Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Kustra, mgr inż.

poprzednio: Pszczoła

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułKrystalizacja szkieł krzemianowo-fosforanowych z układu $NaCaPO_{4}-SiO_{2}$
  AutorzyMaciej SITARZ, Katarzyna BUŁAT, Joanna PSZCZOŁA
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2012 t. 64 nr 3, s. 364–366
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułKrystalizacja szkieł krzemianowo-fosforanowych z układu $NaCaPO_{4}-SiO_{2}-BPO_{4}$
  AutorzyKatarzyna BUŁAT, Maciej SITARZ, Joanna PSZCZOŁA, Aleksandra Wajda
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2014 t. 66 nr 2, s. 165–169. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1012
 • słowa kluczowe: kierowana krystalizacja, szkło krzemianowo-fosforanowe, dewitryfikacja

  keywords: silicate-phosphate glasses, direct crystallization, devitrification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2012]
 • TytułMesoporous silica layers basing on octahydridooctasilsesquioxane ($T_{8}^{H}$)
  AutorzyM. SITARZ, J. PSZCZOŁA, M. Odziomek, K. WODNICKA, A. Kowalewska
  Źródło6th European silicon days : 5–7 September 2012, Lyon, France : programme, abstracts and list of participants. — [France : s. n.], [2012]. — S. 169
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2012]
 • TytułPreparation of mesoporous silica layers by polycondensation of octahydridooctasilsesquioxane ($T_{8}^{H}$)
  AutorzyM. SITARZ, J. PSZCZOŁA, M. Odziomek, K. WODNICKA, A. Kowalewska
  ŹródłoEUCMOS 2012 : 31textsuperscript{st} European congress on Molecular spectroscopy : Cluj-Napoca, Romania, August 26–31, 2012 : book of abstracts / eds. Katalin Nagy-Póra [et al.]. — [Cluj-Napoca] : Publishing House NAPOCA STAR, [2012]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2012]
 • TytułPrzygotowanie mezoporowatych warstw na drodze polikondensacji oktahydridosilseskwioksanów ($T_{8}^{H}$)
  AutorzySITARZ M., PSZCZOŁA J., Odziomek M., WODNICKA K., Kowalewska A.
  ŹródłoPolska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. 143
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2013]
 • TytułStructuration of materials using polysilsesquioxane (POSS) molecular precursor
  AutorzyJoanna PSZCZOŁA, Maciej SITARZ, Stephane Parola
  ŹródłoXIItextsuperscript{th} International conference on Molecular spectroscopy : from molecules to nano- and biomaterials : Kraków–Białka Tatrzańska, 8–12 September 2013 : programme – abstracts – list of authors / eds. M. Handke, A. Koleżyński. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2013. — S. 200
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2013]
 • TytułStructuration of materials using polysilsesquioxane (POSS) molecular precursor
  AutorzyJoanna PSZCZOŁA, Maciej SITARZ, Stephane Parola
  Źródło2textsuperscript{nd} joint PhD seminar [Dokument elektroniczny] : Kraków, 17–18 October, 2013 : abstract book / AGH University of Science and Technology. Faculty of Materials Science and Ceramics, [etc.]. — [Kraków : AGH], [2013]. — S. [1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [referat, 2012]
 • TytułWarstwy mezoporowatej krzemionki otrzymane na drodze polikondensacji okta(wodoro)oktasilseskwioksanu $(T_{8}H)$
  AutorzyJ. PSZCZOŁA, M. SITARZ, M. Odziomek
  ŹródłoI Ogólnopolskie forum chemii nieorganicznej : Kraków 6–8 grudnia 2012 : materiały forum. — Kraków : Wydawnictwo "ATTYKA", 2012. — S. 167
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułWpływ wygrzewania na mikrostrukturę i strukturę mezoporowatej krzemionki otrzymywanej na bazie oktahydro-oktasilseskwioksanu
  AutorzyMaciej SITARZ, Mateusz Odziomek, Joanna PSZCZOŁA
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2013 t. 65 nr 3, s. 323–326. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/910
 • słowa kluczowe: mezoporowata krzemionka, materiały mezoporowate, siliseskwioksany

  keywords: mesoporous silica, mesoporous materials, silsesquioxane

  cyfrowy identyfikator dokumentu: