Wykaz publikacji wybranego autora

Ewelina Kłosek-Wawrzyn, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2233-3968

ResearcherID: E-4200-2017

Scopus: 55606502200

PBN: 3955918

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • [referat, 2017]
 • TytułAnalysis of the possibility of limestone sludge usage in the production of clay masonry units
  AutorzyE. KŁOSEK-WAWRZYN, P. MURZYN, W. WONS
  ŹródłoSixteenth international waste management and landfill symposium [Dokument elektroniczny] : proceedings Sardinia 2017 : 2-6 October 2017, Cagliari, Italy. — Italy : CISA Publisher, cop. 2017. — S. [1–13]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [referat, 2016]
 • TytułCharakterystyka wybranych produktów termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznych
  AutorzyPICHÓR W., DEJA J., FRĄC M., MALATA G., KOTWICA Ł., KŁOSEK-WAWRZYN E.
  ŹródłoPolska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 77
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2018]
 • TytułDolomite and calcite enhancement of whey protein isolate hydrogels
  AutorzyKarl Norris, Samuel C. Tsang, Jemma G. Kerns, Ewelina KŁOSEK-WAWRZYN, Zbigniew Jaegermann, Timothy E. L. Douglas
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2018 vol. 21 no. 148 spec. iss., s. 98. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/files/journal/2018/148f.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2018]
 • TytułEffect of fluxing agents on the color and properties of the sintered ceramics
  AutorzyK. WIŚNIEWSKA, E. KŁOSEK-WAWRZYN, K. Kula, A. BUGAJ, W. PICHÓR
  Źródło„Promoting your research results” : workshop for young ceramists : November 26–27, 2018, Bologna, Italy / eds. Laura Silvestroni, [et al.]. — [Italy : s. n.], cop. 2018. — S. 101–104
 • keywords: microstructure, properties, whiteness, color, fluxing agents

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2019]
 • TytułHigh temperature wettability of the aluminosilicate matrix through the liquid phase from fluxes
  AutorzyE. KŁOSEK-WAWRZYN, W. WONS
  ŹródłoXVI ECerS conference [Dokument elektroniczny] : XVI conference and exhibition of the European Ceramic Society : Torino, 16–20 June 2019 : abstract book. — [Torino : s. n.], [2019]. — S. 798
 • keywords: high temperature wettability, fluxes, kaoline

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2013]
 • TytułMicrostructure and mechanical behavior of sintered materials made of kaolin and calcite mixture
  AutorzyE. KŁOSEK-WAWRZYN, J. MAŁOLEPSZY, P. MURZYN
  ŹródłoSM 2013 : conference for young scientists in ceramics : the tenth students' meeting, SM-2013 and the third ESR workshop, COST MP0904 : Novi Sad, Serbia, November 6–9, 2013 : programme and book of abstracts / University of Novi Sad. Faculty of Technology. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, [2013]. — S. 97–98, poz. T5
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [zgłoszenie patentowe, 2018]
 • TytułMieszanka ceramiczna do produkcji wyrobów klinkierowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KŁOSEK-WAWRZYN Ewelina, MURZYN Paweł, MAŁOLEPSZY Jan
  DetailsInt.Cl.: C04B 33/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 417880 A1 ; Opubl. 2018-01-15. — Zgłosz. nr P.417880 z dn. 2016-07-07 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2018  nr 2, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL417880A1.pdf
 • słowa kluczowe: kalcyt, cegła klinkierowa, klinkier, surowce ilaste, drobnoziarnisty węglan wapnia, masa ceramiczna, płytka klinkierowa

  keywords: calcite, ceramic clinker, clinker brick, clay raw materials, fine-grained calcium carbonate, ceramic mass, clinker tile

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2013]
 • TytułModel testing of interphase reaction between calcite and two types of kaolines
  AutorzyEwelina KŁOSEK-WAWRZYN, Jan MAŁOLEPSZY, Paweł MURZYN
  Źródło2textsuperscript{nd} joint PhD seminar [Dokument elektroniczny] : Kraków, 17–18 October, 2013 : abstract book / AGH University of Science and Technology. Faculty of Materials Science and Ceramics, [etc.]. — [Kraków : AGH], [2013]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułStruktura składników popiołów lotnych o różnej granulacji
  AutorzyWojciech WONS, Paweł MURZYN, Ewelina KŁOSEK-WAWRZYN
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2015 t. 67 nr 4, s. 407–412
 • słowa kluczowe: popioły lotne, szkło, mullit, glin tetraedyczny, glin oktaedryczny

  keywords: fly ash, glass, mullite, octahedral aluminium, tetrahedral aluminium

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2019]
 • TytułThe effect of granulation of dolomite additives to ceramic clay on the color and properties of fired ceramic materials
  AutorzyK. WIŚNIEWSKA, E. KŁOSEK-WAWRZYN, W. PICHÓR, K. Wilczyńska
  ŹródłoXVI ECerS conference [Dokument elektroniczny] : XVI conference and exhibition of the European Ceramic Society : Torino, 16–20 June 2019 : abstract book. — [Torino : s. n.], [2019]. — S. 885
 • keywords: granulation, color, mineral additives

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułThe potential use of calcite wastes in the production of clay masonry units
  AutorzyEwelina KŁOSEK-WAWRZYN, Jan MAŁOLEPSZY
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2016 t. 68 nr 3, s. 230–235
 • słowa kluczowe: kalcyt, ceramiczne materiały budowlane, mrozoodporność, odpady wapienne

  keywords: calcite, frost resistance, building ceramics, calcareous waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2016]
 • TytułThe potential use of carbonate wastes in the production of clay masonry units
  AutorzyKŁOSEK-WAWRZYN E., MAŁOLEPSZY J.
  ŹródłoPolska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 108
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2018]
 • TytułWaste from dolomite washing as a raw material for building ceramics production
  AutorzyKŁOSEK-WAWRZYN E., BUGAJ A.
  ŹródłoPolska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2018]. — S. 96
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [referat, 2016]
 • TytułWpływ dodatku dolomitu do masy z iłu triasowego na właściwości, skład fazowy i mikrostrukturę tworzyw ceramicznych
  AutorzyKŁOSEK-WAWRZYN E., BUGAJ A.
  ŹródłoPolska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 109
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułWpływ dodatku dolomitu do masy z iłu triasowego na właściwości użytkowe, skład fazowy i mikrostrukturę otrzymywanych tworzyw ceramicznych
  AutorzyEwelina KŁOSEK-WAWRZYN, Anna BUGAJ
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2016 t. 68 nr 3, s. 236–241
 • słowa kluczowe: mikrostruktura, dolomit, mrozoodporność, ceramika budowlana

  keywords: microstructure, dolomite, frost resistance, building ceramics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2018]
 • TytułWpływ dodatku węglanu wapnia do przemysłowych mas klinkierowych na właściwości i mikrostrukturę wypalonych tworzyw
  AutorzyKŁOSEK-WAWRZYN E., BUGAJ A., Duszyk A.
  ŹródłoPolska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2018]. — S. 97
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2014]
 • TytułWpływ dodatku węglanu wapnia do surowców ilastych ceramiki budowlanej na właściwości wypalonych tworzyw ceramicznych
  AutorzyKŁOSEK-WAWRZYN E., MAŁOLEPSZY J., MURZYN P.
  ŹródłoPolska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 33
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2013]
 • TytułWpływ dodatku węglanu wapnia na proces spiekania różnych kaolinów
  AutorzyEwelina KŁOSEK-WAWRZYN, Jan MAŁOLEPSZY, Paweł MURZYN
  ŹródłoIX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — S. 37
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułWpływ dodatku węglanu wapnia na proces spiekania różnych kaolinów
  AutorzyEwelina KŁOSEK-WAWRZYN, Jan MAŁOLEPSZY, Paweł MURZYN
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2014 t. 66 nr 1, s. 68–76
 • słowa kluczowe: spiekanie, kaolin, węglan wapnia, anoryt, gehlenit

  keywords: sintering, kaolin, anorthite, calcium carbonate, gehlenite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • [referat, 2012]
 • TytułWpływ pyłu wapiennego na proces spiekania mas ceramicznych oraz właściwości cegły ceramicznej – przegląd literatury
  AutorzyKŁOSEK-WAWRZYN E.
  ŹródłoPolska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. 124
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: