tekst: http://cementwapnobeton.pl/pdf/2016/2016_2/Krol_2_2016.pdf
2
3
4
 • [proceedings, 2016]
 • TytułCharakterystyka wybranych produktów termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznych
  AutorzyPICHÓR W., DEJA J., FRĄC M., MALATA G., KOTWICA Ł., KŁOSEK-WAWRZYN E.
  ŹródłoPolska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 77
5
6
7
 • [proceedings, 2021]
 • TytułEffect of phase composition on the photocatalytic activity of $TiO_2$ powder
  AutorzyPaulina SZOŁDRA, Maksymilian FRĄC, Waldemar PICHÓR
  ŹródłoMaterials, Methods & Technologies [Dokument elektroniczny] : 23rd international conference : 19-22 August 2021, Burgas, Bulgaria. — [Bulgaria] : Science Events Ltd., [2021]. — S. [1]
8
 • [article, 2021]
 • TytułEffect of sol composition on the properties of $TiO_{2}$ powders obtained by the sol-gel method
  AutorzyPaulina SZOŁDRA, Maksymilian FRĄC, Waldemar PICHÓR
  ŹródłoPowder Technology. — 2021 vol. 387, s. 261–269. — tekst: https://tiny.pl/rzx74
9
 • [proceedings, 2012]
 • TytułElectric and thermoelectric properties of cement composites with expanded graphite
  AutorzyWaldemar PICHÓR, Maksymilian FRĄC
  ŹródłoBrittle Matrix Composites 10 : [proceedings of the tenth international symposium on Brittle Matrix Composites BMC-10 : October 15–17, 2012, Warsaw] / eds. A. M. Brandt, [et al.] ; Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. — Cambridge ; Warsaw : Woodhead Publishing Ltd ; Institute of Fundamental Technological Research, 2012. — S. 43–50
10
 • [patent application, 2016]
 • TytułElektroprzewodzące spoiwo cementowe
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PICHÓR Waldemar, FRĄC Maksymilian, GUBERNAT Agnieszka, Augustyn Sara
  DetailsInt.Cl.: C04B 28/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 410616 A1 ; Opubl. 2016-06-20. — Zgłosz. nr P.410616 z dn. 2014-12-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2016  nr 13, s. 20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL410616A1.pdf
11
 • [proceedings, 2021]
 • TytułExpanded graphite - promising additive for smart cement composites
  AutorzyWaldemar PICHÓR, Maksymilian FRĄC, Paulina SZOŁDRA
  ŹródłoICSEFCM 2021 : 2textsuperscript{nd} international conference on Sustainable, Environmental Friendly Construction Materials : August 31 - Sptemeber 2, 2021 : proceedings / eds. Elżbieta Horszczaruk, Piotr Brzozowski. — Szczecin : West Pomeranian University of Technology, 2021. — S. 9–20
12
 • [proceedings, 2015]
 • TytułGranulacja odpadu perlitowego
  AutorzyAgnieszka RÓŻYCKA, Waldemar PICHÓR, Maksymilian FRĄC
  ŹródłoX Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015. — S. 102
13
 • [article, 2021]
 • TytułGrouts with highly thermally conductive binder for low-temperature geothermal applications
  AutorzyMaksymilian FRĄC, Wojciech SZUDEK, Paulina SZOŁDRA, Waldemar PICHÓR
  ŹródłoConstruction and Building Materials. — 2021 vol. 295 art. no. 123680, s. 1–10. — tekst: https://tiny.pl/rzlvq
14
 • [chapter/proceedings paper, 2017]
 • TytułInteligentne materiały budowlane
  AutorzyWaldemar PICHÓR, Maksymilian FRĄC
  ŹródłoInnowacyjne wyzwania techniki budowlanej / red. Lech Czarnecki. — Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, 2017. — S. 551–573
15
 • [article, 2019]
 • TytułLightweight cement mortars with granulated foam glass and waste perlite addition
  AutorzyWaldemar PICHÓR, Adrian KAMIŃSKI, Paulina SZOŁDRA, Maksymilian FRĄC
  ŹródłoAdvances in Civil Engineering. — 2019 vol. 2019 art. no. 1705490, s. 1–9. — tekst: http://downloads.hindawi.com/journals/ace/2019/1705490.pdf
16
 • [patent application, 2015]
 • TytułMieszanka do wytwarzania betonu komórkowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PICHÓR Waldemar, RÓŻYCKA Agnieszka, FRĄC Maksymilian
  DetailsInt.Cl.: C04B 38/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406981 A1 ; Opubl. 2015-08-03. — Zgłosz. nr P.406981 z dn. 2014-01-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2015  nr 16, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406981A1.pdf
17
 • [patent, 2019]
 • TytułMieszanka do wytwarzania betonu komórkowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Waldemar PICHÓR, Agnieszka RÓŻYCKA, Maksymilian FRĄC
  DetailsInt.Cl.: C04B 14/18textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 233107 B1 ; Udziel. 2019-05-13 ; Opubl. 2019-09-30. — Zgłosz. nr P.406981 z dn. 2014-01-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL233107B1.pdf
18
19
 • [proceedings, 2012]
 • TytułOcena możliwości wykorzystania popiołów lotnych do produkcji kruszyw lekkich
  AutorzyMarek PETRI, Agnieszka RÓŻYCKA, Maksymilian FRĄC
  ŹródłoDni Betonu : Wisła, 8–10 października 2012 : konferencja / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2012. — S. 1099–1107
20
21
 • [proceedings, 2014]
 • TytułPotencjalne kierunki wykorzystania odpadu powstającego podczas produkcji perlitu ekspandowanego
  AutorzyPICHÓR W., MOZGAWA W., KRÓL M., RÓŻYCKA A., FRĄC M., KOTWICA Ł.
  ŹródłoPolska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 75
22
 • [proceedings, 2022]
 • TytułPreparation and properties of new thermal-insulating building materials with high content of coffee grounds
  AutorzyEwelina KŁOSEK-WAWRZYN, Waldemar PICHÓR, Maksymilian FRĄC
  ŹródłoCeramics in Europe 2022 [Dokument elektroniczny] : Kraków 10textsuperscript{th} - 14textsuperscript{th} July : abstract book. — [Krakow : Symposium Cracoviense], [2022]. — S. 577
23
 • [proceedings, 2015]
 • TytułRaman spectroscopy study of lightweight concrete structure
  AutorzyM. KRÓL, M. FRĄC, W. MOZGAWA
  ŹródłoXIIIth ICMS 2015 : XIIItextsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : Wrocław, 9–13.9.2015 : programme, abstracts, list of authors. — [Wrocław : s. n.], [2015]. — S. 116
24
 • [article, 2022]
 • TytułSmart graphite-cement composites with low percolation threshold
  AutorzyMaksymilian FRĄC, Paulina SZOŁDRA, Waldemar PICHÓR
  ŹródłoMaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2022 vol. 15 iss. 8 art. no. 2770, s. 1–18. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/15/8/2770/pdf
25
 • [patent application, 2015]
 • TytułSpoiwo cementowe
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PICHÓR Waldemar, FRĄC Maksymilian
  DetailsInt.Cl.: C04B 28/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 405784 A1 ; Opubl. 2015-05-11. — Zgłosz. nr P.405784 z dn. 2013-10-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2015  nr 10, s. 22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL405784A1.pdf