Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Zając, mgr inż.

poprzednio: Nosal

pracownik administracyjny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1241-1670 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57207861424

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Analiza porównawcza zasobów złóż węglowodorów typu shale gas/oil na obszarze basenów bałtyckiego i lubelskiego w oparciu o wyniki trówymiarowych modelowań strukturalno-parametrycznych
2
  • Grain size and reservoir parameters in the aeolian Rotliegend sanstones – a case study of the Eastern Erg
3
  • Hydrocarbon potential of Ordovician and Silurian shale complexes in the central part of the Baltic Basin, Poland - case study
4
  • Opracowanie map zasięgu, biostratygrafia utworów dolnego paleozoiku oraz analiza ewolucji tektonicznej przykrawędziowej strefy platformy wschodnioeuropejskiej dla oceny rozmieszczenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
5
  • Rozkład uziarnienia a parametry zbiornikowe piaskowców czerwonego spągowca facji eolitycznej na obszarze Ergu Wschodniego
6
  • Trójwymiarowy model strukturalny utworów starszego paleozoiku na obszarze platformy prekambryjskiej
7
  • Unconventional resources of Silurian and Ordovician in the Eastern part of the Baltic Basin, NE Poland