Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Gliniak, mgr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: M-3429-2013

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Antropogeniczne procesy zasolenia gleb
2
 • Evaluation of chosen heavy metals contents in outer layer of post flotation clarifiers from Krakowskie Zakłady Sodowe „SOLVAY”
3
 • Geoochrona w Polsce na przykładzie regionu Karpat
4
 • Hazard assessment of the natural environment and logistics tourism in the buffer zone of the Tatra National Park as an example of the forest clearing Molkówka
5
 • Impact of the transport and postindustrial landfills of Cracow Soda Works "Solvay" on the status and quality of water in Wilga river in Krakow
6
 • Kierunki rekultywacji obszarów zdegradowanych działalnością Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay”
7
 • Kierunki rekultywacji obszarów zdegradowanych działalnością Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay”
8
 • Koncepcja zagospodarowania terenu poprzemysłowego „Solvay”
9
 • Ocena zagrożenia środowiska przyrodniczego i logistyki ruchu turystycznego w otulinie Tatrzańskiego Parku Narodowego na przykładzie Polany Molkówka
10
 • Projekt rewitalizacji miejskich terenów pogórniczych na przykładzie kamieniołomu „liban” w Krakowie
11
 • Projekt rewitalizacji miejskich terenów pogórniczych na przykładzie kamieniołomu „Liban” w Krakowie
12
 • Scientific assets of the Kraków nature reserves versus the environmental awareness of tourists and city residents
13
 • The application of the PAN reclamation model on the example of former landfills Cracow Soda Works ”Solvay”
14
 • The influence of development of EURO emission standards on exhalation of air pollution from public transport vehicles based on examples from Cracow
15
 • Wpływ rozwoju norm emisji spalin EURO na emisję zanieczyszczeń powietrza z pojazdów komunikacji miejskiej na przykładzie miasta Krakowa
16
 • Wpływ transportu i składowisk poprzemysłowych byłych Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay” na stan i jakość wody rzeki Wilga w Krakowie
17
 • Wybrane zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska
18
 • Zagospodarowanie lokalnych obiektów pogórniczych sposobem na rozwój obszarów wiejskich
19
 • Zagospodarowanie lokalnych obiektów pogórniczych sposobem na rozwój obszarów wiejskich