Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Kustra, mgr inż.

poprzednio: Pszczoła

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1064
201711
201411
2013321
2012541
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem10541
201711
201411
20133111
2012532
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1073
201711
201411
201333
2012532
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1019
201711
201411
201333
201255
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1046
201711
201411
2013312
2012514
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1046
201711
201411
2013312
2012514

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Krystalizacja szkieł krzemianowo-fosforanowych z układu $NaCaPO_{4}-SiO_{2}$Crystallization of silicate-phosphate glasses from the $NaCaPO_{4}-SiO_{2}$ system / Maciej SITARZ, Katarzyna BUŁAT, Joanna PSZCZOŁA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2012 t. 64 nr 3, s. 364–366. — Bibliogr. s. 366, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Krystalizacja szkieł krzemianowo-fosforanowych z układu $NaCaPO_{4}-SiO_{2}-BPO_{4}$Crystallization of silicate-phosphate glasses from the $NaCaPO_{4}-SiO_{2}-BPO_{4}$ system / Katarzyna BUŁAT, Maciej SITARZ, Joanna PSZCZOŁA, Aleksandra Wajda // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2014 t. 66 nr 2, s. 165–169. — Bibliogr. s. 168–169, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1012

 • słowa kluczowe: kierowana krystalizacja, szkło krzemianowo-fosforanowe, dewitryfikacja

  keywords: silicate-phosphate glasses, direct crystallization, devitrification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Mesoporous silica layers basing on octahydridooctasilsesquioxane ($T_{8}^{H}$) / M. SITARZ, J. PSZCZOŁA, M. Odziomek, K. WODNICKA, A. Kowalewska // W: 6th European silicon days : 5–7 September 2012, Lyon, France : programme, abstracts and list of participants. — [France : s. n.], [2012]. — S. 169

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Preparation of mesoporous silica layers by polycondensation of octahydridooctasilsesquioxane ($T_{8}^{H}$) / M. SITARZ, J. PSZCZOŁA, M. Odziomek, K. WODNICKA, A. Kowalewska // W: EUCMOS 2012 : 31\textsuperscript{st} European congress on Molecular spectroscopy : Cluj-Napoca, Romania, August 26–31, 2012 : book of abstracts / eds. Katalin Nagy-Póra [et al.]. — [Cluj-Napoca] : Publishing House NAPOCA STAR, [2012]. — ISBN: 978-973-647-912-0. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Przygotowanie mezoporowatych warstw na drodze polikondensacji oktahydridosilseskwioksanów ($T_{8}^{H}$)Preparation of mesoporous silica layers by polycondensation of octahydridooctasilsesquioxane ($T_{8}^{H}$) / SITARZ M., PSZCZOŁA J., Odziomek M., WODNICKA K., Kowalewska A. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 143. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Structuration of materials using polysilsesquioxane (POSS) molecular precursor / Joanna PSZCZOŁA, Maciej SITARZ, Stephane Parola // W: XII\textsuperscript{th} International conference on Molecular spectroscopy : from molecules to nano- and biomaterials : Kraków–Białka Tatrzańska, 8–12 September 2013 : programme – abstracts – list of authors / eds. M. Handke, A. Koleżyński. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2013. — ISBN: 978-83-63663-33-9. — S. 200. — J. Pszczoła – dod. afiliacja: ENS Lyon

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Structuration of materials using polysilsesquioxane (POSS) molecular precursorStrukturyzacja materiałów z wykorzystaniem prekursorów polisilseskwioksanowych (POSS) / Joanna PSZCZOŁA, Maciej SITARZ, Stephane Parola // W: 2\textsuperscript{nd} joint PhD seminar [Dokument elektroniczny] : Kraków, 17–18 October, 2013 : abstract book / AGH University of Science and Technology. Faculty of Materials Science and Ceramics, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2013]. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ceramika.agh.edu.pl/PhDseminar2013/ [2013-12-02]. — Tekst pol.-ang.. — J. Pszczoła – dodatkowa afiliacja : ENS Lyon, Université Lyon

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Two-photon controlled sol-gel condensation for the microfabrication of silica based microstructures : the role of photoacids and photobases / J. KUSTRA, E. Martin, D. Chateau, F. Lerouge, C. Monnereau, C. Andraud, M. SITARZ, P. L. Baldeck, S. Parola // RSC Advances [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2046-2069. — 2017 vol. 7 iss. 74, s. 46615–46620. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 46620. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-02. — tekst: https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2017/ra/c7ra08608c?page=search

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1039/c7ra08608c

9
 • Warstwy mezoporowatej krzemionki otrzymane na drodze polikondensacji okta(wodoro)oktasilseskwioksanu $(T_{8}H)$[Mesoporous silica layers obtained by polycondensation of the octa(hydrogen)octasilsesquioxane $(T_{8}H)$] / J. PSZCZOŁA, M. SITARZ, M. Odziomek // W: I Ogólnopolskie forum chemii nieorganicznej : Kraków 6–8 grudnia 2012 : materiały forum. — Kraków : Wydawnictwo "ATTYKA", 2012. — ISBN: 978-83-62139-47-7. — S. 167

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wpływ wygrzewania na mikrostrukturę i strukturę mezoporowatej krzemionki otrzymywanej na bazie oktahydro-oktasilseskwioksanuEffect of annealing on the microstructure and structure mesoporous silica obtained on the basis of octahydro-octasilesquioxane / Maciej SITARZ, Mateusz Odziomek, Joanna PSZCZOŁA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2013 t. 65 nr 3, s. 323–326. — Bibliogr. s. 326, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/910

 • słowa kluczowe: mezoporowata krzemionka, materiały mezoporowate, siliseskwioksany

  keywords: mesoporous silica, mesoporous materials, silsesquioxane

  cyfrowy identyfikator dokumentu: