Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz J. Wilczyński, dr inż.

zatrudnienie w ramach grantu

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem213108
2017211
20165113
2015211
201411
2013651
2012532
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem215124
2017211
2016514
2015211
201411
2013624
2012514
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem21174
201722
2016523
201522
201411
201366
2012541
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem21615
2017211
2016514
2015211
201411
2013615
2012523
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem21417
2017211
2016523
2015211
201411
201366
201255
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem21912
2017211
2016541
2015211
201411
2013615
20125231
 • Eksperymentalna analiza modalna oraz metody natężeniowe w badaniach charakterystyk dynamicznych instrumentów : [streszczenie]Experimental modal analysis and sound intensity technique in the study of the dynamic characteristic of instruments : [abstract] / M. ŻYWIEC, T. J. WILCZYŃSKI // W: XX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 15–19 kwietnia 2013 = XX Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61402-20-6. — S. 168–169. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Elektroakustyczny miks na żywo przy użyciu aplikacji „Combitaper”Live electroacoustic mix based on ”Combitaper” application / T. J. WILCZYŃSKI, M. Bień, M. Kosecka, M. ŻYWIEC, P. KLECZKOWSKI // W: ISSET2013 [Dokument elektroniczny] : XV Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku : Kraków, 27-29 czerwca 2013 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2013. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-921663-4-4. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6]. — Tytuł przejęto ze s. tyt. — T. J. Wilczyński, M. Żywiec, P. Kleczkowski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Experimental validation of the Viola da Gamba the finite element model : [abstract] / WILCZYŃSKI Tomasz J., FILIPEK Roman, Wilczyński Paweł, KLECZKOWSKI Piotr // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2015 vol. 40 no. 3, s. 445. — 62nd open seminar on Acoustics and 91st seminar of Czech acoustial society : Wrocław–Świeradów Zdrój, September 7–11, 2015

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Investigation of influence of pre-stresses on Viola da Gamba sound using FEM / Tomasz WILCZYŃSKI, Roman FILIPEK, Paweł Wilczyński // W: 7th forum acusticum 2014 ; 61st open seminar on acoustics ; Polish Acoustical Society – Acoustical Society of Japan special session stream : Kraków, 7–12.09.2014 : book of abstracts and programme. — [Poland : s. n.], [2014] + CD. — ISBN: 978-836140228-2. — S. 277. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Live electroacoustic mix based on ”Combitaper” application / WILCZYŃSKI Tomasz, Bień Mateusz, Kosecka Martyna, ŻYWIEC Michał, KLECZKOWSKI Piotr // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2013 vol. 38 nr 2, s. 294. — ISSET 2013 : 15th International Symposium on Sound Engineering and Tonmeistering : Cracow, Poland, June 27–29, 2013

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Measurement of vibration in a model of the soundboard of Viola Organista instrument with Laser Vibrometer : [abstract] / WILCZYŃSKI Tomasz, KLECZKOWSKI Piotr // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2012 vol. 37 no. 3, s. 391. — OSA : 59th Open Seminar on Acoustics : Boszkowo, Poland, September 10–14, 2012. — Warszawa : PAN – IPPT, cop. 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Optimization of natural frequencies of soundboard viola da gamba / WILCZYŃSKI Tomasz J., FILIPEK Roman, Wilczyński Paweł // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2016 vol. 41 no. 3, s. 629–630. — P. Wilczyński - błędna afiliacja. — LXIII Open Seminar on Acoustics OSA 2016 : Warszawa–Białowieża, 13th–16th September 2016. — tekst: https://goo.gl/T6URw3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Optimization of viola da gamba soundboard designed from 3D printing material / WILCZYŃSKI Tomasz J., FILIPEK Roman // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2017 vol. 42 no. 3, s. 555–556. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-30. — OSA 2017 : LXIV Open Seminar on Acoustic : Piekary Śląskie, Poland, September 11–15, 2017. — tekst: https://acoustics.ippt.pan.pl/index.php/aa/article/view/2172/1623

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Optymalizacja częstotliwości drgań własnych płyty rezonansowej violi da gambaModal frequencies optimization of viola da gamba soundboard / Tomasz J. WILCZYŃSKI, Roman FILIPEK, Paweł Wilczyński // W: Postępy akustyki 2016 = Advances in acoustics / red. Mirosław Meissner ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Warszawski. — Warszawa : PTA. Oddział Warszawski, 2016. — Monografia zawiera prace z LXIII Otwartego Seminarium z Akustyki : Białowieża, 13–16 września 2016 r.. — ISBN: 978-83-65550-02-6. — S. 279–290. — Bibliogr. s. 289–290

 • słowa kluczowe: optymalizacja, modelowanie instrumentów muzycznych, planowanie eksperymentu, viola da gamba

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Optymalizacja płyty rezonansowej violi da gamba zaprojektowanej z materiału do druku 3DOptimization of viola da gamba soundboard designed from 3D printing material / Tomasz J. WILCZYŃSKI, Roman FILIPEK // W: Postępy akustyki 2017 : [Piekary Śląskie, 11–15 września 2017] = Advances in acoustics / red. Dariusz Bismor ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski. — Gliwice : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski, 2017. — ISBN: 978-83-921663-7-5. — S. 289–300. — Bibliogr. s. 299–300

 • słowa kluczowe: modelowanie, optymalizacja wielokryterialna, druk 3D, viola da gamba, materiał kompozytowy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Pomiar drgań modelu płyty rezonansowej instrumentu Viola Organista przy użyciu wibrometru laserowego[Measurement of vibration in a model of the soundboard of Viola Organista instrument with Laser Vibrometer] / T. J. WILCZYŃSKI, P. KLECZKOWSKI // W: OSA : 59. Otwarte Seminarium z Akustyki połączone z warsztatami szkoleniowymi – „Strategiczne zarządzanie hałasem z uwzględnieniem hałasu lotniczego” : Poznań–Boszkowo, 10–14.09.2012 = 59th Open Seminar on Acoustics joint with workshop on Strategic management of noise including aircraft noise / red. Arkadiusz Józefczak. — Poznań : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Poznański, 2012. — ISBN: 978-83-934600-0-7. — S. 273–276. — Bibliogr. s. 276. — Afiliacja: Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Predykcja rozchodzenia się energii fali akustycznej w polu bliskim wraz z ekstrapolacją w oknach czasowych : [streszczenie]Prediction of spread of acoustic wave in near field with extrapolation in time windows : [abstract] / T. J. WILCZYŃSKI, P. Wilczyński, M. ŻYWIEC // W: XX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 15–19 kwietnia 2013 = XX Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61402-20-6. — S. 50–51. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Promieniowanie energii akustycznej w polu bliskim i analiza modalna modelu płyty rezonansowej dla instrumentu viola organista : [streszczenie]Radiation of acoustic energy in neaf field and modal analysis of viola organista sound board : [abstract] / M. ŻYWIEC, T. J. WILCZYŃSKI, K. DZIEDZIECH // W: XX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 15–19 kwietnia 2013 = XX Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61402-20-6. — S. 174–175. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Rozpływ energii fali akustycznej instrumentu Viola da Gamba w polu bliskim : [streszczenie]Dispersal of acoustic wave of Viola da Gamba instrument in near field : [abstract] / T. J. WILCZYŃSKI, P. KLECZKOWSKI, M. ŻYWIEC // W: XX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 15–19 kwietnia 2013 = XX Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61402-20-6. — S. 172–173. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Spectral features of the clarinet sound revealed by the set of STFT-based parameters / Tomasz J. WILCZYŃSKI, Len Gelman, Piotr KLECZKOWSKI // W: 18\textsuperscript{th} WCNDT [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} World Conference on Non-Destructive Testing : 16–20 April 2012, Durban, South Africa : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Durban : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-0-620-52872-6. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 7–8. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji Papers)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Studies on machine processing of sign language in the context of deaf support : application in health care - interactive service system for the deaf / Dorota SZULC, Jakub GAŁKA, Mariusz MĄSIOR, Filip MALAWSKI, Tomasz Jan WILCZYŃSKI, Krzysztof WRÓBEL // W: Int'l conference proceedings of ICEHM and ERPUB : international conference on Economics and Business Management (EBM-2016), international conference on Studies in Humanities and Social Sciences (SHSS-2016), international conference on Recent trends in ICT-Information and Communications Technology (RTICT'16) & international conference on Education, Law and Disaster Management (ELDM-16) : May 24–25, 2016, Paris (France) / eds. Michel Plaisent, Lili Zheng. — [Paris : s. n.], [2016] + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-93-84468-54-5. — S. 89–94. — Bibliogr. s. 94, Abstr.. — Publ. z konf.: SHSS-2016. — D. Szulc - dod. afiliacja: Jagiellonian University ; J. Gałka - dod. afiliacja: VoicePIN.com Sp. z o. o., Kraków ; T. J. Wilczyński - dod. afiliacja: Poradzis Sp. z o. o., Przyszowa, Poland

 • keywords: sign language processing, dialogue system using sign language, deaf support, signs database

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • The effect of a mode of playing on spectral parameters of the clarinet sound : [abstract] / WILCZYŃSKI Tomasz, KLECZKOWSKI Piotr // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2012 vol. 37 no. 3, s. 391. — OSA : 59th Open Seminar on Acoustics : Boszkowo, Poland, September 10–14, 2012. — Warszawa : PAN – IPPT, cop. 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The effect of a mode of playing on spectral parameters of the clarinet sound / T. J. WILCZYŃSKI, P. KLECZKOWSKI // W: OSA : 59. Otwarte Seminarium z Akustyki połączone z warsztatami szkoleniowymi – „Strategiczne zarządzanie hałasem z uwzględnieniem hałasu lotniczego” : Poznań–Boszkowo, 10–14.09.2012 = 59th Open Seminar on Acoustics joint with workshop on Strategic management of noise including aircraft noise / red. Arkadiusz Józefczak. — Poznań : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Poznański, 2012. — ISBN: 978-83-934600-0-7. — S. 269–272. — Bibliogr. s. 272

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Using components of corpus linguistics and annotation tools in sign language teaching / Katarzyna BARCZEWSKA, Jakub GAŁKA, Dorota SZULC, Mariusz MĄSIOR, Rafał SAMBORSKI, Tomasz J. WILCZYŃSKI // International Journal of Modern Education and Computer Science ; ISSN 2075-0161. — 2016 vol. 8 no. 2, s. 14–21. — Bibliogr. s. 20–21, Abstr.

 • keywords: sign language, annotation tools, computer assisted language learning, sign language corpora

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5815/ijmecs.2016.02.02

20
 • Walidacja doświadczalna modelu MES violi da'gambaExperimental validation of the Viola da Gamba finite element model / Tomasz WILCZYŃSKI, Roman FILIPEK, Paweł Wilczyński // W: Postępy akustyki 2015 = Progress of acoustics / red. Krzysztof J. Opieliński. — Wrocław : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział we Wrocławiu, 2015 + Dysk Flash. — Monografia zawiera prace z LXII otwartgo seminarium z akustyki : Świeradów-Zdrój 7–11 września 2015r.. — ISBN: 978-83-921663-6-8. — S. 311–322. — Bibliogr. s. 322

 • słowa kluczowe: MES, modelowanie instrumentów muzycznych, chordofony, MAC, viola da gamba

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • WiTKoM – Virtual Sign Language Translator Project / Katarzyna BARCZEWSKA, Jakub GAŁKA, Filip MALAWSKI, Mariusz MĄSIOR, Dorota SZULC, Tomasz WILCZYŃSKI, Krzysztof WRÓBEL // Baltic Journal of Modern Computing ; ISSN 2255-8942. — 2016 vol. 4 no. 2, s. 378. — Abstr.. — J. Gałka, T. Wilczyński – dod. afiliacja: VoicePIN.com. — 19\textsuperscript{th} annual conference of the European Association for Machine Translation (EAMT) : Riga, Latvia : project/products

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: