Wykaz publikacji wybranego autora

Maksymilian Frąc, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


 • 2021

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1132-3302 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 55699021300

PBN: 5e70947c878c28a0473be3e6

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)



Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem351111310
2022413
2021523
202033
2019514
2018312
2017211
20163111
2015523
201411
2012431
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem3518161
2022413
202155
202033
2019541
201833
2017211
2016321
2015541
201411
2012422
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem352312
2022413
2021514
202033
2019541
201833
2017211
201633
201555
201411
201244
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem351223
2022431
2021532
202033
2019514
201833
2017211
2016312
201555
201411
201244
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem352510
2022431
2021541
202033
2019541
2018321
201722
2016321
2015532
201411
2012422
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem352114
2022431
2021541
202033
2019541
2018321
201722
2016312
201555
201411
2012422



1
 • Betony z kruszywa lekkiego z zeolitów po procesie sorpcji ropy naftowejConcrete based on lightweight aggregate from zeolites after sorption process of oil product / Magdalena KRÓL, Maksymilian FRĄC, Włodzimierz MOZGAWA // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2016 R. 21/83 nr 2, s. 57–64. — Bibliogr. s. 64, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://cementwapnobeton.pl/pdf/2016/2016_2/Krol_2_2016.pdf

 • słowa kluczowe: zeolit, sorbent, keramzyt, beton lekki

  keywords: zeolite, sorbent, keramzite, lightweight concrete

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • Charakterystyka wybranych produktów termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznychProperties of products from thermal treatment of municipal and hazardous waste / PICHÓR W., DEJA J., FRĄC M., MALATA G., KOTWICA Ł., KŁOSEK-WAWRZYN E. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 77. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Effect of phase composition on the photocatalytic activity of $TiO_2$ powder / Paulina SZOŁDRA, Maksymilian FRĄC, Waldemar PICHÓR // W: Materials, Methods & Technologies [Dokument elektroniczny] : 23rd international conference : 19-22 August 2021, Burgas, Bulgaria. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Bulgaria] : Science Events Ltd., [2021]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.sciencebg.net/en/conferences/materials-methods-and-technologies/ [2021-09-17]. — Dostęp do pełnego tekstu po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Effect of sol composition on the properties of $TiO_{2}$ powders obtained by the sol-gel method / Paulina SZOŁDRA, Maksymilian FRĄC, Waldemar PICHÓR // Powder Technology ; ISSN 0032-5910. — 2021 vol. 387, s. 261–269. — Bibliogr. s. 268–269, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-04-15. — tekst: https://tiny.pl/rzx74

  orcid iD
 • keywords: TiO2, sol-gel, anatase, brookite, UV photodegradation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.powtec.2021.04.037

8
 • Electric and thermoelectric properties of cement composites with expanded graphite / Waldemar PICHÓR, Maksymilian FRĄC // W: Brittle Matrix Composites 10 : [proceedings of the tenth international symposium on Brittle Matrix Composites BMC-10 : October 15–17, 2012, Warsaw] / eds. A. M. Brandt, [et al.] ; Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. — Cambridge ; Warsaw : Woodhead Publishing Ltd ; Institute of Fundamental Technological Research, 2012. — Dodatkowy numer ISBN (IFTR PAS): 978-83-89687-75-3. — ISBN: 978-0-85709-988-4. — S. 43–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Elektroprzewodzące spoiwo cementowe[Electrically conductive cement binder] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PICHÓR Waldemar, FRĄC Maksymilian, GUBERNAT Agnieszka, Augustyn Sara. — Int.Cl.: C04B 28/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 410616 A1 ; Opubl. 2016-06-20. — Zgłosz. nr P.410616 z dn. 2014-12-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 13, s. 20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL410616A1.pdf

 • słowa kluczowe: cement, spoiwo przewodzące, szungit

  keywords: cement, conductive binder, shungite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Expanded graphite - promising additive for smart cement composites / Waldemar PICHÓR, Maksymilian FRĄC, Paulina SZOŁDRA // W: ICSEFCM 2021 : 2\textsuperscript{nd} international conference on Sustainable, Environmental Friendly Construction Materials : August 31 - Sptemeber 2, 2021 : proceedings / eds. Elżbieta Horszczaruk, Piotr Brzozowski. — Szczecin : West Pomeranian University of Technology, 2021. — ISBN: 978-83-7663-324-4. — S. 9–20. — Bibliogr. s. 18–20

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Granulacja odpadu perlitowegoGranulation of perlite waste / Agnieszka RÓŻYCKA, Waldemar PICHÓR, Maksymilian FRĄC // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Grouts with highly thermally conductive binder for low-temperature geothermal applications / Maksymilian FRĄC, Wojciech SZUDEK, Paulina SZOŁDRA, Waldemar PICHÓR // Construction and Building Materials ; ISSN 0950-0618. — 2021 vol. 295 art. no. 123680, s. 1–10. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-27. — tekst: https://tiny.pl/rzlvq

  orcid iD
 • keywords: cement grout, thermal conductivity, geothermal energy, graphite, ground source heat pump

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.conbuildmat.2021.123680

13
 • Inteligentne materiały budowlaneSmart building materials / Waldemar PICHÓR, Maksymilian FRĄC // W: Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej = Innovative challenges of building technology / red. Lech Czarnecki. — Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, 2017. — 63. konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. — ISBN: 978-83-249-8485-5. — S. 551–573. — Bibliogr. s. 570–573, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: materiały wielofunkcyjne, kompozyty cementowe, inteligentne materiały budowlane

  keywords: smart materials, cement composites, multi-functional materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Mieszanka do wytwarzania betonu komórkowego[Mix for producing cellular concrete] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PICHÓR Waldemar, RÓŻYCKA Agnieszka, FRĄC Maksymilian. — Int.Cl.: C04B 38/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406981 A1 ; Opubl. 2015-08-03. — Zgłosz. nr P.406981 z dn. 2014-01-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 16, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406981A1.pdf

 • słowa kluczowe: perlit ekspandowany, autoklawizowany beton komórkowy, pył perlitowy

  keywords: expanded perlite, autoclaved aerated concrete, perlite dust

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Mieszanka do wytwarzania betonu komórkowego[Mix for producing cellular concrete] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Waldemar PICHÓR, Agnieszka RÓŻYCKA, Maksymilian FRĄC. — Int.Cl.: C04B 14/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 233107 B1 ; Udziel. 2019-05-13 ; Opubl. 2019-09-30. — Zgłosz. nr P.406981 z dn. 2014-01-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL233107B1.pdf

 • słowa kluczowe: perlit ekspandowany, autoklawizowany beton komórkowy, pył perlitowy

  keywords: expanded perlite, autoclaved aerated concrete, perlite dust

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Ocena możliwości wykorzystania popiołów lotnych do produkcji kruszyw lekkichAssessment of the possibility of production lightweight aggregate from fly ash / Marek PETRI, Agnieszka RÓŻYCKA, Maksymilian FRĄC // W: Dni Betonu : Wisła, 8–10 października 2012 : konferencja / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2012. — Na okł. dod.: Tradycja i nowoczesność. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61331-17-9. — S. 1099–1107. — Bibliogr. s. 1107, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Potencjalne kierunki wykorzystania odpadu powstającego podczas produkcji perlitu ekspandowanegoPotential application of waste dust separated during production of expanded perlite / PICHÓR W., MOZGAWA W., KRÓL M., RÓŻYCKA A., FRĄC M., KOTWICA Ł. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 75. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Raman spectroscopy study of lightweight concrete structure / M. KRÓL, M. FRĄC, W. MOZGAWA // W: XIIIth ICMS 2015 : XIII\textsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : Wrocław, 9–13.9.2015 : programme, abstracts, list of authors. — [Wrocław : s. n.], [2015]. — S. 116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Smart graphite-cement composites with low percolation threshold / Maksymilian FRĄC, Paulina SZOŁDRA, Waldemar PICHÓR // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2022 vol. 15 iss. 8 art. no. 2770, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-04-09. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/15/8/2770/pdf

  orcid iD
 • keywords: structural health monitoring, dispersion, electrical properties, graphite, cement composites, self-sensing, piezoresistive properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma15082770

24
 • Spoiwo cementowe[Cement binder] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PICHÓR Waldemar, FRĄC Maksymilian. — Int.Cl.: C04B 28/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 405784 A1 ; Opubl. 2015-05-11. — Zgłosz. nr P.405784 z dn. 2013-10-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 10, s. 22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL405784A1.pdf

 • słowa kluczowe: cement, grafit ekspandowany, materiały wielofunkcyjne

  keywords: smart materials, cement, expanded graphite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Spoiwo cementowe[Cement binder] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Waldemar PICHÓR, Maksymilian FRĄC. — Int.Cl.: C04B 28/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 230886 B1 ; Udziel. 2018-09-03 ; Opubl. 2018-12-31. — Zgłosz. nr P.405784 z dn. 2013-10-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL230886B1.pdf

 • słowa kluczowe: cement, grafit ekspandowany, materiały wielofunkcyjne

  keywords: smart materials, cement, expanded graphite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: