Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Paweł Barmuta, dr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8711-7978

ResearcherID: brak

Scopus: 57196275904

PBN: 3995536

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Application of simple seismic models for interpretation of small reef objects under conditions of low resolution seismic data and incomplete borehole information
2
 • Assessing the influence of the seismic acquisition parameters on seismic data quality - the Wierzbica 3D AGH seismic experiment
3
 • A plate tectonic and palefacies model of the Eastern European Platform in Poland - basic concepts
4
 • A possible mechanism of normal faulting in the western part of the Polish Outer Carpathian revealed by seismic data and surface geology
5
 • Constraining depth and architecture of the crystalline basement based on potential field analysis – the westernmost Polish Outer Carpathians
6
 • Geostrada Sudecka
7
 • Kaczawa Klippen Belt – geotouristic attraction in the Sudety Mountains, SW Poland
8
 • Karpacka mapa przygody – przykład metodyki opisu obiektów geologicznych
9
 • Metamorfik Rudaw Janowickich
10
 • Metodyka identyfikacji naturalnych systemów spękań w oparciu o modelowanie geomechaniczne oraz analizę atrybutów sejsmicznych na przykładzie zdjęcia sejsmicznego Wierzbica 3D
11
 • OGT-13: Kamieniołom wapieni krystalicznych pod przełęczą Kapella w Dziwiszowie
12
 • OGT-28: Dolina Dzikiej Orlicy
13
 • Olistoplaques in the Carpathian and Sudety Mountains
14
 • Opracowanie map zasięgu, biostratygrafia utworów dolnego paleozoiku oraz analiza ewolucji tektonicznej przykrawędziowej strefy platformy wschodnioeuropejskiej dla oceny rozmieszczenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
15
 • Paleogeography, paleoclimate and organic productivity of the Eastern European Platform in Poland
16
 • Paleozoic evolution of the Eastern European Platform in Poland and shale gas potential
17
 • Paleozoic Palaeobiogeography of the East European Platform in Poland
18
 • Plate tectonic of Alpine and Carpathian microblocks in Late Palaeozoic times – interactive modeling with GPlates software
19
 • Remarks on the structure and evolution of the Skole Unit in the eastern part of the Polish Outer Carpathians
20
 • Role of the Caledonian and Variscan orogenies in shaping the East European Platform in Poland
21
 • Silurian to Early Carboniferous plate tectonic model of Central Europe
22
23
 • Tectonic storytelling with Open Source and Digital Object Identifiers – a case study about plate tectonics and the Geopark Bergstraße-Odenwald
24
 • The outcrop of the Menilite Beds in Kobielnik village – it's geoeducational significance and an example of determining structural position based on clastic dykes
25
 • The outcrop of the Menilite Beds in Kobielnik village – its geoeductional significance and an example of determining structural position based on clastic dykes