Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Łągiewka, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem19694
2015211
201412273
2013312
201222
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem191261
201522
20141275
20133111
201222
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem19154
201522
20141284
201333
201222
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1919
201522
20141212
201333
201222
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem19109
201522
20141257
2013321
2012211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem19127
201522
20141275
2013321
20122111
 • Analiza zmiany trendu poziomu zwierciadła wody w zaporze ziemnej w PieczyskachTrend change analysis of the water level in the Pieczyska Dam / Leszek OPYRCHAŁ, Stanisław LACH, Monika ŁĄGIEWKA // W: Zapory – bezpieczeństwo i kierunki rozwoju / pod red. Jana Wintera, Anny Kosik, Andrzeja Wity. — Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, 2013. — (Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej). — ISBN: 978-83-61102-81-6. — S. 142–152. — Bibliogr. s. 152, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis and new method interpretation of control measurements performed on hydrotechnical facilities : [abstract] / Magdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ // W: ICEEC 2014 : 5\textsuperscript{th} International Chemical and Environmental Engineering Conference : 27–29 November 2014, Kuala Lumpur, Malaysia : abstract book. — [Kuala Lumpur : World Academy of Research and Publication], [2014]. — S. 41. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie: ID ICEEC-60, s. 7-11. - Bibliogr. s. 11, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis and new method interpretation of control measurements performed on hydrotechnical facilities / M. WANAT, M. ŁĄGIEWKA, L. OPYRCHAŁ // International Journal of Chemical and Environmental Engineering ; ISSN 2078-0737. — 2014 vol. 5 no. 6, s. 349–352. — Bibliogr. s. 352, Abstr.

 • keywords: dam, periodogram, feeler gauge, control measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Filtracja w rejonie lewego przyczółka Zapory DębeFiltration through the left abutment of The Dębe Dam / Leszek OPYRCHAŁ, Monika ŁĄGIEWKA, Magdalena WANAT // W: AQUA 2014 : problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny : future belongs to us : 29 i 30 maja 2014, Płock : XXXIV międzynarodowe sympozjum im. Bolesława Krzysztofika / red. pod kierunkiem Bożeny Piątkowskiej ; Politechnika Warszawska. Filia w Płocku. Instytut Budownictwa, Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska. — Płock : Politechnika Warszawska. Filia w Płocku, 2014 + CD: Film promocyjny „Wodociągi Płockie” Sp. z o. o.. — ISBN: 978-83-925264-6-9. — S. 43–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.. — Leszek Opyrchał – brak afiliacji AGH

 • słowa kluczowe: termowizja, filtracja, termomonitoring, zapora ziemna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Nowe metody w interpretacji pomiarów kontrolnych wykonywanych na obiektach hydrotechnicznych : [streszczenie][New methods interpretations of control measurements performed on hydrotechnical facilities] / Magdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ // W: Bliskie naturze zagospodarowanie rzek i dolin : konferencja naukowo-techniczna połączona z jubileuszem 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. inż. Jana Żelazo : Warszawa, 22 września 2014 roku / Katedra Inżynierii Wodnej. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. — [Warszawa : s. n.], [2014]. — S. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Obszary SIECI NATURA 2000 na zbiornikach wodnych w PolsceNATURE 2000 in the territory of water reservoirs in Poland / Leszek OPYRCHAŁ, Stanisław LACH, Monika ŁĄGIEWKA // W: Polska inżynieria środowiska : prace, T. 2 / pod red. Marzenny R. Dudzińskiej, Artura Pawłowskiego. — Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN ; Politechnika Lubelska, 2012. — (Monografia / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska ; nr 100). — ISBN: 978-83-89293-17-6. — S. 317–321. — Bibliogr. s. 321, Abstr.. — Na okł. dod.: IV Kongres Inżynierii Środowiska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Żywcu po wykonanej rozbudowie i modernizacjiAn evaluation of sewage treatment plant in Żywiec after its expansion and modernization / L. OPYRCHAŁ, S. LACH, M. ŁĄGIEWKA // W: Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — ISBN: 978-83-8061-010-1. — S. [193]–202. — Bibliogr. s. 202, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Periodogram as a method of interpretation the monitoring of hydrotechnical constructions results / Magdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 106

 • keywords: feeler, periodogram, DAM

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Periodogram jako metoda interpretacji wyników pomiarów z monitoringu obiektów hydrotechnicznychPeriodogram as a method of interpretation the monitoring of hydrotechnical constructions results / Leszek OPYRCHAŁ, Magdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4746–4755. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 7454–4755, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: szczelinomierz, periodogram, zapory

  keywords: dam, feeler, periodogram

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Porównanie wyników analizy przemieszczeń względnych dla zapory Besko i Solina[Copmarison the results of the analysis of the relative displacement for Besko dam and Solina dam] / Magdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ // W: Inżynieria środowiska – młodym okiem [Dokument elektroniczny] : IV międzynarodowa konferencja naukowa : Białystok 2015 : monografie. T. 15, Uwarunkowania techniczno-inżynieryjne / pod red. Iwony Skoczko, Janiny Piekutin, Iwony Burzyńskiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-62582-70-9. — S. 70–89. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 88–89, Streszcz.

 • słowa kluczowe: przemieszczenie, zapora, szczelinomierz, periodogram

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Rola obiektów hydrotechnicznych na obszarach objętych ochroną przyrody : [streszczenie][The role of hydrotechnical structures on the conservation areas] / Monika ŁĄGIEWKA, Magdalena WANAT, Leszek OPYRCHAŁ // W: Bliskie naturze zagospodarowanie rzek i dolin : konferencja naukowo-techniczna połączona z jubileuszem 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. inż. Jana Żelazo : Warszawa, 22 września 2014 roku / Katedra Inżynierii Wodnej. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. — [Warszawa : s. n.], [2014]. — S. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Rola obiektów hydrotechnicznych na obszarach objętych ochroną przyrodyThe role of hydrotechnical structures on the conservation areas / Monika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ, Magdalena WANAT // Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska = Scientific Review - Engineering and Environmental Sciences ; ISSN 1732-9353. — 2015 vol. 24 iss. 3, s. 249–256. — Bibliogr. s. 255, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: ochrona przyrody, zbiorniki wodne, obiekty hydrotechniczne

  keywords: environmental protection, water reservoirs, hydrotechnical structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • The influence of natural organic matter particle size on the haloacetic acids formation potential / A. WŁODYKA-BERGIER, M. ŁĄGIEWKA, T. BERGIER // W: Environmental Engineering IV : proceedings of the conference on Environmental engineering IV : Lublin, Poland, 3–5 September 2012 / eds. Artur Pawłowski, Marzenna R. Dudzińska, Lucjan Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema, cop. 2013. — ISBN: 978-0-415-64338-2 ; e-ISBN: 978-1-315-88748-7. — S. 89–95. — Bibliogr. s. 94–95, Abstr.

 • keywords: disinfection by\=products, haloacetic acids, natural organic matter, particle size

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The use of thermovision in surveys of filtration through earthen dams : [abstract] / Monika ŁĄGIEWKA, Magdalena WANAT, Leszek OPYRCHAŁ // W: ICEEC 2014 : 5\textsuperscript{th} International Chemical and Environmental Engineering Conference : 27–29 November 2014, Kuala Lumpur, Malaysia : abstract book. — [Kuala Lumpur : World Academy of Research and Publication], [2014]. — S. 42. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie: ID ICEEC-61, s. 7-11. - Bibliogr. s. 11, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The use of thermovision in surveys of filtration through earthen dams / M. ŁĄGIEWKA, M. WANAT, L. OPYRCHAŁ // International Journal of Chemical and Environmental Engineering ; ISSN 2078-0737. — 2014 vol. 5 no. 6, s. 353–357. — Bibliogr. s. 357, Abstr.

 • keywords: filtration, thermomonitoring, thermal vision, earthen dam

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wpływ wielkości cząstek materii organicznej na potencjał tworzenia się lotnych organicznych produktów chlorowania wodyThe influence of particle-size of natural organic matter on the volatile organic disinfection by-products formation / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Monika ŁĄGIEWKA // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, T. 2 = Water supply and water quality / red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2012. — (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa ; nr PZITS 892/2012). — ISBN: 978-83-89696-16-9. — S. 547–564. — Bibliogr. s. 561–564

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zastosowanie metody periodogramu w klasyfikacji wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej zapory SolinaApplication periodogram method to classification of control measurements of the Solina dam / Magdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ // W: AQUA 2014 : problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny : future belongs to us : 29 i 30 maja 2014, Płock : XXXIV międzynarodowe sympozjum im. Bolesława Krzysztofika / red. pod kierunkiem Bożeny Piątkowskiej ; Politechnika Warszawska. Filia w Płocku. Instytut Budownictwa, Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska. — Płock : Politechnika Warszawska. Filia w Płocku, 2014 + CD: Film promocyjny „Wodociągi Płockie” Sp. z o. o.. — ISBN: 978-83-925264-6-9. — S. 77–82. — Bibliogr. s. 82, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zapora, szczelinomierz, periodogram, pochyłomierz, wahadło

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zastosowanie termowizji w badaniach filtracji przez zapory ziemne : [abstrakt]The use of thermovision in surveys of filtration through earth dams / M. ŁĄGIEWKA, L. OPYRCHAŁ // W: Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie : program I międzynarodowej konferencji młodych naukowców : Stalowa Wola, 8–9 listopada 2013 r.. — [Stalowa Wola : s. n.], [2013]. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zastosowanie termowizji w badaniach filtracji przez zapory ziemneThe use of thermovision in surveys of filtration through earth dams / M. ŁĄGIEWKA, L. OPYRCHAŁ, S. LACH // W: Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — ISBN: 978-83-8061-010-1. — S. [301]–309. — Bibliogr. s. 309, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: termowizja, filtracja, termomonitoring, zapora ziemna

  keywords: thermovision, filtration, earth dam, thermal monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu: