Wykaz publikacji wybranego autora

Lechosław Radwański, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak




1
  • Analiza statystyczna litofacji leskiej (warstwy krośnieńskie) w wybranych odsłonięciach między Wisłokiem a Osławą, wschodnie polskie Karpaty fliszowe
2
  • Modelling of distribution and geometry of lithological complexes of the Ecca Group (the Karoo Supergroup) in SW Botswana
3
  • Statistical lithofacies analysis of the Lesko Facies (the Krosno Beds) in selected sections between Wisłok and Osława rivers, Eastern Flysch Carpathians of Poland