Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Uruski, mgr inż.

doktorant

Faculty of Energy and Fuels
WEiP-kcw


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • 2nd international conference on the Sustainable energy and environmental development
2
 • Adsorptive removal of pharmaceuticals and personal care products from aqueous solutions by chemically treated fly ash
3
 • Analytical aspects of mercury emission measurements in coal-fired power plants
4
 • Atmospheric mercury – case study for the city of Krakow, Poland
5
 • Correlation between mercury and ash sulfur content in Polish hard coals
6
 • Effectiveness of selected methods in reducing mercury emission from the combustion of Polish steam coals
7
 • Environmental and analytical aspects of monitoring and reduction of mercury emission from coal combustion in Polish energy sector
8
 • Experimental stand for temperature mercury removal from coals
9
 • Mercury ions capture by natural and iron-modified zeolite – influence of solid/liquid ratio
10
 • Metodologiczne aspekty oznaczenia rtęci w fazie gazowej i stałej dla instalacji demonstracyjnej
11
 • Metodyka oznaczania zawartości rtęci całkowitej w węglach energetycznych
12
 • Oznaczanie zawartości rtęci całkowitej w węglach energetycznych metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z techniką zimnych par (CV-AAS)
13
 • Polish research and education innovative program in monitoring and reduction of mercury emission from coal combustion
14
 • Porównanie metod oceny oddziaływania budynków na środowisko – wkład Laboratorium Geoenergetyki Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w rozwój metodologii porównawczej
15
 • Preliminary studies of mercury removal from Polish hard coals in mild pyrolysis process and its adaptation for thermal speciation
16
 • Sezonowe zmiany stężenia rtęci w pyle zawieszonym PM10
17
 • Spatial and seasonal variability of mercury concentrations in aerosols from Malopolska Region, South Poland
18
 • Testing of zeolites and other sorbents in hot mercury vapours and flue gases
19
20
 • The effect of S/L ratio, pH and initial concentration on mercury ion capture by the iron-modified zeolite
21
 • Trapping and determination of gaseous mercury using nano-gold sorbents
22
 • Usuwanie rtęci z roztworów przy użyciu zawiesin materiałów sorpcyjnych
23
 • Wykorzystanie analizatora MA-2000 w analizie specjacyjnej rtęci oraz badania efektu pamięci amalgamatora
24
 • Wykorzystanie analizatora MA-2000 w analizie specjacyjnej rtęci oraz badania efektu pamięci amalgamatora