Wykaz publikacji wybranego autora

Paulina Zbyrad, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2241044
2019211
201811
201711
2016523
2015211
201461311
2013211
2012321
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem22814
201922
201811
201711
2016523
201522
2014615
2013211
2012312
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem22139
201922
201811
201711
2016523
2015211
2014633
2013211
201233
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem22121
201922
201811
201711
201655
201522
201466
201322
201233
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem221111
2019211
201811
201711
2016541
2015211
2014633
201322
2012312
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem221210
201922
201811
201711
201655
201522
2014633
201322
20123121
 • A semi-analytical approach to design a transducer for selective wave generation / Mateusz GAWROŃSKI, Mateusz MISZCZYŃSKI, Paulina ZBYRAD, Tadeusz STEPINSKI, Tadeusz UHL, Jerzy LIS, Paweł PAĆKO // W: EWSHM 2016 [Dokument elektroniczny] : 8th European Workshop on Structural Health Monitoring : 5–8 July 2016, Spain, Bilbao. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2016]. — e-ISBN: 978-151082793-6. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/ybRlwo [2016-09-20]. — Bibliogr. s. [8], Abstr.

 • keywords: piezoelectric actuator, acoustic emission, selective wave generation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza i projektowanie przetworników piezoelektrycznych dla selektywnego wzbudzania fal prowadzonych[Analysis and design of piezoelectric transducers for selective excitation of guided waves] / Mateusz MISZCZYŃSKI, Paulina ZBYRAD, Tadeusz STEPINSKI, Tadeusz UHL, Jerzy LIS, Paweł PAĆKO // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2016. — ISBN: 978-83-64755-26-2. — S. 109–116. — Bibliogr. s. 115-116, Streszcz.

 • słowa kluczowe: algorytmy genetyczne, monitorowanie stanu konstrukcji, przetwornik piezoelektryczny, fale ultradźwiękowe prowadzone, metoda elementów brzegowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of carbon nanotubes (CNT) in design of the strain sensor / K. GRABOWSKI, P. ZBYRAD, T. UHL // W: 5\textsuperscript{th} International congress on Technical diagnostics 2012 : Kraków, 3rd–5th September 2012 / AGH University of Science and Technology. — [Kraków : AGH], [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 139

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of carbon nanotubes (CNT) to design of the strain sensorZastosowanie nanorurek węglowych do konstrukcji czujnika odkształceń / Krzysztof GRABOWSKI, Tadeusz UHL, Paulina ZBYRAD // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2012 vol. 58 no. 11, s. 984–986. — Bibliogr. s. 986, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Carbon nanotubes-based sensors – application and molecular dynamics simulation / P. ZBYRAD, K. GRABOWSKI, P. PAĆKO, T. UHL // W: KKNM 2014 : 4th national conference on Nano- and micromechanics : Wrocław. 8-10th July 2014 : book of abstracts. — [Wrocław : s. n.], [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Chemomechaniczne modelowanie starzenia materiałów polimerowychChemomechanical modelling of the polymeric materials ageing / Andrzej MŁYNIEC, Paweł PAĆKO, Paulina ZBYRAD, Tadeusz UHL // W: III Krajowa konferencja nano i mikromechaniki : 4–6 July 2012, Warszawa = III National conference of Nano and micromechanics / Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. — Warszawa : IPPT PAN, 2012. — ISBN: 978-83-89687-739. — S. 75–76. — Bibliogr. s. 76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Development of the strain sensors based on CNT/epoxy using screen printing / Krzysztof GRABOWSKI, Paulina ZBYRAD, Tadeusz UHL // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2014 vol. 588, s. 84–90. — Bibliogr. s. 90, Abstr.. — 5th international congress on technical diagnostics 2012 : Kraków, 3rd–5th September 2012 and 3rd International Conference on Smart Diagnostics 2012. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.588.84.pdf

 • keywords: carbon nanotubes, screen printing, CNT/epoxy, strain sensor

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.588.84

8
 • Electrical conductivity of nanocomposites based on carbon nanotubes – a 3D multiscale modeling approach / Krzysztof GRABOWSKI, Paulina ZBYRAD, Wiesław J. STASZEWSKI, Tadeusz UHL, Kazimierz WIATR, Paweł PAĆKO // W: Sensors and smart structures technologies for civil, mechanical, and aerospace systems 2016 : Las Vegas, United States, March 20, 2016 / Jerome P. Lynch. — [USA : SPIE], [2016]. — (Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering ; ISSN 0277-786X ; vol. 9803). — W bazie Web of Science data konferencji: 21–24 March 2016. — Numer ISBN podano na podstawie bazy Web of Science. — ISBN: 978-1-5106-0044-7. — S. 98030O-1–98030O-7. — Bibliogr. s. 98030O-6–98030O-7, Abstr.

 • keywords: carbon nanotubes, sensors, multi-scale modeling, CNT

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.2219275

9
 • Molecular dynamics simulation of piezoelectric materials / Paulina ZBYRAD, Paweł PAĆKO, Mateusz MISZCZYŃSKI, Tadeusz UHL, Tadeusz STEPINSKI, Jerzy LIS // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2015. — ISBN: 978-83-943189-0-1. — S. 213–222. — Bibliogr. s. 220–222, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Multifunctional strain sensors based on Carbon Nanotube nanocomposite / Paweł PAĆKO, Paulina ZBYRAD, Krzysztof GRABOWSKI, Tadeusz UHL, Wiesław J. STASZEWSKI // W: Selected dynamical problems in mechanical systems : theory and applications in transport / eds. Andrzej Chudzikiewicz, Roman Bogacz, Georg-Peter Ostermeyer. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014. — ISBN: 978-83-7814-282-9. — S. 21–31. — Bibliogr. s. 29–31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
 • Multiscale modelling and optimization of a piezoelectric transducer for selective guided wave excitation : [abstract] / Paulina ZBYRAD, Paweł PAĆKO, Mateusz MISZCZYŃSKI, Tadeusz UHL, Tadeusz STEPINSKI // W: SMART 2015 [Dokument elektroniczny] : 7\textsuperscript{th} ECCOMAS thematic conference on Smart structures and materials : 3–6 June, 2015, Ponta Delgada, Azores / eds. A. L. Araújo, C. A. Mota Soares [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Azores : IDMEC], cop. 2015. — e-ISBN: 978-989-96276-8-0. — S. [1] Abstract ID-130. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.dem.ist.utl.pt/smart2015/files/SMART_2015_Proceedings.zip [2015-07-23]. — Tekst dostępny po zalogowaniu

 • keywords: SHM, piezoelectric transducer, multi-scale model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Obrazowanie hiperspektralne w wykrywaniu defektów powłoki cynkowej na powierzchniach wytłoczek elementów karoserii samochodowejHyperspectral imaging for zinc layer discontinuity detection for stamped car body parts / Jakub ROEMER, Paulina ZBYRAD, Paweł PAĆKO, Tadeusz UHL // Badania Nieniszczące i Diagnostyka = Nondestructive Testing and Diagnostics ; ISSN 2451-4462. — 2019 nr 4, s. 35–38. — Bibliogr. s. 38, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 48th National Conference of Nondestructive Testing (KKBN) : [22-24 October 2019], Wisła, Poland. — tekst: https://bnid.pl/wp-content/uploads/Vol04/RoemerJ_ObrazowanieHiperskalarne.pdf

 • słowa kluczowe: badania nieniszczące, analiza obrazów, przemysł samochodowy, obrazowanie hiperspektralne

  keywords: NDT, automotive, hyperspectral imaging, image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.26357/BNiD.2019.022

15
 • Optimization of ultrasonic transducers for selective guided wave actuation / Mateusz MISZCZYŃSKI, Paweł PAĆKO, Paulina ZBYRAD, Tadeusz STEPINSKI, Tadeusz UHL, Jerzy LIS, Kazimierz WIATR // W: Sensors and smart structures technologies for civil, mechanical, and aerospace systems 2016 : Las Vegas, United States, March 20, 2016 / Jerome P. Lynch. — [USA : SPIE], [2016]. — (Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering ; ISSN 0277-786X ; vol. 9803). — W bazie Web of Science data konferencji: 21–24 March 2016. — Numer ISBN podano na podstawie bazy Web of Science. — ISBN: 978-1-5106-0044-7. — S. 98030J-1–98030J-7. — Bibliogr. s. 98030J-6–98030J-7, Abstr.

 • keywords: genetic algorithm, finite element method, structural health monitoring, guided ultrasonic waves, piezoelectric transducers

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.2219548

16
 • Sensory oparte o nanostruktury węglowe w diagnostyce konstrukcji[Sensors based on carbon nanostructers for structural health monitoring] / Krzysztof GRABOWSKI, Paulina ZBYRAD, Tadeusz UHL, Paweł PAĆKO // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2016. — ISBN: 978-83-64755-26-2. — S. 47–56. — Bibliogr. s. 55–56, Streszcz.

 • słowa kluczowe: nanorurki węglowe, SHM, sensoryka, CNT

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Strain sensors based on carbon nanotube – polymer coatings / GRABOWSKI Krzysztof, ZBYRAD Paulina, WILMAŃSKI Alan, UHL Tadeusz // W: EWSHM 2014 : 7\textsuperscript{th} European Workshop on Structural Health Monitoring : July 8–11, 2014 – Nantes, France : conference program & abstract book. — France : Inria - Institut de recherche en Informatique et Automatique, cop. 2014. — S. 109-110. — Pełny tekst W: 7\textsuperscript{th} EWSHM 2014 [Dokument elektroniczny] : European workshop on Structural health monitoring : July 8–11, 2014, La Cité, Nantes. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n., 2014]. — Dysk Flash. — S. 1767–1772. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1771–1772, Abstr.

 • keywords: carbon nanotubes, screen printing, CNT/epoxy, strain sensors, CNT, spray coating

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Układ monitorowania metanu i odkształceń oparty o wielościenne nanorurki węglowe[Methane and deformations monitoring system based on multi-walled carbon nanotubes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZBYRAD Paulina, KOWALSKI Jakub, GRABOWSKI Krzysztof, LISOWSKI Mateusz, WASILEWSKI Stanisław, UHL Tadeusz. — Int.Cl.: G01B 7/16\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 419726 A1 ; Opubl. 2018-06-18. — Zgłosz. nr P.419726 z dn. 2016-12-07 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 13, s. 34. — Brak nazwiska autora: Uhl Tadeusz. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL419726A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Zakrętka pojemnika na fermentujący środek spożywczy[Container cap for foodstuff in fermentation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: UHL Tadeusz, LISOWSKI Mateusz, ZBYRAD Paulina. — Int.Cl.: B65D 41/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 121632 U1 ; Opubl. 2013-05-27. — Zgłosz. nr W.121632 z dn. 2012-12-24 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 11, s. 62. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL121632U1.pdf

 • słowa kluczowe: zakrętka pojemnika

  keywords: container cap

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zakrętka pojemnika na fermentujący środek spożywczy[Container cap for foodstuff in fermentation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tadeusz UHL, Mateusz LISOWSKI, Paulina ZBYRAD. — Int.Cl.: B65D 41/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 66988 Y1 ; Udziel. 2013-07-08 ; Opubl. 2014-01-31. — Zgłosz. nr W.121632 z dn. 2012-12-24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL66988Y1.pdf

 • słowa kluczowe: zakrętka pojemnika

  keywords: container cap

  cyfrowy identyfikator dokumentu: