Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Uruski, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • [nota edytorska, 2018]
 • Tytuł2nd international conference on the Sustainable energy and environmental development
  AutorzyMariusz FILIPOWICZ, Łukasz URUSKI, Marta MARCZAK
  ŹródłoEnergy & Fuels. — 2018 vol. 32 iss. 5, s. 5665
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAdsorptive removal of pharmaceuticals and personal care products from aqueous solutions by chemically treated fly ash
  AutorzyK. STYSZKO, J. SZCZUROWSKI, N. CZUMA, D. MAKOWSKA, M. Kistler, Ł. URUSKI
  ŹródłoInternational Journal of Environmental Science and Technology. — 2018 vol. 15 iss. 3, s. 493–506. — tekst: https://goo.gl/7R5bxt
3
 • [referat, 2015]
 • TytułAnalytical aspects of mercury emission measurements in coal-fired power plants
  AutorzyJanusz GOŁAŚ, Jerzy GÓRECKI, Mariusz MACHERZYŃSKI, Anna OKOŃSKA, Łukasz URUSKI
  ŹródłoICMGP 2015 [Dokument elektroniczny] : 12textsuperscript{th} International Conference on Mercury as a Global Pollutant :Jeju, Korea, June 14–19, 2015 : abstract. — [Korea : s. n.], [2015]. — S. 114
4
 • [referat, 2015]
 • TytułAtmospheric mercury – case study for the city of Krakow, Poland
  AutorzyKatarzyna STYSZKO, Katarzyna SZRAMOWIAT, Łukasz URUSKI, Jerzy GÓRECKI, Magdalena Kistler, Anne Kasper-Giebl, Janusz GOŁAŚ
  ŹródłoICMGP 2015 [Dokument elektroniczny] : 12textsuperscript{th} International Conference on Mercury as a Global Pollutant :Jeju, Korea, June 14–19, 2015 : abstract. — [Korea : s. n.], [2015]. — S. 177–178
5
 • [referat, 2012]
 • TytułCorrelation between mercury and ash sulfur content in Polish hard coals
  AutorzyTadeusz DZIOK, Łukasz URUSKI
  ŹródłoStreszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012. — S. 87–89
6
 • [referat, 2014]
 • TytułEffectiveness of selected methods in reducing mercury emission from the combustion of Polish steam coals : poster
  AutorzyŁukasz URUSKI
  ŹródłoKIC InnoEnergy [Dokument elektroniczny] : 3textsuperscript{rd} scientist conference for young enterpreneurs in the energy sector : 28textsuperscript{th}, 29textsuperscript{th}, 30textsuperscript{th} of May, [Lisbon] : abstract's book. — [Lisbon : s. n.], [2014]. — S. 14–15
7
 • [referat, 2012]
 • TytułEnvironmental and analytical aspects of monitoring and reduction of mercury emission from coal combustion in Polish energy sector
  AutorzyGOŁAŚ J., MACHERZYŃSKI M., GÓRECKI J., BURMISTRZ P., STYSZKO K., DZIOK T., OKOŃSKA A., URUSKI L.
  Źródło9textsuperscript{th} ISEG : International Symposium on Environmental Geochemistry : Aveiro – Portugal, July 15–21, 2012 : book of abstracts / eds. Eduardo Ferreira da Silva, [etc.]. — [Portugal : s. n.], cop. 2012. — S. 155–156
8
 • [referat, 2013]
 • TytułExperimental stand for temperature mercury removal from coals
  AutorzyMACHERZYŃSKI Mariusz, GÓRECKI Jerzy, URUSKI Łukasz, GOŁAŚ Janusz
  ŹródłoICMGP 2013 [Dokument elektroniczny] : 11th international conference on Mercury as a Global Pollutant : Edinburgh, Scotland, 28th July – 2nd August, 2013. — Edingburgh : [s. n.], [2013]. — Conf. ID W154
9
 • [referat, 2013]
 • TytułMercury ions capture by natural and iron-modified zeolite – influence of solid/liquid ratio
  AutorzyMarina Trgo, Jelena Perić, Nediljka Vukojević Medvidović, Marin Ugrina, Ivona Nuić, Mariusz MACHERZYŃSKI, Łukasz URUSKI, Janusz GOŁAŚ
  Źródło5th SCSSZ : proceedings of the 5textsuperscript{th} Serbian-Croatian-Slovenian Symposium on Zeolites : May, 30 – June, 2, 2013, Zlatibor, Serbia : proceedings / eds. Nevenka Rajić, Josip Bronić, Nataša Zabukovec Logar. — Belgrade : Serbian Zeolite Association (ZDS), 2013. — S. 36–39
10
 • [referat, 2015]
 • TytułMetodologiczne aspekty oznaczenia rtęci w fazie gazowej i stałej dla instalacji demonstracyjnej
  AutorzyJanusz GOŁAŚ, Mariusz MACHERZYŃSKI, Łukasz URUSKI, Jerzy GÓRECKI
  ŹródłoEmisja rtęci i możliwości jej ograniczenia w polskim sektorze energetycznym : konferencja naukowo-przemysłowa : Kraków, 13–14 maja 2015 r. : zbiór referatów. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 139–152
11
12
 • [referat, 2012]
 • TytułOznaczanie zawartości rtęci całkowitej w węglach energetycznych metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z techniką zimnych par (CV-AAS)
  AutorzyAnna OKOŃSKA, Łukasz URUSKI, Jerzy GÓRECKI, Janusz GOŁAŚ
  ŹródłoVII Krakowska konferencja młodych uczonych [Dokument elektroniczny] : Kraków, 27–29 września 2012 roku : materiały konferencyjne / Grupa Naukowa Pro Futuro. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. 717–726
13
 • [referat, 2012]
 • TytułPolish research and education innovative program in monitoring and reduction of mercury emission from coal combustion
  AutorzyJ. GOŁAŚ, L. CZEPIRSKI, L. URUSKI, J. SZCZUROWSKI
  ŹródłoMEC9 [Dokument elektroniczny] : 9textsuperscript{th} Mercury Emissions from Coal : workshop : St. Petersburg, 22–23 May 2012 / IEA Clean Coal Centre. — [St. Petersburg : s. n.], [2012]. — S. [1]
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułPorównanie metod oceny oddziaływania budynków na środowisko – wkład Laboratorium Geoenergetyki Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w rozwój metodologii porównawczej
  AutorzyAneta SAPIŃSKA-ŚLIWA, Jacek HENDEL, Paweł Durdziński, Łukasz URUSKI, Tomasz ŚLIWA, Andrzej GONET
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2014 t. 17 z. 1, s. 99–118
15
 • [referat, 2012]
 • TytułPreliminary studies of mercury removal from Polish hard coals in mild pyrolysis process and its adaptation for thermal speciation
  AutorzyŁukasz URUSKI, Jerzy GÓRECKI, Mariusz MACHERZYŃSKI, Janusz GOŁAŚ
  Źródło1st KIC InnoEnergy Scientist conference : Leuven, Belgium, November 4–9, 2012 : book of abstracts / European Institute of Innovation & Technology. — [Leuven : EIT], [2012]. — S. 15
16
 • [referat, 2014]
 • TytułSezonowe zmiany stężenia rtęci w pyle zawieszonym PM10
  AutorzyPaula Tomczyk, Grzegorz Szaciłowski, Łukasz URUSKI, Katarzyna SZRAMOWIAT
  Źródło51. konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego [Dokument elektroniczny] : streszczenia referatów ; program sesji ; informacje o kołach naukowych : Kraków 8 maja 2014 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. [1]
17
 • [referat, 2017]
 • TytułSpatial and seasonal variability of mercury concentrations in aerosols from Malopolska Region, South Poland
  AutorzyKatarzyna SZRAMOWIAT, Katarzyna STYSZKO, Magdalena Kistler, Łukasz URUSKI, Anne Kasper-Giebl, Janusz GOŁAŚ
  ŹródłoVSS : Vienna young Scientists Symposium : June 1–2, 2017 / ed. by Gerald Artner, [et al.] ; Vienna University of Technology. — Gumpoldskirchen : Book-of-Abstracts.com, cop. 2017. — S. 66–67
18
 • [referat, 2014]
 • TytułTesting of zeolites and other sorbents in hot mercury vapours and flue gases
  AutorzyM. MACHERZYŃSKI, W. Wdowin, J. GÓRECKI, Ł. URUSKI, R. Panek, W. Franus, J. GOŁAŚ
  ŹródłoZEOLITE 2014 : 9th international conference on the Occurrence, properties and utilization of natural zeolites : 8–13 June 2014, Belgrade, Serbia : book of abstracts / eds. Alaksandra Daković, Marina Trgo, Alessio Langella ; INZA International Natural Zeolite Association. — Belgrade : Institute for Technology of Nuclear and Other Mineral Raw Materials, cop. 2014. — S. 131–132
19
20
 • [referat, 2014]
 • TytułThe effect of S/L ratio, pH and initial concentration on mercury ion capture by the iron-modified zeolite
  AutorzyN. Vukojević Medvidović, M. MACHERZYŃSKI, Ł. URUSKI, M. Ugrina
  ŹródłoZEOLITE 2014 : 9th international conference on the Occurrence, properties and utilization of natural zeolites : 8–13 June 2014, Belgrade, Serbia : book of abstracts / eds. Alaksandra Daković, Marina Trgo, Alessio Langella ; INZA International Natural Zeolite Association. — Belgrade : Institute for Technology of Nuclear and Other Mineral Raw Materials, cop. 2014. — S. 237–238
21
 • [referat, 2013]
 • TytułTrapping and determination of gaseous mercury using nano-gold sorbents
  AutorzyLusilao-Makiese J., Yalala B., URUSKI L., Cukrowska E. M.
  Źródło12textsuperscript{th} International Chemistry Conference Africa 2013 : Chemistry for sustainable growth : 7–12 July 2013, Pretoria : book of abstracts & programme / AAPAC. — [Pretoria : s. n.], 2013. — S. 113
22
 • [referat, 2013]
 • TytułUsuwanie rtęci z roztworów przy użyciu zawiesin materiałów sorpcyjnych : [streszczenie]
  AutorzyMariusz MACHERZYŃSKI, Łukasz URUSKI, Jerzy GÓRECKI, Anna OKOŃSKA, Jakub SZCZUROWSKI
  ŹródłoRtęć w środowisku – identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka [Dokument elektroniczny] : III Ogólnopolska konferencja naukowa : Gdynia, 8–10 maja 2013 : materiały konferencyjne. — Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013. — S. [1]
23
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułWykorzystanie analizatora MA-2000 w analizie specjacyjnej rtęci oraz badania efektu pamięci amalgamatora
  AutorzyJerzy GÓRECKI, Łukasz URUSKI, Anna OKOŃSKA, Marcela Bauch, Mariusz MACHERZYŃSKI, Janusz GOŁAŚ
  ŹródłoRtęć w środowisku : identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka / pod red. Lucyny Falkowskiej. — Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013. — S. 253–259
24
 • [referat, 2013]
 • TytułWykorzystanie analizatora MA-2000 w analizie specjacyjnej rtęci oraz badania efektu pamięci amalgamatora : [streszczenie]
  AutorzyJerzy GÓRECKI, Łukasz URUSKI, Anna OKOŃSKA, Marcela Bauch, Mariusz MACHERZYŃSKI, Janusz GOŁAŚ
  ŹródłoRtęć w środowisku – identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka [Dokument elektroniczny] : III Ogólnopolska konferencja naukowa : Gdynia, 8–10 maja 2013 : materiały konferencyjne. — Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013. — S. [1]