Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Kustra, mgr inż.

poprzednio: Pszczoła

doktorant

Faculty of Materials Science and Ceramics
WIMiC-kchk


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
  • Krystalizacja szkieł krzemianowo-fosforanowych z układu $NaCaPO_{4}-SiO_{2}$
2
  • Krystalizacja szkieł krzemianowo-fosforanowych z układu $NaCaPO_{4}-SiO_{2}-BPO_{4}$
3
  • Mesoporous silica layers basing on octahydridooctasilsesquioxane ($T_{8}^{H}$)
4
  • Preparation of mesoporous silica layers by polycondensation of octahydridooctasilsesquioxane ($T_{8}^{H}$)
5
  • Przygotowanie mezoporowatych warstw na drodze polikondensacji oktahydridosilseskwioksanów ($T_{8}^{H}$)
6
  • Structuration of materials using polysilsesquioxane (POSS) molecular precursor
7
  • Structuration of materials using polysilsesquioxane (POSS) molecular precursor
8
  • Two-photon controlled sol-gel condensation for the microfabrication of silica based microstructures
9
  • Warstwy mezoporowatej krzemionki otrzymane na drodze polikondensacji okta(wodoro)oktasilseskwioksanu $(T_{8}H)$
10
  • Wpływ wygrzewania na mikrostrukturę i strukturę mezoporowatej krzemionki otrzymywanej na bazie oktahydro-oktasilseskwioksanu