Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Paweł Barmuta, dr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8711-7978

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 3995536

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Application of simple seismic models for interpretation of small reef objects under conditions of low resolution seismic data and incomplete borehole information
2
 • A plate tectonic and palefacies model of the Eastern European Platform in Poland - basic concepts
3
 • A possible mechanism of normal faulting in the western part of the Polish Outer Carpathian revealed by seismic data and surface geology
4
 • Kaczawa Klippen Belt – geotouristic attraction in the Sudety Mountains, SW Poland
5
 • Karpacka mapa przygody – przykład metodyki opisu obiektów geologicznych
6
 • Metodyka identyfikacji naturalnych systemów spękań w oparciu o modelowanie geomechaniczne oraz analizę atrybutów sejsmicznych na przykładzie zdjęcia sejsmicznego Wierzbica 3D
7
 • Olistoplaques in the Carpathian and Sudety Mountains
8
 • Opracowanie map zasięgu, biostratygrafia utworów dolnego paleozoiku oraz analiza ewolucji tektonicznej przykrawędziowej strefy platformy wschodnioeuropejskiej dla oceny rozmieszczenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
9
 • Paleogeography, paleoclimate and organic productivity of the Eastern European Platform in Poland
10
 • Paleozoic evolution of the Eastern European Platform in Poland and shale gas potential
11
 • Paleozoic Palaeobiogeography of the East European Platform in Poland
12
 • Plate tectonic of Alpine and Carpathian microblocks in Late Palaeozoic times – interactive modeling with GPlates software
13
 • Remarks on the structure and evolution of the Skole Unit in the eastern part of the Polish Outer Carpathians
14
 • Role of the Caledonian and Variscan orogenies in shaping the East European Platform in Poland
15
 • Silurian to Early Carboniferous plate tectonic model of Central Europe
16
17
 • Tectonic storytelling with Open Source and Digital Object Identifiers – a case study about plate tectonics and the Geopark Bergstraße-Odenwald
18
 • The outcrop of the Menilite Beds in Kobielnik village – it's geoeducational significance and an example of determining structural position based on clastic dykes
19
 • The outcrop of the Menilite Beds in Kobielnik village – its geoeductional significance and an example of determining structural position based on clastic dykes
20
 • The plate tectonic scenario for the Bohemian Massif evolution during Silurian - Carboniferous times
21
 • The structure of the Silesian and Magura Units in the westernmost Polish Outer Carpathians
22
 • Wpływ parametrów akwizycji danych sejsmicznych 3D na wyniki interpretacji strukturalno-tektonicznej i inwersji sejsmicznej – eksperyment sejsmiczny Wierzbica 3D AGH
23
 • Wybrane problemy wykorzystania badań sejsmicznych dla strukturalnego i litologicznego rozpoznawania kompleksów dolnego paleozoiku w Polsce
24
 • Zachodnia część polskich Karpat zewnętrznych – rekonstrukcja od obecnej budowy strukturalnej do etapu basenu sedymentacyjnego