Wykaz publikacji wybranego autora

Sandra Johana Grajales Mesa, mgr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-3187-7705 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 56242822900Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem10235
202011
201911
201611
201511
2014321
2013211
201211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1019
202011
201911
201611
201511
201433
201322
201211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1037
202011
201911
201611
201511
201433
2013211
201211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1055
202011
201911
201611
201511
2014312
201322
201211
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1073
202011
201911
201611
201511
2014312
2013211
201211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1073
202011
201911
201611
201511
2014312
2013211
2012111
2
3
 • Methodology for managing groundwater resources contaminated with chlorinated ethens / Ewa KRET, S. Johana GRAJALES-MESA, Grzegorz MALINA // W: IAH 2013 : solving the groundwater challenges of the 21\textsuperscript{st} century : International Association of Hydrogeologists 40th international congress : Perth, Australia, 15–20 September, 2013 : program & abstracts book / International Association of Hydrogeologists. — [Australia : IAH], [2013]. — S. 109

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Multilayer numerical groundwater flow model in the area of Nowa Dęba waterworksWielowarstwowy model numeryczny przepływu wód podziemnych w rejonie eksploatacji ujęcia Nowa Dęba / Tomasz SZKLARCZYK, Ewa KRET, Sandra Johana GRAJALES MESA, Aleksandra KIECAK, Grzegorz MALINA // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, T. 1 = Water supply and water quality / red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, cop. 2012. — (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa ; nr PZITS 892/2012). — ISBN: 978-83-89696-16-9. — S. 411–431. — Bibliogr. s. 430–431

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Pilot-scale evaluation of a permeable reactive barrier with compost and brown coal to treat groundwater contaminated with trichloroethylene / S. Johana GRAJALES-MESA, Grzegorz MALINA // Water [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2073-4441. — 2019 vol. 11 iss. 9 art. no. 1922, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-09-14. — S. J. Grajales-Mesa - dod. afiliacja: Universidad Espíritu Santo (UEES), Guayaquil, Ecuador. — tekst: https://www.mdpi.com/2073-4441/11/9/1922/pdf

 • keywords: TCE, groundwater, brown coal, permeable reactive barrier, field test, compost

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/w11091922

6
7
 • Removal of TCE by compost and brown coal in a Permeable reactive barrier / S. Johana GRAJALES-MESA, Grzegorz MALINA, Tadeusz SZKLARCZYK // W: The 3\textsuperscript {rd} international conference on: Sustainable remediation 2014 [Dokument elektroniczny] : September 17–19, 2014, Ferrara : proceedings, appendix 3. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], [2014]. — S. 22 poz. 193. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.sustrem2014.com/APPENDIX%203%20SustRem%202014%20-%20Poster%20Session.pdf [2015-01-05]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Screening reactive materials for a permeable barrier to treat TCE-contaminated groundwater: laboratory studies / S. Johana GRAJALES-MESA, Grzegorz MALINA // Environmental Earth Sciences ; ISSN 1866-6280. — 2016 vol. 75 iss. 9, s. 772-1–772-14. — Bibliogr. s. 772-11–772-14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-25. — tekst: http://goo.gl/t9U7qi

 • keywords: brown coal, trichloroethelene, permeable reactive barrier, groundwater remediation, compost

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s12665-016-5567-8

9
 • Tri- and tetrachloroethylene in groundwater exploited by a municipal waterworks: numerical modelling and mitigative measures / E. KRET, S. J. GRAJALES MESA, A. KIECAK, G. MALINA // W: Water contamination emergencies : managing the threats / eds. Urlich Borchers, John Gray, K. Clive Thompson. — Cambridge : RSC Publishing, cop. 2013. — (Special Publication ; no. 345). — Volume based on the proceedings of the Water Contamination Emergencies: managing the threats conference : Mülheim and der Ruhr, Germany, 19–21 November 2012. — ISBN: 978-1-84973-441-7 ; e-ISBN:  978-1-84973-789-0. — S. 71–85. — Bibliogr. s. 84–85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1039/9781849737890-00071

10
 • Use of alternative materials in a permeable reactive barrier to treat TCE contaminated groundwater / GRAJALES-MESA S. J., MALINA G. // W: In situ remediation conference'14 [Dokument elektroniczny] : 2\textsuperscript{nd} – 4\textsuperscript{th} September 2014, London : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [London : s n.], 2014. — Dysk Flash. — S. 35. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: