Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Zając, mgr inż.

poprzednio: Nosal

pracownik administracyjny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1241-1670 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57207861424

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 41 publikacji Autora


1
 • An example of a tight gas deposit in Polish part of the Southern Permian Basin
2
 • Analiza petrofizyczna facji eolicznej piaskowców czerwonego spągowca z Ergu Wschodniego (Niż Polski) pod kątem występowania niekonwencjonalnych złóż typu tight gas
3
 • Analiza porównawcza zasobów złóż węglowodorów typu shale gas/oil na obszarze basenów bałtyckiego i lubelskiego w oparciu o wyniki trówymiarowych modelowań strukturalno-parametrycznych
4
 • Application of USGS methodology for assessing continuous petroleum resources of the paleozoic strata – Wejherowo area
5
 • Assessment of unconventional gas/oil resources for the Lower Palaeozoic shale in Poland
6
 • Atlas geotermalny Karpat Wschodnich
7
 • Basin-centered gas accumulations in Rotliegend Sandstones
8
 • Basin-centered gas accumulations in Rotliegend sandstones – case study of Polish Permian Basin, first results
9
 • Burial and thermal history of the Lower Palaeozoic petroleum source rocks at the SW margin of the East European Craton (Poland)
10
 • Carbon dioxide storage in reservoir structures on example of Jastrzabka Stara oil deposit
11
 • Characterisation of Rotliegend sandstones from Polish Permian Basin based on nuclear magnetic resonance, X-ray diffraction and well logs
12
 • Charakterystyka przestrzeni porowej piaskowców czerwonego spągowca w rejonie Poznania – wpływ diagenezy na własności zbiornikowe skały
13
 • Deeply buried sandstones – diagenesis and reservoir quality
14
 • Diagenetic impact on reservoir quality in deeply buried tight Rotliegend Sandstones – case study of Polish Permian Basin
15
 • Dojrzałość termiczna materii organicznej w łupkach z płaszczowiny magurskiej (Karpaty Zewnętrzne) na podstawie wskaźnika refleksyjności witrynitu
16
 • Grain size and reservoir parameters in the aeolian Rotliegend sanstones – a case study of the Eastern Erg
17
 • Hydrocarbon potential of Ordovician and Silurian shale complexes in the central part of the Baltic Basin, Poland - case study
18
 • Hydrocarbon resources assessment for selected area of Lower Paleozoic basin in Poland based on spatial modeling
19
 • Metodyka badań wykorzystywana przy analizach zmienności parametrów petrofizycznych piaskowców czerwonego spągowca pod kątem występowania niekonwencjonalnych złóż typu tight gas na Niżu Polskim
20
 • Multiscale 3D modeling for evaluation of shale gas resources in western part of the Baltic Basin – preliminary results
21
 • Niekonwencjonalne akumulacje gazu ziemnego w zwięzłych piaskowcach czerwonego spągowca w rejonie Poznania w modelu \emph {basin-centered gas system}
22
 • Opracowanie map zasięgu, biostratygrafia utworów dolnego paleozoiku oraz analiza ewolucji tektonicznej przykrawędziowej strefy platformy wschodnioeuropejskiej dla oceny rozmieszczenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
23
 • Paleozoic Palaeobiogeography of the East European Platform in Poland
24
 • Petroleum generation and expulsion in the Lower Palaeozoic petroleum source rocks at the SW margin of the East European Craton (Poland)
25
 • Petrophysics of Rotliegend sandstones for unconventional tight gas exploration – case study of Polish Permian Basin