Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Łągiewka, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułAnaliza zmiany trendu poziomu zwierciadła wody w zaporze ziemnej w Pieczyskach
  AutorzyLeszek OPYRCHAŁ, Stanisław LACH, Monika ŁĄGIEWKA
  ŹródłoZapory – bezpieczeństwo i kierunki rozwoju / pod red. Jana Wintera, Anny Kosik, Andrzeja Wity. — Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, 2013. — S. 142–152
2
 • [referat, 2014]
 • TytułAnalysis and new method interpretation of control measurements performed on hydrotechnical facilities : [abstract]
  AutorzyMagdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ
  ŹródłoICEEC 2014 : 5textsuperscript{th} International Chemical and Environmental Engineering Conference : 27–29 November 2014, Kuala Lumpur, Malaysia : abstract book. — [Kuala Lumpur : World Academy of Research and Publication], [2014]. — S. 41
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnalysis and new method interpretation of control measurements performed on hydrotechnical facilities
  AutorzyM. WANAT, M. ŁĄGIEWKA, L. OPYRCHAŁ
  ŹródłoInternational Journal of Chemical and Environmental Engineering. — 2014 vol. 5 no. 6, s. 349–352
4
 • [referat, 2014]
 • TytułFiltracja w rejonie lewego przyczółka Zapory Dębe
  AutorzyLeszek OPYRCHAŁ, Monika ŁĄGIEWKA, Magdalena WANAT
  ŹródłoAQUA 2014 : problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny : future belongs to us : 29 i 30 maja 2014, Płock : XXXIV międzynarodowe sympozjum im. Bolesława Krzysztofika / red. pod kierunkiem Bożeny Piątkowskiej ; Politechnika Warszawska. Filia w Płocku. Instytut Budownictwa, Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska. — Płock : Politechnika Warszawska. Filia w Płocku, 2014. — S. 43–46
5
 • [referat, 2014]
 • TytułNowe metody w interpretacji pomiarów kontrolnych wykonywanych na obiektach hydrotechnicznych : [streszczenie]
  AutorzyMagdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ
  ŹródłoBliskie naturze zagospodarowanie rzek i dolin : konferencja naukowo-techniczna połączona z jubileuszem 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. inż. Jana Żelazo : Warszawa, 22 września 2014 roku / Katedra Inżynierii Wodnej. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. — [Warszawa : s. n.], [2014]. — S. 7
6
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułObszary SIECI NATURA 2000 na zbiornikach wodnych w Polsce
  AutorzyLeszek OPYRCHAŁ, Stanisław LACH, Monika ŁĄGIEWKA
  ŹródłoPolska inżynieria środowiska : prace, T. 2 / pod red. Marzenny R. Dudzińskiej, Artura Pawłowskiego. — Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN ; Politechnika Lubelska, 2012. — S. 317–321
7
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułOcena pracy oczyszczalni ścieków w Żywcu po wykonanej rozbudowie i modernizacji
  AutorzyL. OPYRCHAŁ, S. LACH, M. ŁĄGIEWKA
  ŹródłoZagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — S. [193]–202
8
 • [referat, 2014]
 • TytułPeriodogram as a method of interpretation the monitoring of hydrotechnical constructions results
  AutorzyMagdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ
  ŹródłoIX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — S. 106
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułPeriodogram jako metoda interpretacji wyników pomiarów z monitoringu obiektów hydrotechnicznych
  AutorzyLeszek OPYRCHAŁ, Magdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4746–4755
10
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułPorównanie wyników analizy przemieszczeń względnych dla zapory Besko i Solina
  AutorzyMagdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ
  ŹródłoInżynieria środowiska – młodym okiem [Dokument elektroniczny] : IV międzynarodowa konferencja naukowa : Białystok 2015 : monografie. T. 15, Uwarunkowania techniczno-inżynieryjne / pod red. Iwony Skoczko, Janiny Piekutin, Iwony Burzyńskiej. — Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2015. — S. 70–89
11
 • [referat, 2014]
 • TytułRola obiektów hydrotechnicznych na obszarach objętych ochroną przyrody : [streszczenie]
  AutorzyMonika ŁĄGIEWKA, Magdalena WANAT, Leszek OPYRCHAŁ
  ŹródłoBliskie naturze zagospodarowanie rzek i dolin : konferencja naukowo-techniczna połączona z jubileuszem 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. inż. Jana Żelazo : Warszawa, 22 września 2014 roku / Katedra Inżynierii Wodnej. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. — [Warszawa : s. n.], [2014]. — S. 6
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułRola obiektów hydrotechnicznych na obszarach objętych ochroną przyrody
  AutorzyMonika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ, Magdalena WANAT
  ŹródłoPrzegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska. — 2015 vol. 24 iss. 3, s. 249–256
13
 • [referat, 2013]
 • TytułThe influence of natural organic matter particle size on the haloacetic acids formation potential
  AutorzyA. WŁODYKA-BERGIER, M. ŁĄGIEWKA, T. BERGIER
  ŹródłoEnvironmental Engineering IV : proceedings of the conference on Environmental engineering IV : Lublin, Poland, 3–5 September 2012 / eds. Artur Pawłowski, Marzenna R. Dudzińska, Lucjan Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema, cop. 2013. — S. 89–95
14
 • [referat, 2014]
 • TytułThe use of thermovision in surveys of filtration through earthen dams : [abstract]
  AutorzyMonika ŁĄGIEWKA, Magdalena WANAT, Leszek OPYRCHAŁ
  ŹródłoICEEC 2014 : 5textsuperscript{th} International Chemical and Environmental Engineering Conference : 27–29 November 2014, Kuala Lumpur, Malaysia : abstract book. — [Kuala Lumpur : World Academy of Research and Publication], [2014]. — S. 42
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułThe use of thermovision in surveys of filtration through earthen dams
  AutorzyM. ŁĄGIEWKA, M. WANAT, L. OPYRCHAŁ
  ŹródłoInternational Journal of Chemical and Environmental Engineering. — 2014 vol. 5 no. 6, s. 353–357
16
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułWpływ wielkości cząstek materii organicznej na potencjał tworzenia się lotnych organicznych produktów chlorowania wody
  AutorzyAgnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Monika ŁĄGIEWKA
  ŹródłoZaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, T. 2 / red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2012. — S. 547–564
17
 • [referat, 2014]
 • TytułZastosowanie metody periodogramu w klasyfikacji wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej zapory Solina
  AutorzyMagdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ
  ŹródłoAQUA 2014 : problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny : future belongs to us : 29 i 30 maja 2014, Płock : XXXIV międzynarodowe sympozjum im. Bolesława Krzysztofika / red. pod kierunkiem Bożeny Piątkowskiej ; Politechnika Warszawska. Filia w Płocku. Instytut Budownictwa, Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska. — Płock : Politechnika Warszawska. Filia w Płocku, 2014. — S. 77–82
18
 • [referat, 2013]
 • TytułZastosowanie termowizji w badaniach filtracji przez zapory ziemne : [abstrakt]
  AutorzyM. ŁĄGIEWKA, L. OPYRCHAŁ
  ŹródłoZasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie : program I międzynarodowej konferencji młodych naukowców : Stalowa Wola, 8–9 listopada 2013 r.. — [Stalowa Wola : s. n.], [2013]. — S. [1]
19
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułZastosowanie termowizji w badaniach filtracji przez zapory ziemne
  AutorzyM. ŁĄGIEWKA, L. OPYRCHAŁ, S. LACH
  ŹródłoZagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — S. [301]–309