Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Paweł Barmuta, dr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8711-7978

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 3995536

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem241194
201911
2018532
2017514
201633
201522
2014431
201311
201222
201111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem244182
201911
20185122
2017523
201633
201522
201444
201311
2012211
201111
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem241212
201911
201855
2017523
201633
201522
2014413
201311
201222
201111
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2424
201911
201855
201755
201633
201522
201444
201311
201222
201111
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem24420
201911
201855
2017523
201633
201522
2014413
201311
201222
201111
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem24717
201911
2018523
2017532
201633
201522
2014413
201311
201222
201111

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Application of simple seismic models for interpretation of small reef objects under conditions of low resolution seismic data and incomplete borehole informationWykorzystanie prostych modelowań sejsmicznych do interpretacji małych obiektów rafowych w przypadku niskorozdzielczych danych sejsmicznych i ubogich danych otworowych / Jan BARMUTA, Kaja PIETSCH // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2011 t. 37 z. 4, s. 481–501. — Bibliogr. s. 500-501, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2011-04/Geologia_2011_4_01.pdf

 • słowa kluczowe: interpretacja sejsmiczna, modelowanie sejsmiczne, dolomit główny (Ca2), struktury rafowe

  keywords: seismic interpretation, seismic modeling, Main Dolomite (Ca2), reef structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A plate tectonic and palefacies model of the Eastern European Platform in Poland - basic concepts / Jan BARMUTA, Jan GOLONKA, Maria BARMUTA // W: CETEG 2016 : 14\textsuperscript{th} meeting of the Central European Tectonic Groups, 21\textsuperscript{th} meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : Predná Hora, Slovakia, April 28–May 1, 2016 : abstract volume / eds. Rastislav Vojtko [et al.]. — Bratislava : Comenius University, cop. 2016. — ISBN: 978-80-223-4071-7. — S. 17. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A possible mechanism of normal faulting in the western part of the Polish Outer Carpathian revealed by seismic data and surface geology / Jan BARMUTA, Krzysztof STARZEC, Wojciech Schnabel // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2018 vol. 44 no. 1, s. 148–149. — Bibliogr. s. 149. — CETEG 2018 : 16\textsuperscript{th} meeting of the Central European Tectonic Groups : Rytro, Poland, 18–21 April 2018. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1r4y04b5.wbg2.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2018.44.1/geol.2018.44.1.145.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kaczawa Klippen Belt – geotouristic attraction in the Sudety Mountains, SW Poland / Jan GOLONKA, Jan BARMUTA, Maria BARMUTA // W: GEOTOUR 2015 : international conference on Geotourism, mining tourism, sustainable development and environmental protection : October 15–17, 2015, Podbanské, Slovakia : book of abstracts / ed. L'ubomir Štrba. — Košice : Technical University of Košice, 2015. — ISBN: 978-80-553-2228-5. — S. 27–28. — Bibliogr. s. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Karpacka mapa przygody – przykład metodyki opisu obiektów geologicznych[The Carpathian map of adventure – an example of a description of geologic sites] / Maria BARMUTA, Jan BARMUTA // W: II Polski Kongres Geologiczny : geologia jedna?! : Warszawa, 17–19 września 2012 : abstrakty / red. nauk. Włodzimierz Mizerski, Barbara Żbikowska. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy, 2012. — ISBN: 978-83-7863-087-6. — S. 7. — Afiliacja: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Metodyka identyfikacji naturalnych systemów spękań w oparciu o modelowanie geomechaniczne oraz analizę atrybutów sejsmicznych na przykładzie zdjęcia sejsmicznego Wierzbica 3D[Methodology of natural fracture identification based on seismic attributes analysis and geomechanical modeling - the Wierzbica 3D case study] / Jan BARMUTA, Krzysztof Dzwinel, Michał STEFANIUK // W: Wyzwania stojące przed Górnictwem Naftowym w świetle przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz polityki surowcowej Państwa : Chęciny, 10-13 października 2017 : materiały konferencyjne / SITP NiG. Oddział w Warszawie II. — [Chęciny : s. n.], [2017]. — S. 11–12. — J. Barmuta, M. Stefaniuk - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: sejsmika, modelowanie agromechaniczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Olistoplaques in the Carpathian and Sudety Mountains / GOLONKA Jan, BARMUTA Jan, BARMUTA Maria, KROBICKI Michał, Cieszkowski Marek, ŚLĄCZKA Andrzej // W: Central European meeting of sedimentary geology : an international conference : Olomouc, Czech Republic, June 9 to 13, 2014 : abstracts / eds.: Ondřej Bábek, Tomáš Matys Grygar, David Uličný. — Olomouc : Palacký University, cop. 2014. — ISBN: 978-80-244-4098-9. — S. 26–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Paleogeography, paleoclimate and organic productivity of the Eastern European Platform in Poland / Jan GOLONKA, Maria BARMUTA, Jan BARMUTA, Sławomir BĘBENEK // W: AAPG European regional conference & exhibition : petroleum systems of Alpine–Mediterranean fold belts and basins : 19th–20th May, 2016 : Bucharest, Romania : abstract book. — [Romania : s. n.], [2016]. — S. 144. — Bibliogr. s. 144

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Paleozoic Palaeobiogeography of the East European Platform in Poland / Jan GOLONKA, Jan BARMUTA, Anna WAŚKOWSKA, [et al.], Kaja PIETSCH, Bartosz PAPIERNIK, Szczepan J. PORĘBSKI, Maria BARMUTA, Justyna NOSAL, Monika KASPERSKA, Michał MICHNA, [et al.] // W: 16th Czech-Slovak-Polish palaeontological conference and 10th Polish micropalaeontological workshop : September 2015, Olomouc : abstracts book and excursion guide / ed. M. Bubík, A. Ciurej, M. A. Kaminski. — Kraków : The Grzybowski Foundation & Micropress Europe, 2015. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; no. 21). — ISBN: 978-83-941956-0-1. — S. 36-37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Plate tectonic of Alpine and Carpathian microblocks in Late Palaeozoic times – interactive modeling with GPlates software / Maria BARMUTA, Jan BARMUTA // W: 2\textsuperscript{nd} international conference “Alpine-Petrol 2012” on “Geology, ecology and petroleum prospectives of the Carpathians and other Alpine regions in Europe” : 25–28 September, 2012, Kraków, Poland : book of programme and abstracts / eds. M. J. Kotarba, M. Wróbel ; AGH University of Science and Technology [etc.]. — Kraków : [Society of Research on Environmental Changes “Geosphere”], cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-915765-9-5. — S. 69–70. — Bibliogr. s. 70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Remarks on the structure and evolution of the Skole Unit in the eastern part of the Polish Outer Carpathians / Piotr HADRO, Jan BARMUTA, Krzysztof STARZEC, Mariusz Słyś, Krystyna Oleszkiewicz // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2018 vol. 44 no. 1, s. 160. — CETEG 2018 : 16\textsuperscript{th} meeting of the Central European Tectonic Groups : Rytro, Poland, 18–21 April 2018. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1r4y04b5.wbg2.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2018.44.1/geol.2018.44.1.145.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Role of the Caledonian and Variscan orogenies in shaping the East European Platform in Poland / Jan GOLONKA, Jan BARMUTA, Piotr Krzywiec, Kaja PIETSCH, Bartosz PAPIERNIK // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 14, Applied and environmental geophysics oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-00-3. — S. 859–866. — Bibliogr. s. 865–866, Abstr.

 • keywords: Avalonia, Paleozoic, Baltica, Caledonian, Variscan

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/14/S06.107

15
 • Silurian to Early Carboniferous plate tectonic model of Central Europe / Jan GOLONKA, Jan BARMUTA, Maria BARMUTA // W: EGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2014 : Vienna, Austria, 27 April–02 May 2014 : abstracts & programme. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : European Geosciences Union], [2014]. — Dysk Flash. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 16). — S. [1], EGU2014-6372. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Tectonic storytelling with Open Source and Digital Object Identifiers – a case study about plate tectonics and the Geopark Bergstraße-Odenwald / Peter Löwe, Jan BARMUTA, Jens Klump, Janna Neumann, Margret Plank // W: EGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2014 : Vienna, Austria, 27 April–02 May 2014 : abstracts & programme. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : European Geosciences Union], [2014]. — Dysk Flash. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 16). — S. [1], EGU2014-7457-1. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The outcrop of the Menilite Beds in Kobielnik village – it's geoeducational significance and an example of determining structural position based on clastic dykes / Maria BARMUTA, Jan BARMUTA, Jan GOLONKA // W: GEOTOUR'13 & IRSE'13 : international twin conference : strategies of bundling geotourist and geoheritage attractions : IRSE: mining heritage of Central Europe and its protection : 25–27 September 2013, Wrocław, Złoty Stok : book of abstracts / ed. Malwina Kobylańska. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. 7–8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • The plate tectonic scenario for the Bohemian Massif evolution during Silurian - Carboniferous times / Jan BARMUTA, Jan GOLONKA // W: CETEG 2016 : 14\textsuperscript{th} meeting of the Central European Tectonic Groups, 21\textsuperscript{th} meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : Predná Hora, Slovakia, April 28–May 1, 2016 : abstract volume / eds. Rastislav Vojtko [et al.]. — Bratislava : Comenius University, cop. 2016. — ISBN: 978-80-223-4071-7. — S. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The structure of the Silesian and Magura Units in the westernmost Polish Outer Carpathians / Krzysztof STARZEC, Jan BARMUTA, Michał STEFANIUK // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27-29 November, 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 15, Oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-26-3. — S. 477–484. — Bibliogr. s. 484, Abstr.

 • keywords: seismic interpretation, Western Carpathians, structural geology

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017H/15/S06.060

22
 • Wpływ parametrów akwizycji danych sejsmicznych 3D na wyniki interpretacji strukturalno-tektonicznej i inwersji sejsmicznej – eksperyment sejsmiczny Wierzbica 3D AGHInfluence of the acquisition parameters of 3D seismic survey on the results of structural interpretation and seismic inversion – the Wierzbica 3D seismic experiment / Jan BARMUTA, Michał STEFANIUK, [Artur] Piotr ŁAPINKIEWICZ, Andrzej PASTERNACKI // W: 12 Polski Kongres Naftowców i Gazowników : Przyszłość upstreamu i downstreamu w Polsce na tle zmian zachodzących na europejskim rynku ropy i gazu : Kraków, 16-18 maja 2018 : streszczenia referatów = 12th Polish Congress of Oil and Gas Industry Professionals : the future of upstream and downstream in Poland in the context of the changes occurring on the European oil and gas market : Cracow, 16-18 May 2018 : book of abstracts / zesp. red. Piotr Dziadzio, Jolanta Likus, Dominika Bernaś. — Kraków : Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 2018. — S. 63–64. — Tekst pol.-ang.. — Autor Piotr Łapinkiewicz - właściwie: Artur Piotr Łapinkiewicz

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wybrane problemy wykorzystania badań sejsmicznych dla strukturalnego i litologicznego rozpoznawania kompleksów dolnego paleozoiku w PolsceSome problems of application of sesmic survey to structural and lithological recognizing of Lower Paleozoic complexes in Poland / Michał STEFANIUK, Tomasz MAĆKOWSKI, Jan BARMUTA, Krzysztof PIENIĄDZ // W: 12 Polski Kongres Naftowców i Gazowników : Przyszłość upstreamu i downstreamu w Polsce na tle zmian zachodzących na europejskim rynku ropy i gazu : Kraków, 16-18 maja 2018 : streszczenia referatów = 12th Polish Congress of Oil and Gas Industry Professionals : the future of upstream and downstream in Poland in the context of the changes occurring on the European oil and gas market : Cracow, 16-18 May 2018 : book of abstracts / zesp. red. Piotr Dziadzio, Jolanta Likus, Dominika Bernaś. — Kraków : Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 2018. — S. 67–68. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Zachodnia część polskich Karpat zewnętrznych – rekonstrukcja od obecnej budowy strukturalnej do etapu basenu sedymentacyjnego[Western part of the Polish Outer Carpathians - reconstruction from the geological structure to the sedimentary basin stage] / Krzysztof STARZEC, Jan BARMUTA, Michał STEFANIUK // W: POKOS 7 : Polska Konferencja Sedymentologiczna : Góra Św. Anny, 4-7 czerwca 2018 r. : materiały konferencyjne / red. Mariusz Kędzierski, Michał Gradziński. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2018. — ISBN: 978-83-942304-6-3. — S. 99. — Toż. w: {http://www.pokos.confer.uj.edu.pl/documents/138762935/138834556/POKOS+2018+-+Materialy+konferencyjne.pdf/5a3fb409-adba-48e6-92c7-1c77761d8851}. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: