Wykaz publikacji wybranego autora

Dorota Pierri, dr inż.

poprzednio: Pietrucin

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4692-165X

ResearcherID: U-4631-2018

Scopus: brak

PBN: 3960115

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAn assessment of water reservoirs as a potential sources of pollution of the quaternary aquifer in Osielsko community
  AutorzyDorota PIETRUCIN, Stefan Satora, Tomasz Kotowski
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2013 vol. 22 no. 6, s. 1789–1797
2
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2011]
 • TytułChemical composition of waters and bottom sediments from lakes in the Osielsko region
  AutorzyD. PIETRUCIN, D. SALA
  ŹródłoMineralia Slovaca. — 2011 Roč. 43 č. 2 dod.: Geovestník, s. 184
3
4
 • [referat, 2015]
 • TytułHolistyczna metodyka oceny zagrożeń wodnych kopalń soli zlokalizowanych w wysadach na przykładzie Kopalni Soli „Kłodawa”
  AutorzyDorota PIETRUCIN, Mariusz CZOP
  ŹródłoQuo vadis sal : górnictwo solne: dokonania i perspektywy na początku XXI wieku : XX międzynarodowe sympozjum solne : Bochnia, 7–10 X 2015 / red. tomu Grzegorz Czapowski, Agata Kasprzak, Krzysztof Bukowski. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 31–35
5
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułHydrogeologiczne uwarunkowania dla projektowania magazynów i składowisk odpadów w złożach solnych
  AutorzyMariusz CZOP, Andrzej Bezkorowajny, Dorota PIETRUCIN, Bernadetta Stochel
  ŹródłoPrzegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego. — 2013 R. 9, s. [1–2] luźna wkładka
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułIron index as an organic matter decay intensity indicator in a shallow groundwater system highly contaminated with phenol (case study in northern Poland)
  AutorzyDorota PIERRI, Mariusz CZOP
  ŹródłoEnvironmental Earth Sciences. — 2020 vol. 79 iss. 12 art. no. 287, s. 1-15. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12665-020-09042-y.pdf
7
 • [referat, 2012]
 • TytułMigracja zanieczyszczeń w obrębie strefy aeracji zbudowanej z utworów antropogenicznych na obszarze dawnej fabryki nitrogliceryny Dynamit – Aktien Gesellschaft (DAG) Fabrik Bromberg w Bydgoszczy : [streszczenie]
  AutorzyDorota PIETRUCIN
  ŹródłoNawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej : 3. forum naukowe 2012 : 15–17 listopada, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1–2]
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułModelling of chemical migration under the overlapping impact of multiple and diverse pollution sources in the area of the "Zachem" Chemical Plant (Bydgoszcz, northern Poland)
  AutorzyDorota PIETRUCIN, Mariusz CZOP
  ŹródłoBulletin of Geography. Physical Geography Series. — 2015 no. 9, s. 31–38. — tekst: https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/bgeo/9/1/article-p31.xml
9
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułModelowanie migracji substancji chemicznych w warunkach nakładania się wpływów wielu zróżnicowanych ognisk zanieczyszczeń dla obszaru Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy
  AutorzyDorota PIETRUCIN, Mariusz CZOP
  ŹródłoModele matematyczne w hydrogeologii / pod red. Arkadiusza Krawca, Izabeli Jamorskiej. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. — S. 181–186
10
11
 • [referat, 2015]
 • TytułNowoczesne trendy w zakresie badań hydrogeochemicznych solanek oraz wód podziemnych o podwyższonej mineralizacji
  AutorzyMariusz CZOP, Magdalena Worsa-Kozak, Dorota PIETRUCIN
  ŹródłoQuo vadis sal : górnictwo solne: dokonania i perspektywy na początku XXI wieku : XX międzynarodowe sympozjum solne : Bochnia, 7–10 X 2015 / red. tomu Grzegorz Czapowski, Agata Kasprzak, Krzysztof Bukowski. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 74–76
12
 • [referat, 2017]
 • TytułNumerical modeling of the groundwater pollution and contaminant plume migration from the industrial waste site in Stalowa Wola (South Poland)
  AutorzyKRET Ewa, CZOP Mariusz, PIETRUCIN Dorota
  ŹródłoGroundwater heritage and sustainability [Dokument elektroniczny] : 44textsuperscript{th} annual congress of the International Association of Hydrogeologists (IAH) : Dubrovnik, Croatia, September 25textsuperscript{th} – 29textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts / eds. Kristijan Posavec, Tamara Marković. — [Croatia : s. n.], [2017]. — S. 174
13
 • [referat, 2016]
 • TytułPAHs migration from chemical plants industrial waste site in quaternary aquifer (Bydgoszcz city, northern Poland)
  AutorzyD. PIETRUCIN, M. CZOP
  ŹródłoCLEAR 2016 : 3rd international conference on Contaminated Land, Ecological Assessment and Remediation : Taipei, Taiwan, November 21–23 2016 : abstracts. — [Taiwan : s. n.], [2016]. — S. 43
14
 • [referat, 2013]
 • TytułParametry hydrogeochemiczne wód termalnych z ujęć Bańska IG-1 oraz Bańska PGP-1
  AutorzyJustyna MAZURKIEWICZ, Dorota PIETRUCIN
  Źródło„Geotermia” : IV międzynarodowe warsztaty dla młodych hydrogeologów : Lądek-Zdrój, 24–26 May 2013 / pod red. Sebastiana Buczyńskiego, Stanisława Staśko, Barbary Huszczy ; Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Uniwersytetu Wrocławskiego ; Studenckie Koło Naukowe Geologów. — Wrocław : Agencja Wydawnicza „ARGI” sc, 2013. — S. 34–45
15
 • [referat, 2012]
 • TytułProblemy monitoringu środowiska wodnego na obszarze przemysłowym o licznych ogniskach zanieczyszczeń : [abstrakt]
  AutorzyDorota PIETRUCIN
  ŹródłoIII International field workshop for young hydrogeologists on “Groundwater protection and monitoring” : Ustroń, Poland, 1–3.06.2012 / eds. Joanna Czekaj, Michał Sitko. — [Poland : s. n.], [2012]. — S. 10
16
 • [referat, 2017]
 • TytułRequirements for numerical hydrogeological model implementation for predicting the environmental impact of the mine closure based on the example of the Zn/Pb mines in the Olkusz area
  AutorzyEwa KRET, Mariusz CZOP, Dorota PIETRUCIN
  Źródło13textsuperscript{th} International Mine Water Association Congress - Mine Water and Circular Economy [Dokument elektroniczny] : Lappeenranta, Finland, 25–30 June 2017 : proceedings, vol. 1 / eds. Christian Wolkersdorfer. — [Finland : IMWA – International Mine Water Association], cop. 2017. — S. 703–709
17
 • [referat, 2017]
 • TytułSpecifics of contaminant plume migration from the tailing pond within multilayer quaternary aquifer with important influence of the river hyporheic zone
  AutorzyKRET Ewa, CZOP Mariusz, PIETRUCIN Dorota
  ŹródłoGroundwater heritage and sustainability [Dokument elektroniczny] : 44textsuperscript{th} annual congress of the International Association of Hydrogeologists (IAH) : Dubrovnik, Croatia, September 25textsuperscript{th} – 29textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts / eds. Kristijan Posavec, Tamara Marković. — [Croatia : s. n.], [2017]. — S. 177
18
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułWarunki występowania i migracji WWA w utworach czwartorzędowych w rejonie składowiska odpadów przemysłowych „Zielona” w Bydgoszczy
  AutorzyDorota PIERRI, Mariusz CZOP, Stanisław BORCZAK
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2017 vol. 65 nr 11/1, s. 1144–1148. — tekst: https://goo.gl/uYwnzm
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułWpływ czasu eksploatacji na zmienność wielkości wybranych składników chemicznych ujmowanych wód podziemnych na przykładzie dużego ujęcia
  AutorzyStefan Satora, Tomasz Kotowski, Krzysztof Chmielowski, Dorota PIETRUCIN
  ŹródłoGaz, Woda i Technika Sanitarna. — 2012 t. 86 nr 10, s. 457–461
20
 • [referat, 2016]
 • TytułWpływ poduszki solnej struktury Szubina na warunki eksploatacji wód podziemnych do celów pitnych
  AutorzyDorota PIETRUCIN, Mariusz CZOP
  ŹródłoQuo vadis sal : varia sal – wszytko o soli : XXI międzynarodowe sympozjum solne : Zawoja, 5–8 X 2016 / red. Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak. — [Zawoja : s. n.], [2016]. — S. 56–61
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułWykorzystanie metod statystycznych w identyfikacji chemizmu wód podziemnych na przykładzie województwa małopolskiego
  AutorzyTomasz Kotowski, Stefan Satora, Dorota PIETRUCIN
  ŹródłoInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. — 2013 nr 1/IV, s. 85–97
22
 • [referat, 2016]
 • TytułZagadnienia metodyczne w modelowaniu migracji substancji ropochodnych LNAPL i DNAPL na przykładzie obszaru starej gazowni w Bydgoszczy
  AutorzyDorota PIETRUCIN, Mariusz CZOP, Ewa KRET
  ŹródłoMPWP 2016 [Dokument elektroniczny] : VII konferencja naukowa Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych : Zakopane, 9–12 października 2016 : księga abstraktów / Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie ; Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica. — [Polska : s. n.], [2016]. — S. 29
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułZanieczyszczenie środowiska wodnego w rejonie składowiska odpadów przemysłowych Zielona Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy
  AutorzyDorota PIETRUCIN
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego ; nr 456. Hydrogeologia. — 2013 z. XIV/2: Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Ewy Krogulec, Jerzego J. Małeckiego i Lesława Skrzypczyka, s. 451–455
24
25
 • [referat, 2017]
 • TytułZnaczenie żelaza i manganu dla procesu transformacji substancji organicznych w rejonie składowiska odpadów przemysłowych „Zielona”, w dawnych zakładach chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy
  AutorzyDorota PIERRI, Mariusz CZOP
  ŹródłoTransformacja zanieczyszczeń w środowisku : II ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 14-15 grudnia 2017 : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 25