Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Gliniak, mgr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: M-3429-2013

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAntropogeniczne procesy zasolenia gleb
  AutorzyMaciej GLINIAK, Wiktoria SOBCZYK
  ŹródłoEdukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej. — 2013 nr 4 cz. 1, s. 271–277
 • słowa kluczowe: gleby solne, zasolenie, rekultywacja techniczna i biologiczna

  keywords: salty soil, salinity processes, technical and biological reclamation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułEvaluation of chosen heavy metals contents in outer layer of post flotation clarifiers from Krakowskie Zakłady Sodowe „SOLVAY”
  AutorzyMaciej GLINIAK, Wiktoria SOBCZYK, Andrzej MITURA
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2014 vol. 23 no. 3A, s. 40–43
 • keywords: heavy metals, post flotation dumps, Krakowskie Zakłady Sodowe ,,Solvay''

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2014]
 • TytułGeoochrona w Polsce na przykładzie regionu Karpat
  AutorzyMaciej GLINIAK
  ŹródłoWpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : 5 edycja : Zakopane 23.11.2013, Poznań 30.11.2013 i 1.12.2013, Wrocław 14 i 15.12.2013, Kraków 11.01.2014 : materiały konferencyjne / [red. wyd. Marcin Kuczera]. — Kraków : CREATIVETIME, 2014. — S. 129–132
 • słowa kluczowe: Polska, Karpaty, geoochrona, sieć ochrony, koncepcja georóżnorodności

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2013]
 • TytułHazard assessment of the natural environment and logistics tourism in the buffer zone of the Tatra National Park as an example of the forest clearing Molkówka
  AutorzyMaciej GLINIAK
  ŹródłoVIII Krakow conference of young scientists 2013 : Krakow, September 26–28, 2013 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2013. — S. 68
 • keywords: Polana Molkówka, national parks buffer zone, tourism logistic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2014]
 • TytułImpact of the transport and postindustrial landfills of Cracow Soda Works "Solvay" on the status and quality of water in Wilga river in Krakow
  AutorzyMaciej GLINIAK, Małgorzata PAWUL, Wiktoria SOBCZYK
  ŹródłoIX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — S. 78
 • keywords: water quality, Wilga river, Cracow Soda Works

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułKierunki rekultywacji obszarów zdegradowanych działalnością Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay”
  AutorzyMaciej GLINIAK, Wiktoria SOBCZYK
  ŹródłoRocznik Ochrona Środowiska. — 2012 t. 14, s. 660–672
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułKierunki rekultywacji obszarów zdegradowanych działalnością Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay”
  AutorzyMaciej GLINIAK
  ŹródłoDokonania Młodych Naukowców [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; nr 3. — 2014 [nr] 2, s. 266–271
 • słowa kluczowe: rekultywacja, tereny zdegradowane, zagospodarowanie przestrzenne, Krakowskie Zakłady Sodowe "Solvay"

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułKoncepcja zagospodarowania terenu poprzemysłowego „Solvay”
  AutorzyMaciej GLINIAK, Wiktoria SOBCZYK
  ŹródłoEdukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej. — 2014 nr 5 cz. 1, s. 354–359
 • słowa kluczowe: rekultywacja biologiczna, zespół parkowy, Solvay, osadniki

  keywords: biological reclamation, clarifiers, Solvay, park complex

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułOcena zagrożenia środowiska przyrodniczego i logistyki ruchu turystycznego w otulinie Tatrzańskiego Parku Narodowego na przykładzie Polany Molkówka
  AutorzyMaciej GLINIAK
  ŹródłoLogistyka. — 2013 nr 4 dod.: CD Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 139–143
 • słowa kluczowe: Polana Molkówka, otulina parku narodowego, logistyka ruchu turystycznego

  keywords: Polana Molkówka, national parks buffer zone, tourism logistic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułProjekt rewitalizacji miejskich terenów pogórniczych na przykładzie kamieniołomu „liban” w Krakowie
  AutorzyMaciej GLINIAK
  ŹródłoNowe trendy w naukach przyrodniczych 3, T. 1 / pod red. Marcina Kuczery. — Kraków : CreativeTime, 2012. — S. 85–92
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2012]
 • TytułProjekt rewitalizacji miejskich terenów pogórniczych na przykładzie kamieniołomu „Liban” w Krakowie
  AutorzyMaciej GLINIAK
  ŹródłoII Polski Kongres Geologiczny : geologia jedna?! : Warszawa, 17–19 września 2012 : abstrakty / red. nauk. Włodzimierz Mizerski, Barbara Żbikowska. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy, 2012. — S. 26–27
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2012]
 • TytułScientific assets of the Kraków nature reserves versus the environmental awareness of tourists and city residents
  AutorzyMaciej GLINIAK
  ŹródłoStreszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012. — S. 165–166
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [referat, 2014]
 • TytułThe influence of development of EURO emission standards on exhalation of air pollution from public transport vehicles based on examples from Cracow
  AutorzyAleksandra GRZYWA, Maciej GLINIAK
  ŹródłoIX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — S. 80
 • keywords: Cracow, air quality, EURO emission standards

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułWpływ rozwoju norm emisji spalin EURO na emisję zanieczyszczeń powietrza z pojazdów komunikacji miejskiej na przykładzie miasta Krakowa
  AutorzyAleksandra GRZYWA, Maciej GLINIAK
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4310–4314
 • słowa kluczowe: Kraków, jakość powietrza, normy emisji zanieczyszczeń EURO

  keywords: Cracow, air quality, EURO emission standards

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułWpływ transportu i składowisk poprzemysłowych byłych Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay” na stan i jakość wody rzeki Wilga w Krakowie
  AutorzyMaciej GLINIAK, Małgorzata PAWUL, Wiktoria SOBCZYK
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4295–4302
 • słowa kluczowe: transport, badania jakości wody, zanieczyszczenie

  keywords: transport, study of water quality, supplying large urban agglomerations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [referat, 2012]
 • TytułZagospodarowanie lokalnych obiektów pogórniczych sposobem na rozwój obszarów wiejskich
  AutorzyMaciej GLINIAK
  ŹródłoMłodzi naukowcy dla polskiej nauki : materiały konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki – nowe trendy w naukach przyrodniczych : 3 edycja – Wrocław 1.12.2012 r., Poznań 8.12.2012 r. i Kraków 16.12.2012 r., Poznań 12.01.2013 r.. Cz. 8, Nauki przyrodnicze, T. 4 / pod red. Marcina Kuczery. — Kraków : CREATIVETIME, 2012. — S. 137–141
 • słowa kluczowe: obiekty pogórnicze, rozwój obszarów wiejskich, kamieniołom

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułZagospodarowanie lokalnych obiektów pogórniczych sposobem na rozwój obszarów wiejskich
  AutorzyMaciej GLINIAK
  ŹródłoDokonania Młodych Naukowców [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2013 nr 1 Nauki przyrodnicze, s. 367–370
 • słowa kluczowe: obiekty pogórnicze, rozwój obszarów wiejskich, kamieniołom

  cyfrowy identyfikator dokumentu: