Wykaz publikacji wybranego autora

Sylwia Cygan-Korecka, dr inż.

specjalista

Pion Współpracy
RWR, Pion Współpracy


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Analysis of selected revitalisation projects using the analytic hierarchy process / Anna OSTRĘGA, Sylwia CYGAN // W: ISAHP 2013 : the 12\textsuperscript{th} International Symposium on the Analytic Hierarchy Process : multi-criteria decision making : theme: Better world through better decision making : Kuala Lumpur, Malaysia, 23\textsuperscript{rd}–26\textsuperscript{th} June, 2013 : abstract book / eds. Rafikul Islam, [et al.]. — Malaysia : International Islamic University Malaysia ; bsure Solutions Sdn Bhd, [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 95

 • keywords: industrial heritage, post industrial areas, spatial planning, revitalisation, AHP

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Eden Project – identification of the revitalisation undertaking success factorsEden Project – identyfikacja czynników powodzenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego / Sylwia CYGAN // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 2, s. 101–109. — Bibliogr. s. 108–109, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2012.36.2/mining.2012.36.2.101.pdf

 • słowa kluczowe: biomarkery, Eden Project, innowacja, Tim Smit, kopalnia kaolinu, Kornwalia

  keywords: revitalisation, innovation, Eden Project, biome, Tim Smit, clay open pit mine, Cornwall

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Eden Project – identyfikacja czynników powodzenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnegoEden Project – the identification of success factors of the revitalization venture / Sylwia CYGAN // W: Rekultywacja i rewitalizacja obszarów pogórniczych 2012 : I polsko-niemieckie forum rekultywacji i rewitalizacji obszarów pogórniczych : 8–9.03.2012 Wisła–Jawornik = Reclamation and revitalization of post-mining areas 2012 / red. Anna Ostręga ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, cop. 2012. — S. 19–20. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Geotechnische und Umweltaspekte bei der Rekultivierung und Revitalisierung von Bergbaufolgelandschaften in Polen und in DeutschlandGeotechniczne i środowiskowe aspekty rekultywacji i rewitalizacji obszarów pogórniczych w Polsce i w Niemczech = [Geotechnical and environmental aspects of reclamation and revitalisation of post-mining areas in Poland and Germany] / red. Marek CAŁA, Friedrich von Bismarck, Michael Illing ; aut.: Friedrich von Bismarck, [et al.], Marek CAŁA, [et al.], Sylwia CYGAN, [et al.], Jerzy WÓJCIK, [et al.], Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA, [et al.], Anna OSTRĘGA, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 449, [1] s.. — Bibliogr. s. 229–244. — ISBN: 978-83-7464-721-2. — Tekst niem.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Infrastructure changes – revitalisation of the post-mining areas and the increase of the intellectual capital of the region (local community) / Sylwia CYGAN-KORECKA, Marta PODOBIŃSKA-STANIEC // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts = X Krakowska konferencja młodych uczonych / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 126

 • keywords: revitalisation, region, intellectual capital, Eden Project, post mining areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • “Logistics” in the post-mining areas – Ewald Mine / Sylwia CYGAN // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 75

 • keywords: logistics, revitalization, incentives Ewald, post mining areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Logistyka na terenach pogórniczych – Kopalnia Węgla Kamiennego EwaldLogistics in the post-mining areas – Ewald Mine / Sylwia CYGAN // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4186–4192. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4191–4192, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: rewitalizacja, tereny pogórnicze, logistyka, Kopalnia Ewald

  keywords: revitalisation, logistics, Ewald Mine, post mining areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Rewitalizacja terenów pogórniczych, a rozwój małych miast – przykład FerropolisRevitalization of post mining areas and small towns development – example of Ferropolis / Sylwia CYGAN // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2013 nr 4 dod.: CD Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 50–58. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 57–58, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: rewitalizacja, Ferropolis, Grafenhainichen, Miasto z Żelaza, logistyka

  keywords: Ferropolis, City of Steel, Grafenhainichen, revitalization, logistic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Rewitalizacja wyrobisk po eksploatacji piasków i żwirów z wykorzystaniem dziedzictwa przemysłowego i kulturowego – przykład Borzęcina i DołęgiRevitalisation of open pits after the exploatation of natural sand and gravel by using post-industrial and cultural heritage – the case of Borzęcin and Dołęga / Anna OSTRĘGA, Krzysztof Lenartowicz, Anna Szewczyk-Świątek, Wojciech Świątek, Sylwia CYGAN // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : VIII międzynarodowa konferencja : Ustroń/Katowice, 6–8 października 2014 : streszczenia = Innovative solutions for revitalisation of degraded areas : 8th international conference : 6–8 October 2014 : abstracts / CBiDGP Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. — [Katowice : s. n.], [2014]. — S. 27–28. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: architektura, rewitalizacja, kruszywa naturalne, wyrobiska, kultura lokalna

  keywords: architecture, revitalisation, natural aggregates, excavations, local culture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Rewitalizacja wyrobisk po eksploatacji piasków i żwirów z wykorzystaniem dziedzictwa przemysłowego i kulturowego – przypadek Borzęcina i DołęgiRevitalisation of open pits after the exploitation of natural sand and gravel by using post-industrial and cultural heritage – the case of Borzęcin and Dołęga / Anna OSTRĘGA, Krzysztof Lenartowicz, Anna Szewczyk-Świątek, Wojciech Świątek, Sylwia CYGAN // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : praca zbiorowa, T. 7 / pod red. nauk.  Jana Skowronka. — Katowice : Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2015. — ISBN: 978-83-939544-1-4. — S. 213–225. — Bibliogr. s. 225, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: architektura, rewitalizacja, dziedzictwo przemysłowe, wyrobiska, kultura lokalna

  keywords: architecture, industrial heritage, revitalisation, open pits, local culture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Rewitalizacja zawodnionych wyrobisk po eksploatacji węgla brunatnego w NiemczechRevitalization of watered excavations after exploatation of brown coal in Germany / Sylwia CYGAN // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : VII międzynarodowa konferencja : 2–4 października 2013 : streszczenia = Innovative solutions for revitalisation of degraded areas : 7th international conference : 2–4 October 2013 : abstracts / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. — [Lędziny ; Katowice : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. ; Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych], [2014]. — S. 44. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: eutrofizacja, wyrobisko, moczarka wodna

  keywords: excavation, eutrophication, waterweed

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Rola miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rewitalizacji terenów pogórniczych na przykładzie Brzeszcz : [streszczenie][The importance of local land use plan in the revitalisation of post-mining areas on the example of Brzeszcze] / Anna OSTRĘGA, Sylwia CYGAN // W: XV Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : Czarna k. Ustrzyk Dolnych–Bóbrka, 4–6 czerwca 2012 : materiały konferencji naukowej / red. nauk. Elżbieta Pilecka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WARSZTATY, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — S. 287. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji Spis treści)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ rewitalizacji terenów pogórniczych na małe miasta – przykład FerropolisThe influence of revitalization of post mining areas on small towns – example of Ferropolis / Sylwia CYGAN // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : VI międzynarodowa konferencja : 2–4 października 2012 : streszczenia ; Zarządzanie terenami miejskimi : III międzynarodowa konferencja sieci CABERNET = Innovative solutions for revitalization of degraded areas : 6\textsuperscript{th} international conference ; Managing urban land : 3\textsuperscript{rd} international conference of CABERNET : abstracts / Centrum Badań i Dozoru Gónictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, [et al.]. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. 40. — Tekst pol.-ang.. — Pełny tekst W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych [Dokument elektroniczny] = Innovative solutions for revitalization of degraded areas : VI międzynarodowa konferencja = 6\textsuperscript {th} international conference ; Zarządzanie terenami miejskimi = Managing urban land : III międzynarodowa konferencja sieci CABERNET = 3\textsuperscript {rd} international conference of CABERNET : 2–4 października 2012 = 2\textsuperscript {nd}–4\textsuperscript {th} October 2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, [etc.]. — [Polska : s. n., 2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8–9], Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: rewitalizacja, Ferropolis, Grafenhainichen, Miasto z Żelaza

  keywords: revitalisation, Ferropolis, City of Steel, Grafenhainichen

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zmiany infrastrukturalne – rewitalizacja terenów pogórniczych a wzrost wartości kapitału intelektualnego regionuInfrastructure changes – revitalisation of post-mining areas and the increase of intellectual capital of region / Marta PODOBIŃSKA-STANIEC, Sylwia CYGAN-KORECKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9625–9632. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9632, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: rewitalizacja, tereny pogórnicze, kapitał intelektualny, region, Eden Project

  keywords: revitalisation, region, intellectual capital, Eden Project, post mining areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu: