Wykaz publikacji wybranego autora

Sylwia Cygan-Korecka, dr inż.

specjalista

Pion Współpracy
RWR, Pion Współpracy


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • [referat, 2013]
 • TytułAnalysis of selected revitalisation projects using the analytic hierarchy process
  AutorzyAnna OSTRĘGA, Sylwia CYGAN
  ŹródłoISAHP 2013 : the 12textsuperscript{th} International Symposium on the Analytic Hierarchy Process : multi-criteria decision making : theme: Better world through better decision making : Kuala Lumpur, Malaysia, 23textsuperscript{rd}–26textsuperscript{th} June, 2013 : abstract book / eds. Rafikul Islam, [et al.]. — Malaysia : International Islamic University Malaysia ; bsure Solutions Sdn Bhd, [2013]. — S. 95
 • keywords: industrial heritage, post industrial areas, spatial planning, revitalisation, AHP

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułEden Project – identification of the revitalisation undertaking success factors
  AutorzySylwia CYGAN
  ŹródłoAGH Journal of Mining and Geoengineering. — 2012 vol. 36 no. 2, s. 101–109. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2012.36.2/mining.2012.36.2.101.pdf
 • słowa kluczowe: biomarkery, Eden Project, innowacja, Tim Smit, kopalnia kaolinu, Kornwalia

  keywords: revitalisation, innovation, Eden Project, biome, Tim Smit, clay open pit mine, Cornwall

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2012]
 • TytułEden Project – identyfikacja czynników powodzenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
  AutorzySylwia CYGAN
  ŹródłoRekultywacja i rewitalizacja obszarów pogórniczych 2012 : I polsko-niemieckie forum rekultywacji i rewitalizacji obszarów pogórniczych : 8–9.03.2012 Wisła–Jawornik / red. Anna Ostręga ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, cop. 2012. — S. 19–20
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [monografia, 2014]
 • TytułGeotechnische und Umweltaspekte bei der Rekultivierung und Revitalisierung von Bergbaufolgelandschaften in Polen und in Deutschland
  Autorzyred. Marek CAŁA, Friedrich von Bismarck, Michael Illing ; aut.: Friedrich von Bismarck, [et al.], Marek CAŁA, [et al.], Sylwia CYGAN, [et al.], Jerzy WÓJCIK, [et al.], Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA, [et al.], Anna OSTRĘGA, [et al.]
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 449, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2015]
 • TytułInfrastructure changes – revitalisation of the post-mining areas and the increase of the intellectual capital of the region (local community)
  AutorzySylwia CYGAN-KORECKA, Marta PODOBIŃSKA-STANIEC
  Źródło[X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015. — S. 126
 • keywords: revitalisation, region, intellectual capital, Eden Project, post mining areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2014]
 • Tytuł“Logistics” in the post-mining areas – Ewald Mine
  AutorzySylwia CYGAN
  ŹródłoIX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — S. 75
 • keywords: logistics, revitalization, incentives Ewald, post mining areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułLogistyka na terenach pogórniczych – Kopalnia Węgla Kamiennego Ewald
  AutorzySylwia CYGAN
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4186–4192
 • słowa kluczowe: rewitalizacja, tereny pogórnicze, logistyka, Kopalnia Ewald

  keywords: revitalisation, logistics, Ewald Mine, post mining areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułRewitalizacja terenów pogórniczych, a rozwój małych miast – przykład Ferropolis
  AutorzySylwia CYGAN
  ŹródłoLogistyka. — 2013 nr 4 dod.: CD Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 50–58
 • słowa kluczowe: rewitalizacja, Ferropolis, Grafenhainichen, Miasto z Żelaza, logistyka

  keywords: Ferropolis, City of Steel, Grafenhainichen, revitalization, logistic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2014]
 • TytułRewitalizacja wyrobisk po eksploatacji piasków i żwirów z wykorzystaniem dziedzictwa przemysłowego i kulturowego – przykład Borzęcina i Dołęgi
  AutorzyAnna OSTRĘGA, Krzysztof Lenartowicz, Anna Szewczyk-Świątek, Wojciech Świątek, Sylwia CYGAN
  ŹródłoInnowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : VIII międzynarodowa konferencja : Ustroń/Katowice, 6–8 października 2014 : streszczenia / CBiDGP Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. — [Katowice : s. n.], [2014]. — S. 27–28
 • słowa kluczowe: architektura, rewitalizacja, kruszywa naturalne, wyrobiska, kultura lokalna

  keywords: architecture, revitalisation, natural aggregates, excavations, local culture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułRewitalizacja wyrobisk po eksploatacji piasków i żwirów z wykorzystaniem dziedzictwa przemysłowego i kulturowego – przypadek Borzęcina i Dołęgi
  AutorzyAnna OSTRĘGA, Krzysztof Lenartowicz, Anna Szewczyk-Świątek, Wojciech Świątek, Sylwia CYGAN
  ŹródłoInnowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : praca zbiorowa, T. 7 / pod red. nauk.  Jana Skowronka. — Katowice : Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2015. — S. 213–225
 • słowa kluczowe: architektura, rewitalizacja, dziedzictwo przemysłowe, wyrobiska, kultura lokalna

  keywords: architecture, industrial heritage, revitalisation, open pits, local culture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2014]
 • TytułRewitalizacja zawodnionych wyrobisk po eksploatacji węgla brunatnego w Niemczech
  AutorzySylwia CYGAN
  ŹródłoInnowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : VII międzynarodowa konferencja : 2–4 października 2013 : streszczenia / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. — [Lędziny ; Katowice : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. ; Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych], [2014]. — S. 44
 • słowa kluczowe: eutrofizacja, wyrobisko, moczarka wodna

  keywords: excavation, eutrophication, waterweed

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2012]
 • TytułRola miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rewitalizacji terenów pogórniczych na przykładzie Brzeszcz : [streszczenie]
  AutorzyAnna OSTRĘGA, Sylwia CYGAN
  ŹródłoXV Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : Czarna k. Ustrzyk Dolnych–Bóbrka, 4–6 czerwca 2012 : materiały konferencji naukowej / red. nauk. Elżbieta Pilecka. — Kraków : WARSZTATY, cop. 2012. — S. 287
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2012]
 • TytułWpływ rewitalizacji terenów pogórniczych na małe miasta – przykład Ferropolis
  AutorzySylwia CYGAN
  ŹródłoInnowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : VI międzynarodowa konferencja : 2–4 października 2012 : streszczenia ; Zarządzanie terenami miejskimi : III międzynarodowa konferencja sieci CABERNET / Centrum Badań i Dozoru Gónictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, [et al.]. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. 40
 • słowa kluczowe: rewitalizacja, Ferropolis, Grafenhainichen, Miasto z Żelaza

  keywords: revitalisation, Ferropolis, City of Steel, Grafenhainichen

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułZmiany infrastrukturalne – rewitalizacja terenów pogórniczych a wzrost wartości kapitału intelektualnego regionu
  AutorzyMarta PODOBIŃSKA-STANIEC, Sylwia CYGAN-KORECKA
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9625–9632
 • słowa kluczowe: rewitalizacja, tereny pogórnicze, kapitał intelektualny, region, Eden Project

  keywords: revitalisation, region, intellectual capital, Eden Project, post mining areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu: