Wykaz publikacji wybranego autora

Jolanta Knecht, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, *Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem835
2013422
2012413
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem853
2013422
2012431
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem871
2013431
201244
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem88
201344
201244
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem844
2013413
2012431
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem844
2013413
20124311
 • Application of new simplification algorithm to objects derived automatically from high-resolution remote sensing data / Krystian KOZIOŁ, Stanisław SZOMBARA, Jolanta KNECHT // W: Satellite technologies in GIS and cartography : 21\textsuperscript{st} cartographic school : main problems of contemporary cartography 2012 : 28–30 March 2012, Wrocław, Poland / University of Wrocław. Institute of Geography and Regional Development. Department of Cartography, Marshal's Office of Lower Silesian Voivodeship, Section of Cartography of Polish Geographic Society. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Determination of the critical net of digital terrain models depending on the topographic map scaleWyznaczanie sieci krytycznej numerycznego modelu terenu w zależności od skali map topograficznych / Jolanta KNECHT // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2013 [nr] 12, s. 35–44. — Bibliogr. s. 42–43, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: sieć krytyczna, norma rozpoznawalności, generalizacja numerycznego modelu terenu

  keywords: digital terrain model generalization, critical net, norm of recognition

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Hierarchia wierzchołków złożonych obiektów naturalnych dla operatora upraszczania w algorytmie Chrobaka i algorytmie Chrobaka i KoziołaThe hierarchy of vertices of complex natural objects in simplification operator of Chrobak Algorithm and Chrobak & Kozioł Algorithm / Krystian KOZIOŁ, Stanisław SZOMBARA, Jolanta KNECHT // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2012 nr 3, s. 38–53. — Bibliogr. s. 50–52, Streszcz., Summ.. — Stanisław Szombara – dod. afiliacja: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

 • słowa kluczowe: generalizacja, upraszczanie, niezmienniki upraszczania, obiekty elementarne

  keywords: cartographic generalization, polyline simplify, elementary objects, landmarks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Implementation of scale-depended Digital Terrain Model's decomposition algorithm in open source GIS software : [abstract] / Jolanta KNECHT // W: FOSS4G-CEE 2013 [Dokument elektroniczny] : FOSS4G Central and Eastern Europe 2013 : 16th–20th June, Bucharest, Romania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Romania : s. n.], [2013]. — Ekran [1]. — Tryb dostępu: http://2013.foss4g-cee.org/program/schedule [2013-09-27]. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wykorzystanie warunku rozpoznawalności obiektów do wyznaczenia sieci krytycznej numerycznego modelu terenu[Using the objects condition of recognition to determine the critical net of digital terrain model] / Jolanta KNECHT // Okólnik TD : biuletyn informacyjny Oddziału Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; ISSN 1425-7688. — 2013 nr 137, s. 32. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza. — VII Ogólnopolskie sympozjum geoinformatyczne na temat Geoinformatyka zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych : Warszawa 11–13 września 2013 : streszczenia referatów i posterów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wyznaczanie sieci krytycznej numerycznego modelu terenu zależnie od skali map ogólnogeograficznych[Determination of digital terrain models critical net depending on the topographic map scale] / J. KNECHT // W: Streszczenia na Seminarium naukowe nt „Problemy generalizacji kartograficznej współczesnych zasobów danych topograficznych” [Dokument elektroniczny] : 10 kwietnia 2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://geoforum.pl/upload/files/pliki/krakow_seminarium_streszczenia.pdf [2013-09-19]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wyznaczenie punktów stałych obiektów przestrzennych na drodze automatycznejAutomatic determination of spatial objects' invariant points / Krystian KOZIOŁ, Stanisław SZOMBARA, Jolanta KNECHT // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2012 vol. 23, s. 179–186. — Bibliogr. s. 185–186, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-19-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Znaczenie hierarchii w generalizacji Numerycznego Modelu TerenuThe importance of hierarchy in the generalisation of DTM / Krystian KOZIOŁ, Jolanta KNECHT, Stanisław SZOMBARA // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2012 nr 2, s. 60–75. — Bibliogr. s. 73-74, Streszcz., Summ.. — Stanisław Szombara – dod. afiliacja: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

 • słowa kluczowe: klasyfikacja danych, numeryczny model terenu, MRDB, generalizacja kartograficzna

  keywords: DEM, data classification, cartographic generalization, DSM, MRDB

  cyfrowy identyfikator dokumentu: