Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Paweł Barmuta, dr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8711-7978

ResearcherID: brak

Scopus: 57196275904

PBN: 3995536

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • [referat, 2016]
 • TytułA plate tectonic and palefacies model of the Eastern European Platform in Poland - basic concepts
  AutorzyJan BARMUTA, Jan GOLONKA, Maria BARMUTA
  ŹródłoCETEG 2016 : 14textsuperscript{th} meeting of the Central European Tectonic Groups, 21textsuperscript{th} meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : Predná Hora, Slovakia, April 28–May 1, 2016 : abstract volume / eds. Rastislav Vojtko [et al.]. — Bratislava : Comenius University, cop. 2016. — S. 17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułApplication of simple seismic models for interpretation of small reef objects under conditions of low resolution seismic data and incomplete borehole information
  AutorzyJan BARMUTA, Kaja PIETSCH
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2011 t. 37 z. 4, s. 481–501. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2011-04/Geologia_2011_4_01.pdf
 • słowa kluczowe: dolomit główny (Ca2), struktury rafowe, interpretacja sejsmiczna, modelowanie sejsmiczne

  keywords: seismic interpretation, seismic modeling, reef structures, Main Dolomite (Ca2)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2019]
 • TytułAssessing the influence of the seismic acquisition parameters on seismic data quality - the Wierzbica 3D AGH seismic experiment
  AutorzyJan BARMUTA, Monika Korbecka, Justyna SOWIŃSKA-BOTOR, Wojciech MASTEJ, Krzysztof Dzwinel, Arkadiusz Buniak
  ŹródłoCAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — S. [1-2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • [referat, 2015]
 • TytułKaczawa Klippen Belt – geotouristic attraction in the Sudety Mountains, SW Poland
  AutorzyJan GOLONKA, Jan BARMUTA, Maria BARMUTA
  ŹródłoGEOTOUR 2015 : international conference on Geotourism, mining tourism, sustainable development and environmental protection : October 15–17, 2015, Podbanské, Slovakia : book of abstracts / ed. L'ubomir Štrba. — Košice : Technical University of Košice, 2015. — S. 27–28
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2012]
 • TytułKarpacka mapa przygody – przykład metodyki opisu obiektów geologicznych
  AutorzyMaria BARMUTA, Jan BARMUTA
  ŹródłoII Polski Kongres Geologiczny : geologia jedna?! : Warszawa, 17–19 września 2012 : abstrakty / red. nauk. Włodzimierz Mizerski, Barbara Żbikowska. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy, 2012. — S. 7
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułMetamorfik Rudaw Janowickich
  AutorzyJan BARMUTA
  ŹródłoGeostrada Sudecka : przewodnik geologiczny, [T. 2] / red. Tomasz Bartuś, Marek Łodziński, Wojciech Mastej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — S. 142–153
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2017]
 • TytułMetodyka identyfikacji naturalnych systemów spękań w oparciu o modelowanie geomechaniczne oraz analizę atrybutów sejsmicznych na przykładzie zdjęcia sejsmicznego Wierzbica 3D
  AutorzyJan BARMUTA, Krzysztof Dzwinel, Michał STEFANIUK
  ŹródłoWyzwania stojące przed Górnictwem Naftowym w świetle przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz polityki surowcowej Państwa : Chęciny, 10-13 października 2017 : materiały konferencyjne / SITP NiG. Oddział w Warszawie II. — [Chęciny : s. n.], [2017]. — S. 11–12
 • słowa kluczowe: sejsmika, modelowanie agromechaniczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułOGT-13: Kamieniołom wapieni krystalicznych pod przełęczą Kapella w Dziwiszowie
  AutorzyJan BARMUTA
  ŹródłoGeostrada Sudecka : przewodnik geologiczny, [T. 2] / red. Tomasz Bartuś, Marek Łodziński, Wojciech Mastej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — S. 118–125
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułOGT-28: Dolina Dzikiej Orlicy
  AutorzyJan BARMUTA, Sławomir BĘBENEK
  ŹródłoGeostrada Sudecka : przewodnik geologiczny, [T. 3] / red. Tomasz Bartuś, Marek Łodziński, Wojciech Mastej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — S. 53–67
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2014]
 • TytułOlistoplaques in the Carpathian and Sudety Mountains
  AutorzyGOLONKA Jan, BARMUTA Jan, BARMUTA Maria, KROBICKI Michał, Cieszkowski Marek, ŚLĄCZKA Andrzej
  ŹródłoCentral European meeting of sedimentary geology : an international conference : Olomouc, Czech Republic, June 9 to 13, 2014 : abstracts / eds.: Ondřej Bábek, Tomáš Matys Grygar, David Uličný. — Olomouc : Palacký University, cop. 2014. — S. 26–27
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
 • [referat, 2016]
 • TytułPaleogeography, paleoclimate and organic productivity of the Eastern European Platform in Poland
  AutorzyJan GOLONKA, Maria BARMUTA, Jan BARMUTA, Sławomir BĘBENEK
  ŹródłoAAPG European regional conference & exhibition : petroleum systems of Alpine–Mediterranean fold belts and basins : 19th–20th May, 2016 : Bucharest, Romania : abstract book. — [Romania : s. n.], [2016]. — S. 144
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
19
 • [referat, 2012]
 • TytułPlate tectonic of Alpine and Carpathian microblocks in Late Palaeozoic times – interactive modeling with GPlates software
  AutorzyMaria BARMUTA, Jan BARMUTA
  Źródło2textsuperscript{nd} international conference “Alpine-Petrol 2012” on “Geology, ecology and petroleum prospectives of the Carpathians and other Alpine regions in Europe” : 25–28 September, 2012, Kraków, Poland : book of programme and abstracts / eds. M. J. Kotarba, M. Wróbel ; AGH University of Science and Technology [etc.]. — Kraków : [Society of Research on Environmental Changes “Geosphere”], cop. 2012. — S. 69–70
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
 • [referat, 2017]
 • TytułRole of the Caledonian and Variscan orogenies in shaping the East European Platform in Poland
  AutorzyJan GOLONKA, Jan BARMUTA, Piotr Krzywiec, Kaja PIETSCH, Bartosz PAPIERNIK
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 14, Applied and environmental geophysics oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 859–866
 • keywords: Avalonia, Paleozoic, Variscan, Caledonian, Baltica

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/14/S06.107

23
 • [referat, 2014]
 • TytułSilurian to Early Carboniferous plate tectonic model of Central Europe
  AutorzyJan GOLONKA, Jan BARMUTA, Maria BARMUTA
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2014 : Vienna, Austria, 27 April–02 May 2014 : abstracts & programme. — [Vienna : European Geosciences Union], [2014]. — S. [1], EGU2014-6372
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2019]
 • TytułStructural model and hydrocarbon plays in the westernmost Polish Outer Carpathians
  AutorzySTARZEC Krzysztof, BARMUTA Jan, POPRAWA Paweł, MACHOWSKI Grzegorz
  ŹródłoParatethys petroleum systems [Dokument elektroniczny] : between Central Europe and the Caspian Region : 26–27 March 2019, Vienna, Austria : book of abstracts. — [Austria : s. n.], [2019]. — S. P-57
 • keywords: Outer Carpathians, fold-and-thrust belt, hydrocarbon plays

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2014]
 • TytułTectonic storytelling with Open Source and Digital Object Identifiers – a case study about plate tectonics and the Geopark Bergstraße-Odenwald
  AutorzyPeter Löwe, Jan BARMUTA, Jens Klump, Janna Neumann, Margret Plank
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2014 : Vienna, Austria, 27 April–02 May 2014 : abstracts & programme. — [Vienna : European Geosciences Union], [2014]. — S. [1], EGU2014-7457-1
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: