Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Zając, mgr inż.

poprzednio: Nosal

pracownik administracyjny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1241-1670 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57207861424

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem3924249
201922
20177151
201655
2015651
20149342
20136132
20124121
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem3913251
201922
2017743
2016523
201566
2014954
20136141
2012413
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem392613
201922
2017752
2016523
2015633
2014981
2013642
2012422
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem39237
201922
201777
201655
201566
201499
201366
201244
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem391425
201922
2017734
2016532
201566
2014936
2013615
2012422
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem391920
201922
2017734
201655
2015615
2014954
2013615
20124221
 • An example of a tight gas deposit in Polish part of the Southern Permian Basin
2
 • Analiza petrofizyczna facji eolicznej piaskowców czerwonego spągowca z Ergu Wschodniego (Niż Polski) pod kątem występowania niekonwencjonalnych złóż typu tight gas
3
 • Analiza porównawcza zasobów złóż węglowodorów typu shale gas/oil na obszarze basenów bałtyckiego i lubelskiego w oparciu o wyniki trówymiarowych modelowań strukturalno-parametrycznych
4
 • Application of USGS methodology for assessing continuous petroleum resources of the paleozoic strata – Wejherowo area
5
 • Assessment of unconventional gas/oil resources for the Lower Palaeozoic shale in Poland
6
 • Atlas geotermalny Karpat Wschodnich
7
 • Basin-centered gas accumulations in Rotliegend Sandstones
8
 • Basin-centered gas accumulations in Rotliegend sandstones – case study of Polish Permian Basin, first results
9
 • Burial and thermal history of the Lower Palaeozoic petroleum source rocks at the SW margin of the East European Craton (Poland)
10
 • Carbon dioxide storage in reservoir structures on example of Jastrzabka Stara oil deposit
11
 • Characterisation of Rotliegend sandstones from Polish Permian Basin based on nuclear magnetic resonance, X-ray diffraction and well logs
12
 • Charakterystyka przestrzeni porowej piaskowców czerwonego spągowca w rejonie Poznania – wpływ diagenezy na własności zbiornikowe skały
13
 • Deeply buried sandstones – diagenesis and reservoir quality
14
 • Diagenetic impact on reservoir quality in deeply buried tight Rotliegend Sandstones – case study of Polish Permian Basin
15
 • Dojrzałość termiczna materii organicznej w łupkach z płaszczowiny magurskiej (Karpaty Zewnętrzne) na podstawie wskaźnika refleksyjności witrynitu
16
 • Grain size and reservoir parameters in the aeolian Rotliegend sanstones – a case study of the Eastern Erg
17
 • Hydrocarbon potential of Ordovician and Silurian shale complexes in the central part of the Baltic Basin, Poland - case study
18
 • Hydrocarbon resources assessment for selected area of Lower Paleozoic basin in Poland based on spatial modeling
19
 • Metodyka badań wykorzystywana przy analizach zmienności parametrów petrofizycznych piaskowców czerwonego spągowca pod kątem występowania niekonwencjonalnych złóż typu tight gas na Niżu Polskim
20
 • Multiscale 3D modeling for evaluation of shale gas resources in western part of the Baltic Basin – preliminary results
21
 • Niekonwencjonalne akumulacje gazu ziemnego w zwięzłych piaskowcach czerwonego spągowca w rejonie Poznania w modelu \emph {basin-centered gas system}
22
 • Opracowanie map zasięgu, biostratygrafia utworów dolnego paleozoiku oraz analiza ewolucji tektonicznej przykrawędziowej strefy platformy wschodnioeuropejskiej dla oceny rozmieszczenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
23
 • Paleozoic Palaeobiogeography of the East European Platform in Poland
24
 • Petroleum generation and expulsion in the Lower Palaeozoic petroleum source rocks at the SW margin of the East European Craton (Poland)
25
 • Petrophysics of Rotliegend sandstones for unconventional tight gas exploration – case study of Polish Permian Basin