Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Uruski, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem241185
201822
201711
2015431
2014541
20137151
201255
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem247152
201822
201711
2015431
2014523
2013743
20125131
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem24915
201822
201711
2015413
2014523
2013743
2012523
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem24420
201822
201711
2015413
201455
2013716
201255
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem24519
2018211
201711
2015413
2014514
2013725
201255
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem24915
201822
201711
2015413
2014514
2013734
20125231
2
 • Adsorptive removal of pharmaceuticals and personal care products from aqueous solutions by chemically treated fly ash / K. STYSZKO, J. SZCZUROWSKI, N. CZUMA, D. MAKOWSKA, M. Kistler, Ł. URUSKI // International Journal of Environmental Science and Technology ; ISSN 1735-1472. — 2018 vol. 15 iss. 3, s. 493–506. — Bibliogr. s. 506, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-07-19. — tekst: https://goo.gl/7R5bxt

 • keywords: sorption, emerging contaminants, unburned carbon, coal combustion by-products, pharmaceutical

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s13762-017-1415-y

3
 • Analytical aspects of mercury emission measurements in coal-fired power plants / Janusz GOŁAŚ, Jerzy GÓRECKI, Mariusz MACHERZYŃSKI, Anna OKOŃSKA, Łukasz URUSKI // W: ICMGP 2015 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} International Conference on Mercury as a Global Pollutant :Jeju, Korea, June 14–19, 2015 : abstract. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Korea : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 114. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Atmospheric mercury – case study for the city of Krakow, Poland / Katarzyna STYSZKO, Katarzyna SZRAMOWIAT, Łukasz URUSKI, Jerzy GÓRECKI, Magdalena Kistler, Anne Kasper-Giebl, Janusz GOŁAŚ // W: ICMGP 2015 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} International Conference on Mercury as a Global Pollutant :Jeju, Korea, June 14–19, 2015 : abstract. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Korea : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 177–178. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Correlation between mercury and ash sulfur content in Polish hard coalsOcena korelacji zawartości rtęci i siarki popiołowej w polskich węglach kamiennych / Tadeusz DZIOK, Łukasz URUSKI // W: Streszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012 + CD. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 7). — Na okł. tyt.: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62218-64-6. — S. 87–89. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 261–272. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 269–271, Streszcz., Abstr. — Tekst pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Effectiveness of selected methods in reducing mercury emission from the combustion of Polish steam coals : poster / Łukasz URUSKI // W: KIC InnoEnergy [Dokument elektroniczny] : 3\textsuperscript{rd} scientist conference for young enterpreneurs in the energy sector : 28\textsuperscript{th}, 29\textsuperscript{th}, 30\textsuperscript{th} of May, [Lisbon] : abstract's book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lisbon : s. n.], [2014]. — S. 14–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://2014.kic-innoenergy-conference.com/wp-content/uploads/2014/10/KIC-abstract-book-WEB.pdf [2014-10-10]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Environmental and analytical aspects of monitoring and reduction of mercury emission from coal combustion in Polish energy sector / GOŁAŚ J., MACHERZYŃSKI M., GÓRECKI J., BURMISTRZ P., STYSZKO K., DZIOK T., OKOŃSKA A., URUSKI L. // W: 9\textsuperscript{th} ISEG : International Symposium on Environmental Geochemistry : Aveiro – Portugal, July 15–21, 2012 : book of abstracts / eds. Eduardo Ferreira da Silva, [etc.]. — [Portugal : s. n.], cop. 2012 + CD-ROM. — ISBN: 978-972-789-365-2. — S. 155–156

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Experimental stand for temperature mercury removal from coals / MACHERZYŃSKI Mariusz, GÓRECKI Jerzy, URUSKI Łukasz, GOŁAŚ Janusz // W: ICMGP 2013 [Dokument elektroniczny] : 11th international conference on Mercury as a Global Pollutant : Edinburgh, Scotland, 28th July – 2nd August, 2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Edingburgh : [s. n.], [2013]. — Conf. ID W154. — Tryb dostępu: http://www.mercury2013.com/view-abstract.php?id=1284 [2013-12-04]. — Dostęp po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Mercury ions capture by natural and iron-modified zeolite – influence of solid/liquid ratio / Marina Trgo, Jelena Perić, Nediljka Vukojević Medvidović, Marin Ugrina, Ivona Nuić, Mariusz MACHERZYŃSKI, Łukasz URUSKI, Janusz GOŁAŚ // W: 5th SCSSZ : proceedings of the 5\textsuperscript{th} Serbian-Croatian-Slovenian Symposium on Zeolites : May, 30 – June, 2, 2013, Zlatibor, Serbia : proceedings / eds. Nevenka Rajić, Josip Bronić, Nataša Zabukovec Logar. — Belgrade : Serbian Zeolite Association (ZDS), 2013. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-86-82139-41-6. — S. 36–39. — Bibliogr. s. 39, Abstr.

 • keywords: zeolite, mercury capture, S/L ratio, iron-modified zeolite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Metodologiczne aspekty oznaczenia rtęci w fazie gazowej i stałej dla instalacji demonstracyjnejMethodological aspects of mercury determination in the gas and solid phases at the demo–installation in Łaziska power plant, Tauron Wytwarzanie S. A / Janusz GOŁAŚ, Mariusz MACHERZYŃSKI, Łukasz URUSKI, Jerzy GÓRECKI // W: Emisja rtęci i możliwości jej ograniczenia w polskim sektorze energetycznym : konferencja naukowo-przemysłowa : Kraków, 13–14 maja 2015 r. : zbiór referatów. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 139–152. — Bibliogr. s. 146, 152, Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Metodyka oznaczania zawartości rtęci całkowitej w węglach energetycznychMercury in coal – determination of total mercury in steam coals by cold vapor atomic absorption spectrometry (CV-AAS) / Anna OKOŃSKA, Łukasz URUSKI, Jerzy GÓRECKI, Janusz GOŁAŚ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2013 t. 29 z. 2, s. 39–49. — Bibliogr. s. 47–48, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96969-29462?filename=Mercury%20in%20coal%20_.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, rtęć, atomowa spektrometria absorpcyjna z techniką zimnych par

  keywords: coal, mercury, cold vapor atomic absorption spectrometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/gospo-2013-0019

12
 • Oznaczanie zawartości rtęci całkowitej w węglach energetycznych metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z techniką zimnych par (CV-AAS)Determination of total mercury in steam coals by cold vapor atomic absorption spectrometry (CV-AAS) / Anna OKOŃSKA, Łukasz URUSKI, Jerzy GÓRECKI, Janusz GOŁAŚ // W: VII Krakowska konferencja młodych uczonych [Dokument elektroniczny] : Kraków, 27–29 września 2012 roku : materiały konferencyjne / Grupa Naukowa Pro Futuro. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-83-62218-64-6. — S. 717–726. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 724–725, Streszcz., Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Afiliacja A. Okońskiej, J. Góreckiego, J. Gołasia: Akademia Górniczo–Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Polish research and education innovative program in monitoring and reduction of mercury emission from coal combustion / J. GOŁAŚ, L. CZEPIRSKI, L. URUSKI, J. SZCZUROWSKI // W: MEC9 [Dokument elektroniczny] : 9\textsuperscript{th} Mercury Emissions from Coal : workshop : St. Petersburg, 22–23 May 2012 / IEA Clean Coal Centre. — [St. Petersburg : s. n.], [2012]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tryb dostępu: http://mec9.coalconferences.org/ibis/MEC9/my-event [2013-04-02]. — Dostęp tylko po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Porównanie metod oceny oddziaływania budynków na środowisko – wkład Laboratorium Geoenergetyki Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w rozwój metodologii porównawczejSystems of building influence on the environment comparison – Geoenergetics Laboratory of Drilling, Oil and Gas Faculty AGH-UST contribution to evaluation methodology / Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA, Jacek HENDEL, Paweł Durdziński, Łukasz URUSKI, Tomasz ŚLIWA, Andrzej GONET // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2014 t. 17 z. 1, s. 99–118. — Bibliogr. s. 116–117, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zrównoważone budownictwo, BREEAM, LEED, magazynowanie ciepła w górotworze, racjonalizacja zużycia energii

  keywords: underground thermal energy storage, sustainable building engineering, BREEAM, LEED, improvement of energy use

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Preliminary studies of mercury removal from Polish hard coals in mild pyrolysis process and its adaptation for thermal speciation / Łukasz URUSKI, Jerzy GÓRECKI, Mariusz MACHERZYŃSKI, Janusz GOŁAŚ // W: 1st KIC InnoEnergy Scientist conference : Leuven, Belgium, November 4–9, 2012 : book of abstracts / European Institute of Innovation & Technology. — [Leuven : EIT], [2012]. — S. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sezonowe zmiany stężenia rtęci w pyle zawieszonym PM10[Seasonal fluctuations of mercury concentration in particulate matter PM10] / Paula Tomczyk, Grzegorz Szaciłowski, Łukasz URUSKI, Katarzyna SZRAMOWIAT // W: 51. konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego [Dokument elektroniczny] : streszczenia referatów ; program sesji ; informacje o kołach naukowych : Kraków 8 maja 2014 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://galaxy.uci.agh.edu.pl/ kolanauk/program2014.pdf [2014-10-24]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Spatial and seasonal variability of mercury concentrations in aerosols from Malopolska Region, South Poland / Katarzyna SZRAMOWIAT, Katarzyna STYSZKO, Magdalena Kistler, Łukasz URUSKI, Anne Kasper-Giebl, Janusz GOŁAŚ // W: VSS : Vienna young Scientists Symposium : June 1–2, 2017 / ed. by Gerald Artner, [et al.] ; Vienna University of Technology. — Gumpoldskirchen : Book-of-Abstracts.com, cop. 2017. — ISBN: 978-3-9504017-5-2. — S. 66–67. — Bibliogr. s. 67

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Testing of zeolites and other sorbents in hot mercury vapours and flue gases / M. MACHERZYŃSKI, W. Wdowin, J. GÓRECKI, Ł. URUSKI, R. Panek, W. Franus, J. GOŁAŚ // W: ZEOLITE 2014 : 9th international conference on the Occurrence, properties and utilization of natural zeolites : 8–13 June 2014, Belgrade, Serbia : book of abstracts / eds. Alaksandra Daković, Marina Trgo, Alessio Langella ; INZA International Natural Zeolite Association. — Belgrade : Institute for Technology of Nuclear and Other Mineral Raw Materials, cop. 2014. — ISBN: 978-86-82867-26-5. — S. 131–132. — Bibliogr. s. 132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • The effect of S/L ratio, pH and initial concentration on mercury ion capture by the iron-modified zeolite / N. Vukojević Medvidović, M. MACHERZYŃSKI, Ł. URUSKI, M. Ugrina // W: ZEOLITE 2014 : 9th international conference on the Occurrence, properties and utilization of natural zeolites : 8–13 June 2014, Belgrade, Serbia : book of abstracts / eds. Alaksandra Daković, Marina Trgo, Alessio Langella ; INZA International Natural Zeolite Association. — Belgrade : Institute for Technology of Nuclear and Other Mineral Raw Materials, cop. 2014. — ISBN: 978-86-82867-26-5. — S. 237–238. — Bibliogr. s. 238

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Trapping and determination of gaseous mercury using nano-gold sorbents / Lusilao-Makiese J., Yalala B., URUSKI L., Cukrowska E. M. // W: 12\textsuperscript{th} International Chemistry Conference Africa 2013 : Chemistry for sustainable growth : 7–12 July 2013, Pretoria : book of abstracts & programme / AAPAC. — [Pretoria : s. n.], 2013. — S. 113. — Bibliogr. s. 113. — L. Uruski dod. afiliacja: University of the Witwatersrand

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Usuwanie rtęci z roztworów przy użyciu zawiesin materiałów sorpcyjnych : [streszczenie][Removal of mercury from solutions using suspensions of sorption materials] / Mariusz MACHERZYŃSKI, Łukasz URUSKI, Jerzy GÓRECKI, Anna OKOŃSKA, Jakub SZCZUROWSKI // W: Rtęć w środowisku – identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka [Dokument elektroniczny] : III Ogólnopolska konferencja naukowa : Gdynia, 8–10 maja 2013 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wykorzystanie analizatora MA-2000 w analizie specjacyjnej rtęci oraz badania efektu pamięci amalgamatoraThe use of MA-2000 mercury analyzer in speciation analysis and testing of amalgamator memory effect / Jerzy GÓRECKI, Łukasz URUSKI, Anna OKOŃSKA, Marcela Bauch, Mariusz MACHERZYŃSKI, Janusz GOŁAŚ // W: Rtęć w środowisku : identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka / pod red. Lucyny Falkowskiej. — Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013 + dysk Flash. — Stanowi monografię pokonferencyjną. — ISBN: 978-83-7865-090-4. — S. 253–259. — Bibliogr. s. 259, Streszcz., Abstr.. — Na dysku Flash także streszczenie wystąpienia konferencyjnego. — Publikacja w wersji papierowej dopisana na podstawie pisma współautora: Anna Okońska

 • słowa kluczowe: analizator rtęci MA-2000, piroliza niskotemperaturowa, specjacja termiczna rtęci

  keywords: efekt pamięci, mercury analyser MA-2000, mild pyrolysis, thermal speciation, memory effect

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wykorzystanie analizatora MA-2000 w analizie specjacyjnej rtęci oraz badania efektu pamięci amalgamatora : [streszczenie][The use of MA-2000 mercury analyzer in speciation analysis and testing of amalgamator memory effect] / Jerzy GÓRECKI, Łukasz URUSKI, Anna OKOŃSKA, Marcela Bauch, Mariusz MACHERZYŃSKI, Janusz GOŁAŚ // W: Rtęć w środowisku – identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka [Dokument elektroniczny] : III Ogólnopolska konferencja naukowa : Gdynia, 8–10 maja 2013 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: