Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Paweł Barmuta, dr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8711-7978

ResearcherID: brak

Scopus: 57196275904

PBN: 3995536

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
 • A plate tectonic and palefacies model of the Eastern European Platform in Poland - basic concepts
2
 • A possible mechanism of normal faulting in the western part of the Polish Outer Carpathian revealed by seismic data and surface geology
3
 • An evaluation of the impact of shot and receiver lines spacing on seismic data quality – the Wierzbica 3D AGH seismic experiment
4
 • Application of simple seismic models for interpretation of small reef objects under conditions of low resolution seismic data and incomplete borehole information
5
 • Assessing the influence of the seismic acquisition parameters on seismic data quality - the Wierzbica 3D AGH seismic experiment
6
 • Constraining depth and architecture of the crystalline basement based on potential field analysis – the westernmost Polish Outer Carpathians
7
 • Geostrada Sudecka
8
 • Kaczawa Klippen Belt – geotouristic attraction in the Sudety Mountains, SW Poland
9
 • Karpacka mapa przygody – przykład metodyki opisu obiektów geologicznych
10
 • Magmatyzm wczesnopaleozoiczny
11
 • Metamorfik Rudaw Janowickich
12
 • Metodyka identyfikacji naturalnych systemów spękań w oparciu o modelowanie geomechaniczne oraz analizę atrybutów sejsmicznych na przykładzie zdjęcia sejsmicznego Wierzbica 3D
13
 • OGT-13: Kamieniołom wapieni krystalicznych pod przełęczą Kapella w Dziwiszowie
14
 • OGT-28: Dolina Dzikiej Orlicy
15
 • Olistoplaques in the Carpathian and Sudety Mountains
16
 • Opracowanie map zasięgu, biostratygrafia utworów dolnego paleozoiku oraz analiza ewolucji tektonicznej przykrawędziowej strefy platformy wschodnioeuropejskiej dla oceny rozmieszczenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
17
 • Palaeozoic palaeogeography of the East European Craton (Poland) in the framework of global plate tectonics
18
 • Paleogeography, paleoclimate and organic productivity of the Eastern European Platform in Poland
19
 • Paleozoic evolution of the Eastern European Platform in Poland and shale gas potential
20
 • Paleozoic Palaeobiogeography of the East European Platform in Poland
21
 • Plate tectonic of Alpine and Carpathian microblocks in Late Palaeozoic times – interactive modeling with GPlates software
22
 • Reconstruction of initial thickness and geometry of the Lower Palaeozoic strata in the Podlasie and Baltic basins, East European Craton
23
 • Remarks on the structure and evolution of the Skole Unit in the eastern part of the Polish Outer Carpathians
24
 • Role of the Caledonian and Variscan orogenies in shaping the East European Platform in Poland
25
 • Silurian to Early Carboniferous plate tectonic model of Central Europe