Wykaz publikacji wybranego autora

Maksymilian Frąc, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


 • 2021

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1132-3302 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 55699021300

PBN: 5e70947c878c28a0473be3e6

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • Betony z kruszywa lekkiego z zeolitów po procesie sorpcji ropy naftowej
2
 • Cement composites with expanded graphite as resistance heating elements
3
4
 • Charakterystyka wybranych produktów termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznych
5
6
 • Effect of phase composition on the photocatalytic activity of $TiO_2$ powder
7
 • Effect of sol composition on the properties of $TiO_{2}$ powders obtained by the sol-gel method
8
 • Electric and thermoelectric properties of cement composites with expanded graphite
9
 • Elektroprzewodzące spoiwo cementowe
10
 • Expanded graphite - promising additive for smart cement composites
11
 • Granulacja odpadu perlitowego
12
 • Grouts with highly thermally conductive binder for low-temperature geothermal applications
13
 • Inteligentne materiały budowlane
14
 • Lightweight cement mortars with granulated foam glass and waste perlite addition
15
 • Mieszanka do wytwarzania betonu komórkowego
16
 • Mieszanka do wytwarzania betonu komórkowego
17
 • Multifunctional cement composites with expanded graphite for temperature monitoring of buildings
18
 • Ocena możliwości wykorzystania popiołów lotnych do produkcji kruszyw lekkich
19
20
 • Potencjalne kierunki wykorzystania odpadu powstającego podczas produkcji perlitu ekspandowanego
21
 • Preparation and properties of new thermal-insulating building materials with high content of coffee grounds
22
 • Raman spectroscopy study of lightweight concrete structure
23
 • Smart graphite-cement composites with low percolation threshold
24
 • Spoiwo cementowe
25
 • Spoiwo cementowe