Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Paweł Barmuta, dr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8711-7978

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 3995536

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułApplication of simple seismic models for interpretation of small reef objects under conditions of low resolution seismic data and incomplete borehole information
  AutorzyJan BARMUTA, Kaja PIETSCH
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2011 t. 37 z. 4, s. 481–501. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2011-04/Geologia_2011_4_01.pdf
2
 • [referat, 2019]
 • TytułAssessing the influence of the seismic acquisition parameters on seismic data quality - the Wierzbica 3D AGH seismic experiment
  AutorzyJan BARMUTA, Monika Korbecka, Justyna SOWIŃSKA-BOTOR, Wojciech MASTEJ, Krzysztof Dzwinel, Arkadiusz Buniak
  ŹródłoCAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — S. [1-2]
3
 • [referat, 2016]
 • TytułA plate tectonic and palefacies model of the Eastern European Platform in Poland - basic concepts
  AutorzyJan BARMUTA, Jan GOLONKA, Maria BARMUTA
  ŹródłoCETEG 2016 : 14textsuperscript{th} meeting of the Central European Tectonic Groups, 21textsuperscript{th} meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : Predná Hora, Slovakia, April 28–May 1, 2016 : abstract volume / eds. Rastislav Vojtko [et al.]. — Bratislava : Comenius University, cop. 2016. — S. 17
4
5
 • [referat, 2015]
 • TytułKaczawa Klippen Belt – geotouristic attraction in the Sudety Mountains, SW Poland
  AutorzyJan GOLONKA, Jan BARMUTA, Maria BARMUTA
  ŹródłoGEOTOUR 2015 : international conference on Geotourism, mining tourism, sustainable development and environmental protection : October 15–17, 2015, Podbanské, Slovakia : book of abstracts / ed. L'ubomir Štrba. — Košice : Technical University of Košice, 2015. — S. 27–28
6
 • [referat, 2012]
 • TytułKarpacka mapa przygody – przykład metodyki opisu obiektów geologicznych
  AutorzyMaria BARMUTA, Jan BARMUTA
  ŹródłoII Polski Kongres Geologiczny : geologia jedna?! : Warszawa, 17–19 września 2012 : abstrakty / red. nauk. Włodzimierz Mizerski, Barbara Żbikowska. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy, 2012. — S. 7
7
 • [referat, 2017]
 • TytułMetodyka identyfikacji naturalnych systemów spękań w oparciu o modelowanie geomechaniczne oraz analizę atrybutów sejsmicznych na przykładzie zdjęcia sejsmicznego Wierzbica 3D
  AutorzyJan BARMUTA, Krzysztof Dzwinel, Michał STEFANIUK
  ŹródłoWyzwania stojące przed Górnictwem Naftowym w świetle przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz polityki surowcowej Państwa : Chęciny, 10-13 października 2017 : materiały konferencyjne / SITP NiG. Oddział w Warszawie II. — [Chęciny : s. n.], [2017]. — S. 11–12
8
 • [referat, 2014]
 • TytułOlistoplaques in the Carpathian and Sudety Mountains
  AutorzyGOLONKA Jan, BARMUTA Jan, BARMUTA Maria, KROBICKI Michał, Cieszkowski Marek, ŚLĄCZKA Andrzej
  ŹródłoCentral European meeting of sedimentary geology : an international conference : Olomouc, Czech Republic, June 9 to 13, 2014 : abstracts / eds.: Ondřej Bábek, Tomáš Matys Grygar, David Uličný. — Olomouc : Palacký University, cop. 2014. — S. 26–27
9
 • [książka, 2017]
 • TytułOpracowanie map zasięgu, biostratygrafia utworów dolnego paleozoiku oraz analiza ewolucji tektonicznej przykrawędziowej strefy platformy wschodnioeuropejskiej dla oceny rozmieszczenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów : praca zbiorowa
  Autorzypod red. Jana GOLONKI, Sławomira BĘBENKA ; aut. Jan GOLONKA, Kaja PIETSCH, Szczepan PORĘBSKI, Tadeusz SŁOMKA, Marek WENDORFF, Anna WAŚKOWSKA, Jerzy DEC, Bartosz PAPIERNIK, Dariusz BOTOR, Sławomir BĘBENEK, Jan BARMUTA, Kamil CICHOSTĘPSKI, Maria BARMUTA, Renata STADNIK, Grzegorz MACHOWSKI, Paulina KRAKOWSKA, Paweł MARZEC, Anna KWIETNIAK, Paweł POPRAWA, Monika KASPERSKA, Michał MICHNA, Gabriel ZĄBEK, Justyna ZAJĄC, Bartłomiej LIANA, Piotr GUZY, [et al.]
  Details[Cieszyn] : Wydawnictwo Arka, 2017. — 502 s.
10
 • [referat, 2016]
 • TytułPaleogeography, paleoclimate and organic productivity of the Eastern European Platform in Poland
  AutorzyJan GOLONKA, Maria BARMUTA, Jan BARMUTA, Sławomir BĘBENEK
  ŹródłoAAPG European regional conference & exhibition : petroleum systems of Alpine–Mediterranean fold belts and basins : 19th–20th May, 2016 : Bucharest, Romania : abstract book. — [Romania : s. n.], [2016]. — S. 144
11
 • [referat, 2017]
 • TytułPaleozoic evolution of the Eastern European Platform in Poland and shale gas potential : [abstract]
  AutorzyJan GOLONKA, [et al.], Kaja PIETSCH, Jan BARMUTA, Sławomir BĘBENEK, Dariusz BOTOR, Szczepan PORĘBSKI, Bartosz PAPIERNIK, Maria BARMUTA, Michał MICHNA, [et al.]
  ŹródłoACE2017 [Dokument elektroniczny] : Anuual Convention & Exibition 2017 : 100textsuperscript{th} AAPG [The American Association of Petroleum Geologists] anniversary : 2–5 April 2017, Houston, Texas, [USA]. — [Houston : s. n.], [2017]. — S. [1]
12
 • [referat, 2015]
 • TytułPaleozoic Palaeobiogeography of the East European Platform in Poland
  AutorzyJan GOLONKA, Jan BARMUTA, Anna WAŚKOWSKA, [et al.], Kaja PIETSCH, Bartosz PAPIERNIK, Szczepan J. PORĘBSKI, Maria BARMUTA, Justyna NOSAL, Monika KASPERSKA, Michał MICHNA, [et al.]
  Źródło16th Czech-Slovak-Polish palaeontological conference and 10th Polish micropalaeontological workshop : September 2015, Olomouc : abstracts book and excursion guide / ed. M. Bubík, A. Ciurej, M. A. Kaminski. — Kraków : The Grzybowski Foundation & Micropress Europe, 2015. — S. 36-37
13
 • [referat, 2012]
 • TytułPlate tectonic of Alpine and Carpathian microblocks in Late Palaeozoic times – interactive modeling with GPlates software
  AutorzyMaria BARMUTA, Jan BARMUTA
  Źródło2textsuperscript{nd} international conference “Alpine-Petrol 2012” on “Geology, ecology and petroleum prospectives of the Carpathians and other Alpine regions in Europe” : 25–28 September, 2012, Kraków, Poland : book of programme and abstracts / eds. M. J. Kotarba, M. Wróbel ; AGH University of Science and Technology [etc.]. — Kraków : [Society of Research on Environmental Changes “Geosphere”], cop. 2012. — S. 69–70
14
15
 • [referat, 2017]
 • TytułRole of the Caledonian and Variscan orogenies in shaping the East European Platform in Poland
  AutorzyJan GOLONKA, Jan BARMUTA, Piotr Krzywiec, Kaja PIETSCH, Bartosz PAPIERNIK
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 14, Applied and environmental geophysics oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 859–866
16
 • [referat, 2014]
 • TytułSilurian to Early Carboniferous plate tectonic model of Central Europe
  AutorzyJan GOLONKA, Jan BARMUTA, Maria BARMUTA
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2014 : Vienna, Austria, 27 April–02 May 2014 : abstracts & programme. — [Vienna : European Geosciences Union], [2014]. — S. [1], EGU2014-6372
17
 • [referat, 2019]
 • TytułStructural model and hydrocarbon plays in the westernmost Polish Outer Carpathians
  AutorzySTARZEC Krzysztof, BARMUTA Jan, POPRAWA Paweł, MACHOWSKI Grzegorz
  ŹródłoParatethys petroleum systems [Dokument elektroniczny] : between Central Europe and the Caspian Region : 26–27 March 2019, Vienna, Austria : book of abstracts. — [Austria : s. n.], [2019]. — S. P-57
18
 • [referat, 2014]
 • TytułTectonic storytelling with Open Source and Digital Object Identifiers – a case study about plate tectonics and the Geopark Bergstraße-Odenwald
  AutorzyPeter Löwe, Jan BARMUTA, Jens Klump, Janna Neumann, Margret Plank
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2014 : Vienna, Austria, 27 April–02 May 2014 : abstracts & programme. — [Vienna : European Geosciences Union], [2014]. — S. [1], EGU2014-7457-1
19
 • [referat, 2013]
 • TytułThe outcrop of the Menilite Beds in Kobielnik village – it's geoeducational significance and an example of determining structural position based on clastic dykes
  AutorzyMaria BARMUTA, Jan BARMUTA, Jan GOLONKA
  ŹródłoGEOTOUR'13 & IRSE'13 : international twin conference : strategies of bundling geotourist and geoheritage attractions : IRSE: mining heritage of Central Europe and its protection : 25–27 September 2013, Wrocław, Złoty Stok : book of abstracts / ed. Malwina Kobylańska. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. 7–8
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułThe outcrop of the Menilite Beds in Kobielnik village – its geoeductional significance and an example of determining structural position based on clastic dykes
  AutorzyMaria BARMUTA, Jan BARMUTA, Jan GOLONKA
  ŹródłoGeoturystyka. — 2014 nr 1, s. 21–24. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOTURYSTYKA/2014.36/geotour.2014.36.21.pdf
21
 • [referat, 2016]
 • TytułThe plate tectonic scenario for the Bohemian Massif evolution during Silurian - Carboniferous times
  AutorzyJan BARMUTA, Jan GOLONKA
  ŹródłoCETEG 2016 : 14textsuperscript{th} meeting of the Central European Tectonic Groups, 21textsuperscript{th} meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : Predná Hora, Slovakia, April 28–May 1, 2016 : abstract volume / eds. Rastislav Vojtko [et al.]. — Bratislava : Comenius University, cop. 2016. — S. 16
22
 • [referat, 2017]
 • TytułThe structure of the Silesian and Magura Units in the westernmost Polish Outer Carpathians
  AutorzyKrzysztof STARZEC, Jan BARMUTA, Michał STEFANIUK
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27-29 November, 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 15, Oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 477–484
23
 • [referat, 2019]
 • TytułThree-dimensional gravity inversion for depth-to-basement - a case study from the western part of the Polish Outer Carpathians
  AutorzyMateusz Mikołajczak, Stanisław Mazur, Jan BARMUTA, Krzysztof STARZEC
  ŹródłoCAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — S. [1-2]
24
 • [referat, 2018]
 • TytułWpływ parametrów akwizycji danych sejsmicznych 3D na wyniki interpretacji strukturalno-tektonicznej i inwersji sejsmicznej – eksperyment sejsmiczny Wierzbica 3D AGH
  AutorzyJan BARMUTA, Michał STEFANIUK, [Artur] Piotr ŁAPINKIEWICZ, Andrzej PASTERNACKI
  Źródło12 Polski Kongres Naftowców i Gazowników : Przyszłość upstreamu i downstreamu w Polsce na tle zmian zachodzących na europejskim rynku ropy i gazu : Kraków, 16-18 maja 2018 : streszczenia referatów / zesp. red. Piotr Dziadzio, Jolanta Likus, Dominika Bernaś. — Kraków : Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 2018. — S. 63–64
25
 • [referat, 2018]
 • TytułWybrane problemy wykorzystania badań sejsmicznych dla strukturalnego i litologicznego rozpoznawania kompleksów dolnego paleozoiku w Polsce
  AutorzyMichał STEFANIUK, Tomasz MAĆKOWSKI, Jan BARMUTA, Krzysztof PIENIĄDZ
  Źródło12 Polski Kongres Naftowców i Gazowników : Przyszłość upstreamu i downstreamu w Polsce na tle zmian zachodzących na europejskim rynku ropy i gazu : Kraków, 16-18 maja 2018 : streszczenia referatów / zesp. red. Piotr Dziadzio, Jolanta Likus, Dominika Bernaś. — Kraków : Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 2018. — S. 67–68