Wykaz publikacji wybranego autora

Sylwia Cygan-Korecka, dr inż.

specjalista

Pion Współpracy
RWR, Pion Współpracy


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Analysis of selected revitalisation projects using the analytic hierarchy process
2
 • Eden Project – identification of the revitalisation undertaking success factors
3
 • Eden Project – identyfikacja czynników powodzenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
4
 • Geotechnische und Umweltaspekte bei der Rekultivierung und Revitalisierung von Bergbaufolgelandschaften in Polen und in Deutschland
5
 • Infrastructure changes – revitalisation of the post-mining areas and the increase of the intellectual capital of the region (local community)
6
 • “Logistics” in the post-mining areas – Ewald Mine
7
 • Logistyka na terenach pogórniczych – Kopalnia Węgla Kamiennego Ewald
8
 • Rewitalizacja terenów pogórniczych, a rozwój małych miast – przykład Ferropolis
9
 • Rewitalizacja wyrobisk po eksploatacji piasków i żwirów z wykorzystaniem dziedzictwa przemysłowego i kulturowego – przykład Borzęcina i Dołęgi
10
 • Rewitalizacja wyrobisk po eksploatacji piasków i żwirów z wykorzystaniem dziedzictwa przemysłowego i kulturowego – przypadek Borzęcina i Dołęgi
11
 • Rewitalizacja zawodnionych wyrobisk po eksploatacji węgla brunatnego w Niemczech
12
 • Rola miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rewitalizacji terenów pogórniczych na przykładzie Brzeszcz
13
 • Wpływ rewitalizacji terenów pogórniczych na małe miasta – przykład Ferropolis
14
 • Zmiany infrastrukturalne – rewitalizacja terenów pogórniczych a wzrost wartości kapitału intelektualnego regionu