Wykaz publikacji wybranego autora

Paulina Zbyrad, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • [referat, 2016]
 • TytułA semi-analytical approach to design a transducer for selective wave generation
  AutorzyMateusz GAWROŃSKI, Mateusz MISZCZYŃSKI, Paulina ZBYRAD, Tadeusz STEPINSKI, Tadeusz UHL, Jerzy LIS, Paweł PAĆKO
  ŹródłoEWSHM 2016 [Dokument elektroniczny] : 8th European Workshop on Structural Health Monitoring : 5–8 July 2016, Spain, Bilbao. — [Spain : s. n.], [2016]. — S. [1–8]
2
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułAnaliza i projektowanie przetworników piezoelektrycznych dla selektywnego wzbudzania fal prowadzonych
  AutorzyMateusz MISZCZYŃSKI, Paulina ZBYRAD, Tadeusz STEPINSKI, Tadeusz UHL, Jerzy LIS, Paweł PAĆKO
  ŹródłoProjektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2016. — S. 109–116
3
 • [referat, 2012]
 • TytułApplication of carbon nanotubes (CNT) in design of the strain sensor
  AutorzyK. GRABOWSKI, P. ZBYRAD, T. UHL
  Źródło5textsuperscript{th} International congress on Technical diagnostics 2012 : Kraków, 3rd–5th September 2012 / AGH University of Science and Technology. — [Kraków : AGH], [2012]. — S. 139
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułApplication of carbon nanotubes (CNT) to design of the strain sensor
  AutorzyKrzysztof GRABOWSKI, Tadeusz UHL, Paulina ZBYRAD
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2012 vol. 58 no. 11, s. 984–986
5
 • [referat, 2014]
 • TytułCarbon nanotubes-based sensors – application and molecular dynamics simulation
  AutorzyP. ZBYRAD, K. GRABOWSKI, P. PAĆKO, T. UHL
  ŹródłoKKNM 2014 : 4th national conference on Nano- and micromechanics : Wrocław. 8-10th July 2014 : book of abstracts. — [Wrocław : s. n.], [2014]. — S. 52
6
 • [referat, 2012]
 • TytułChemomechaniczne modelowanie starzenia materiałów polimerowych
  AutorzyAndrzej MŁYNIEC, Paweł PAĆKO, Paulina ZBYRAD, Tadeusz UHL
  ŹródłoIII Krajowa konferencja nano i mikromechaniki : 4–6 July 2012, Warszawa / Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. — Warszawa : IPPT PAN, 2012. — S. 75–76
7
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułDevelopment of the strain sensors based on CNT/epoxy using screen printing
  AutorzyKrzysztof GRABOWSKI, Paulina ZBYRAD, Tadeusz UHL
  ŹródłoKey Engineering Materials. — 2014 vol. 588, s. 84–90. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.588.84.pdf
8
 • [referat, 2016]
 • TytułElectrical conductivity of nanocomposites based on carbon nanotubes – a 3D multiscale modeling approach
  AutorzyKrzysztof GRABOWSKI, Paulina ZBYRAD, Wiesław J. STASZEWSKI, Tadeusz UHL, Kazimierz WIATR, Paweł PAĆKO
  ŹródłoSensors and smart structures technologies for civil, mechanical, and aerospace systems 2016 : Las Vegas, United States, March 20, 2016 / Jerome P. Lynch. — [USA : SPIE], [2016]. — S. 98030O-1–98030O-7
9
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułMolecular dynamics simulation of piezoelectric materials
  AutorzyPaulina ZBYRAD, Paweł PAĆKO, Mateusz MISZCZYŃSKI, Tadeusz UHL, Tadeusz STEPINSKI, Jerzy LIS
  ŹródłoProjektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2015. — S. 213–222
10
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułMultifunctional strain sensors based on Carbon Nanotube nanocomposite
  AutorzyPaweł PAĆKO, Paulina ZBYRAD, Krzysztof GRABOWSKI, Tadeusz UHL, Wiesław J. STASZEWSKI
  ŹródłoSelected dynamical problems in mechanical systems : theory and applications in transport / eds. Andrzej Chudzikiewicz, Roman Bogacz, Georg-Peter Ostermeyer. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014. — S. 21–31
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułMultiscale electro-mechanical modeling of carbon nanotube composites
  AutorzyKrzysztof GRABOWSKI, Paulina ZBYRAD, Tadeusz UHL, Wiesław J. STASZEWSKI, Paweł PAĆKO
  ŹródłoComputational Materials Science. — 2017 vol. 135, s. 169–180. — tekst: https://goo.gl/kZ0DKO
12
 • [referat, 2013]
 • TytułMultiscale electro-mechanical modelling of carbon nanotube composites
  AutorzyPaweł PAĆKO, Paulina ZBYRAD, Krzysztof GRABOWSKI, Tadeusz UHL, Wiesław J. STASZEWSKI
  ŹródłoSMART2013 [Dokument elektroniczny] : program of 6th ECCOMAS thematic conference on Smart Structures and Materials : Torino, 24–26 June 2013 / eds. E. Carrera, F. Miglioretti, M. Petrolo. — [Italy : s. n.], [2013]. — S. [1–2]
13
 • [referat, 2015]
 • TytułMultiscale modelling and optimization of a piezoelectric transducer for selective guided wave excitation : [abstract]
  AutorzyPaulina ZBYRAD, Paweł PAĆKO, Mateusz MISZCZYŃSKI, Tadeusz UHL, Tadeusz STEPINSKI
  ŹródłoSMART 2015 [Dokument elektroniczny] : 7textsuperscript{th} ECCOMAS thematic conference on Smart structures and materials : 3–6 June, 2015, Ponta Delgada, Azores / eds. A. L. Araújo, C. A. Mota Soares [et al.]. — [Azores : IDMEC], cop. 2015. — S. [1] Abstract ID-130
14
 • [referat w czasopiśmie, 2019]
 • TytułObrazowanie hiperspektralne w wykrywaniu defektów powłoki cynkowej na powierzchniach wytłoczek elementów karoserii samochodowej
  AutorzyJakub ROEMER, Paulina ZBYRAD, Paweł PAĆKO, Tadeusz UHL
  ŹródłoBadania Nieniszczące i Diagnostyka. — 2019 nr 4, s. 35–38. — tekst: https://bnid.pl/wp-content/uploads/Vol04/RoemerJ_ObrazowanieHiperskalarne.pdf
15
 • [referat, 2016]
 • TytułOptimization of ultrasonic transducers for selective guided wave actuation
  AutorzyMateusz MISZCZYŃSKI, Paweł PAĆKO, Paulina ZBYRAD, Tadeusz STEPINSKI, Tadeusz UHL, Jerzy LIS, Kazimierz WIATR
  ŹródłoSensors and smart structures technologies for civil, mechanical, and aerospace systems 2016 : Las Vegas, United States, March 20, 2016 / Jerome P. Lynch. — [USA : SPIE], [2016]. — S. 98030J-1–98030J-7
16
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułSensory oparte o nanostruktury węglowe w diagnostyce konstrukcji
  AutorzyKrzysztof GRABOWSKI, Paulina ZBYRAD, Tadeusz UHL, Paweł PAĆKO
  ŹródłoProjektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2016. — S. 47–56
17
 • [referat, 2014]
 • TytułStrain sensors based on carbon nanotube – polymer coatings
  AutorzyGRABOWSKI Krzysztof, ZBYRAD Paulina, WILMAŃSKI Alan, UHL Tadeusz
  ŹródłoEWSHM 2014 : 7textsuperscript{th} European Workshop on Structural Health Monitoring : July 8–11, 2014 – Nantes, France : conference program & abstract book. — France : Inria - Institut de recherche en Informatique et Automatique, cop. 2014. — S. 109-110
18
 • [referat, 2014]
 • TytułSurface-modified Carbon Nanotubes multifunctional sensor : [abstract]
  AutorzyP. ZBYRAD, K. GRABOWSKI, T. UHL
  ŹródłoCIMTEC 2014 [Dokument elektroniczny] : 13th International Conference on Modern Materials and Technologies ; 6th Forum on New Materials : Montecatini Terme, Italy, June 8–19, 2014. — [Italy : s. n.], [2014]. — S. [12]
19
 • [zgłoszenie patentowe, 2018]
 • TytułUkład monitorowania metanu i odkształceń oparty o wielościenne nanorurki węglowe
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZBYRAD Paulina, KOWALSKI Jakub, GRABOWSKI Krzysztof, LISOWSKI Mateusz, WASILEWSKI Stanisław, UHL Tadeusz
  DetailsInt.Cl.: G01B 7/16textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 419726 A1 ; Opubl. 2018-06-18. — Zgłosz. nr P.419726 z dn. 2016-12-07 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2018  nr 13, s. 34. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL419726A1.pdf
20
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2019]
 • TytułUkład monitorowania metanu i odkształceń oparty o wielościenne nanorurki węglowe
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Paulina ZBYRAD, Jakub KOWALSKI, Krzysztof GRABOWSKI, Mateusz LISOWSKI, Stanisław WASILEWSKI, Tadeusz UHL
  DetailsInt.Cl.: G01B 7/16textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 230929 B1 ; Udziel. 2018-09-18 ; Opubl. 2019-01-31. — Zgłosz. nr P.419726 z dn. 2016-12-07. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL230929B1.pdf
21
 • [zastosowana topografia układu scalonego, 2013]
 • TytułZakrętka pojemnika na fermentujący środek spożywczy
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: UHL Tadeusz, LISOWSKI Mateusz, ZBYRAD Paulina
  DetailsInt.Cl.: B65D 41/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 121632 U1 ; Opubl. 2013-05-27. — Zgłosz. nr W.121632 z dn. 2012-12-24 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2013  nr 11, s. 62. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL121632U1.pdf
22
 • [wzór użytkowy, 2014]
 • TytułZakrętka pojemnika na fermentujący środek spożywczy
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tadeusz UHL, Mateusz LISOWSKI, Paulina ZBYRAD
  DetailsInt.Cl.: B65D 41/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 66988 Y1 ; Udziel. 2013-07-08 ; Opubl. 2014-01-31. — Zgłosz. nr W.121632 z dn. 2012-12-24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL66988Y1.pdf