Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Zając, mgr inż.

poprzednio: Nosal

pracownik administracyjny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1241-1670 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57207861424

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Basin-centered gas accumulations in Rotliegend Sandstones
2
  • Charakterystyka przestrzeni porowej piaskowców czerwonego spągowca w rejonie Poznania – wpływ diagenezy na własności zbiornikowe skały
3
  • Diagenetic impact on reservoir quality in deeply buried tight Rotliegend Sandstones – case study of Polish Permian Basin
4
  • Dojrzałość termiczna materii organicznej w łupkach z płaszczowiny magurskiej (Karpaty Zewnętrzne) na podstawie wskaźnika refleksyjności witrynitu
5
  • Niekonwencjonalne akumulacje gazu ziemnego w zwięzłych piaskowcach czerwonego spągowca w rejonie Poznania w modelu \emph {basin-centered gas system}
6
  • Pore-throat sizes in Rotligiend sandstones – case study of Poznań area
7
  • Wpływ diagenezy na właściwości zbiornikowe skały na przykładzie głęboko pogrążonych piaskowców czerwonego spągowca
8
  • Wykorzystanie modeli 3D w różnej skali do ilościowej oceny potencjału zasobowego utworów ordowiku i najniższego syluru w zachodniej i centralnej części basenu bałtyckiego