Wykaz publikacji wybranego autora

Jolanta Knecht, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, *Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • [referat, 2012]
 • TytułApplication of new simplification algorithm to objects derived automatically from high-resolution remote sensing data
  AutorzyKrystian KOZIOŁ, Stanisław SZOMBARA, Jolanta KNECHT
  ŹródłoSatellite technologies in GIS and cartography : 21textsuperscript{st} cartographic school : main problems of contemporary cartography 2012 : 28–30 March 2012, Wrocław, Poland / University of Wrocław. Institute of Geography and Regional Development. Department of Cartography, Marshal's Office of Lower Silesian Voivodeship, Section of Cartography of Polish Geographic Society. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. 31
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułDetermination of the critical net of digital terrain models depending on the topographic map scale
  AutorzyJolanta KNECHT
  ŹródłoGeoinformatica Polonica. — 2013 [nr] 12, s. 35–44
 • słowa kluczowe: sieć krytyczna, norma rozpoznawalności, generalizacja numerycznego modelu terenu

  keywords: digital terrain model generalization, critical net, norm of recognition

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułHierarchia wierzchołków złożonych obiektów naturalnych dla operatora upraszczania w algorytmie Chrobaka i algorytmie Chrobaka i Kozioła
  AutorzyKrystian KOZIOŁ, Stanisław SZOMBARA, Jolanta KNECHT
  ŹródłoGeomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. — 2012 nr 3, s. 38–53
 • słowa kluczowe: generalizacja, upraszczanie, niezmienniki upraszczania, obiekty elementarne

  keywords: cartographic generalization, polyline simplify, elementary objects, landmarks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2013]
 • TytułImplementation of scale-depended Digital Terrain Model's decomposition algorithm in open source GIS software : [abstract]
  AutorzyJolanta KNECHT
  ŹródłoFOSS4G-CEE 2013 [Dokument elektroniczny] : FOSS4G Central and Eastern Europe 2013 : 16th–20th June, Bucharest, Romania. — [Romania : s. n.], [2013]. — Ekran [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułWykorzystanie warunku rozpoznawalności obiektów do wyznaczenia sieci krytycznej numerycznego modelu terenu
  AutorzyJolanta KNECHT
  ŹródłoOkólnik TD : biuletyn informacyjny Oddziału Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego. — 2013 nr 137, s. 32
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2013]
 • TytułWyznaczanie sieci krytycznej numerycznego modelu terenu zależnie od skali map ogólnogeograficznych
  AutorzyJ. KNECHT
  ŹródłoStreszczenia na Seminarium naukowe nt „Problemy generalizacji kartograficznej współczesnych zasobów danych topograficznych” [Dokument elektroniczny] : 10 kwietnia 2013. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. [1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułWyznaczenie punktów stałych obiektów przestrzennych na drodze automatycznej
  AutorzyKrystian KOZIOŁ, Stanisław SZOMBARA, Jolanta KNECHT
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2012 vol. 23, s. 179–186
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułZnaczenie hierarchii w generalizacji Numerycznego Modelu Terenu
  AutorzyKrystian KOZIOŁ, Jolanta KNECHT, Stanisław SZOMBARA
  ŹródłoGeomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. — 2012 nr 2, s. 60–75
 • słowa kluczowe: klasyfikacja danych, numeryczny model terenu, MRDB, generalizacja kartograficzna

  keywords: DEM, data classification, cartographic generalization, DSM, MRDB

  cyfrowy identyfikator dokumentu: