Wykaz publikacji wybranego autora

Sylwia Cygan-Korecka, dr inż.

specjalista

Pion Współpracy
RWR, Pion Współpracy


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem141184
20153111
20145131
2013211
2012431
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem14734
2015321
20145113
201322
20124211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem14131
201533
201455
2013211
201244
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1414
201533
201455
201322
201244
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1468
2015321
2014523
2013211
2012413
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1477
2015321
2014523
2013211
20124221
 • Analysis of selected revitalisation projects using the analytic hierarchy process / Anna OSTRĘGA, Sylwia CYGAN // W: ISAHP 2013 : the 12\textsuperscript{th} International Symposium on the Analytic Hierarchy Process : multi-criteria decision making : theme: Better world through better decision making : Kuala Lumpur, Malaysia, 23\textsuperscript{rd}–26\textsuperscript{th} June, 2013 : abstract book / eds. Rafikul Islam, [et al.]. — Malaysia : International Islamic University Malaysia ; bsure Solutions Sdn Bhd, [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 95

 • keywords: industrial heritage, post industrial areas, spatial planning, revitalisation, AHP

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Eden Project – identification of the revitalisation undertaking success factorsEden Project – identyfikacja czynników powodzenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego / Sylwia CYGAN // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 2, s. 101–109. — Bibliogr. s. 108–109, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2012.36.2/mining.2012.36.2.101.pdf

 • słowa kluczowe: biomarkery, Eden Project, innowacja, Tim Smit, kopalnia kaolinu, Kornwalia

  keywords: revitalisation, innovation, Eden Project, biome, Tim Smit, clay open pit mine, Cornwall

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Eden Project – identyfikacja czynników powodzenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnegoEden Project – the identification of success factors of the revitalization venture / Sylwia CYGAN // W: Rekultywacja i rewitalizacja obszarów pogórniczych 2012 : I polsko-niemieckie forum rekultywacji i rewitalizacji obszarów pogórniczych : 8–9.03.2012 Wisła–Jawornik = Reclamation and revitalization of post-mining areas 2012 / red. Anna Ostręga ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, cop. 2012. — S. 19–20. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Geotechnische und Umweltaspekte bei der Rekultivierung und Revitalisierung von Bergbaufolgelandschaften in Polen und in DeutschlandGeotechniczne i środowiskowe aspekty rekultywacji i rewitalizacji obszarów pogórniczych w Polsce i w Niemczech = [Geotechnical and environmental aspects of reclamation and revitalisation of post-mining areas in Poland and Germany] / red. Marek CAŁA, Friedrich von Bismarck, Michael Illing ; aut.: Friedrich von Bismarck, [et al.], Marek CAŁA, [et al.], Sylwia CYGAN, [et al.], Jerzy WÓJCIK, [et al.], Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA, [et al.], Anna OSTRĘGA, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 449, [1] s.. — Bibliogr. s. 229–244. — ISBN: 978-83-7464-721-2. — Tekst niem.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Infrastructure changes – revitalisation of the post-mining areas and the increase of the intellectual capital of the region (local community) / Sylwia CYGAN-KORECKA, Marta PODOBIŃSKA-STANIEC // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts = X Krakowska konferencja młodych uczonych / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 126

 • keywords: revitalisation, region, intellectual capital, Eden Project, post mining areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • “Logistics” in the post-mining areas – Ewald Mine / Sylwia CYGAN // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 75

 • keywords: logistics, revitalization, incentives Ewald, post mining areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Logistyka na terenach pogórniczych – Kopalnia Węgla Kamiennego EwaldLogistics in the post-mining areas – Ewald Mine / Sylwia CYGAN // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4186–4192. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4191–4192, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: rewitalizacja, tereny pogórnicze, logistyka, Kopalnia Ewald

  keywords: revitalisation, logistics, Ewald Mine, post mining areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Rewitalizacja terenów pogórniczych, a rozwój małych miast – przykład FerropolisRevitalization of post mining areas and small towns development – example of Ferropolis / Sylwia CYGAN // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2013 nr 4 dod.: CD Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 50–58. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 57–58, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: rewitalizacja, Ferropolis, Grafenhainichen, Miasto z Żelaza, logistyka

  keywords: Ferropolis, City of Steel, Grafenhainichen, revitalization, logistic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Rewitalizacja wyrobisk po eksploatacji piasków i żwirów z wykorzystaniem dziedzictwa przemysłowego i kulturowego – przykład Borzęcina i DołęgiRevitalisation of open pits after the exploatation of natural sand and gravel by using post-industrial and cultural heritage – the case of Borzęcin and Dołęga / Anna OSTRĘGA, Krzysztof Lenartowicz, Anna Szewczyk-Świątek, Wojciech Świątek, Sylwia CYGAN // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : VIII międzynarodowa konferencja : Ustroń/Katowice, 6–8 października 2014 : streszczenia = Innovative solutions for revitalisation of degraded areas : 8th international conference : 6–8 October 2014 : abstracts / CBiDGP Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. — [Katowice : s. n.], [2014]. — S. 27–28. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: architektura, rewitalizacja, kruszywa naturalne, wyrobiska, kultura lokalna

  keywords: architecture, revitalisation, natural aggregates, excavations, local culture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Rewitalizacja wyrobisk po eksploatacji piasków i żwirów z wykorzystaniem dziedzictwa przemysłowego i kulturowego – przypadek Borzęcina i DołęgiRevitalisation of open pits after the exploitation of natural sand and gravel by using post-industrial and cultural heritage – the case of Borzęcin and Dołęga / Anna OSTRĘGA, Krzysztof Lenartowicz, Anna Szewczyk-Świątek, Wojciech Świątek, Sylwia CYGAN // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : praca zbiorowa, T. 7 / pod red. nauk.  Jana Skowronka. — Katowice : Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2015. — ISBN: 978-83-939544-1-4. — S. 213–225. — Bibliogr. s. 225, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: architektura, rewitalizacja, dziedzictwo przemysłowe, wyrobiska, kultura lokalna

  keywords: architecture, industrial heritage, revitalisation, open pits, local culture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Rewitalizacja zawodnionych wyrobisk po eksploatacji węgla brunatnego w NiemczechRevitalization of watered excavations after exploatation of brown coal in Germany / Sylwia CYGAN // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : VII międzynarodowa konferencja : 2–4 października 2013 : streszczenia = Innovative solutions for revitalisation of degraded areas : 7th international conference : 2–4 October 2013 : abstracts / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. — [Lędziny ; Katowice : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. ; Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych], [2014]. — S. 44. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: eutrofizacja, wyrobisko, moczarka wodna

  keywords: excavation, eutrophication, waterweed

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Rola miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rewitalizacji terenów pogórniczych na przykładzie Brzeszcz : [streszczenie][The importance of local land use plan in the revitalisation of post-mining areas on the example of Brzeszcze] / Anna OSTRĘGA, Sylwia CYGAN // W: XV Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : Czarna k. Ustrzyk Dolnych–Bóbrka, 4–6 czerwca 2012 : materiały konferencji naukowej / red. nauk. Elżbieta Pilecka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WARSZTATY, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — S. 287. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji Spis treści)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ rewitalizacji terenów pogórniczych na małe miasta – przykład FerropolisThe influence of revitalization of post mining areas on small towns – example of Ferropolis / Sylwia CYGAN // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : VI międzynarodowa konferencja : 2–4 października 2012 : streszczenia ; Zarządzanie terenami miejskimi : III międzynarodowa konferencja sieci CABERNET = Innovative solutions for revitalization of degraded areas : 6\textsuperscript{th} international conference ; Managing urban land : 3\textsuperscript{rd} international conference of CABERNET : abstracts / Centrum Badań i Dozoru Gónictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, [et al.]. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. 40. — Tekst pol.-ang.. — Pełny tekst W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych [Dokument elektroniczny] = Innovative solutions for revitalization of degraded areas : VI międzynarodowa konferencja = 6\textsuperscript {th} international conference ; Zarządzanie terenami miejskimi = Managing urban land : III międzynarodowa konferencja sieci CABERNET = 3\textsuperscript {rd} international conference of CABERNET : 2–4 października 2012 = 2\textsuperscript {nd}–4\textsuperscript {th} October 2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, [etc.]. — [Polska : s. n., 2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8–9], Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: rewitalizacja, Ferropolis, Grafenhainichen, Miasto z Żelaza

  keywords: revitalisation, Ferropolis, City of Steel, Grafenhainichen

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zmiany infrastrukturalne – rewitalizacja terenów pogórniczych a wzrost wartości kapitału intelektualnego regionuInfrastructure changes – revitalisation of post-mining areas and the increase of intellectual capital of region / Marta PODOBIŃSKA-STANIEC, Sylwia CYGAN-KORECKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9625–9632. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9632, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: rewitalizacja, tereny pogórnicze, kapitał intelektualny, region, Eden Project

  keywords: revitalisation, region, intellectual capital, Eden Project, post mining areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu: