Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Krzysztof Krajewski, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
 • Long-term stability of $high-Al$ cast zinc alloys doped with Ti / Witold K. KRAJEWSKI, Grzegorz PIWOWARSKI, Paweł K. KRAJEWSKI // Technológ ; ISSN 1337-8996. — 2016 R. 8 [no.] 2, s. 43–47. — Bibliogr. s. 46–47, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Wpływ modyfikacji stopu ZnAl10 na jego zdolność do tłumienia drgań i wytrzymałość[Influence of grain refinement on damping and strength properties of ZnAl10 alloy] / G. PIWOWARSKI, J. BURAŚ, P. K. KRAJEWSKI, W. K. KRAJEWSKI // W: Quo vadis zlievarenstvo 2015 [Dokument elektroniczny] : zborník z medzinárodnej konferencie : 14.–16. október 2015, Sninské Rybníky, Snina / eds. Bartošova M., Demeter P. ; Technická Univerzita v Košiciach. Hutnícka Fakulta. Katedra Metalurgie Železa a Zlievarenstva. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Košice : Technická univerzita, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-553-2226-1. — S. 59–63. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 63, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Wpływ zabiegu modyfikowania na zmiany właściwości wytrzymałościowych i tłumiących wysokocynkowych stopów aluminium[Influence of grain refinement on damping and strength properties changes of high-zinc aluminium alloys] / J. BURAŚ, G. PIWOWARSKI, P. KRAJEWSKI, W. K. KRAJEWSKI // W: Quo vadis zlievarenstvo 2015 [Dokument elektroniczny] : zborník z medzinárodnej konferencie : 14.–16. október 2015, Sninské Rybníky, Snina / eds. Bartošova M., Demeter P. ; Technická Univerzita v Košiciach. Hutnícka Fakulta. Katedra Metalurgie Železa a Zlievarenstva. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Košice : Technická univerzita, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-553-2226-1. — S. 21–26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 26, Streszcz.

 • słowa kluczowe: modyfikacja, wysokocynkowe stopy aluminium, rozdrobnienie struktury, właściwości wytrzymałościowe i tłumiące

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Wybrane właściwości mechaniczne stopu ZnAl10 poddanego modyfikacji zaprawami wprowadzającymi tytan[Selected mechanical properties of the ZnAl10 alloy subjected to the modification by inoculants introducing titanium] / Grzegorz PIWOWARSKI, Paweł K. KRAJEWSKI, Janusz BURAŚ, Witold K. KRAJEWSKI // W: Foundryman' Day 2015 [Dokument elektroniczny] : XXXIX international scientific conference ; IV konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa : Krakow, 19–20 Nov. 2015 : extended abstracts / Wydział Odlewnictwa AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [3]. — Toż dostępne online: {http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/w/08_wo/Konferencje/wo_2015/abstracts/12.pdf} [2015-12-21]

 • słowa kluczowe: modyfikacja, stopy cynku, współczynnik tłumienia, tłumienie drgań, badania ultradźwiękowe, wytrzymałość na rozciąganie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wybrane właściwości mechaniczne stopu ZnAl10 poddanego modyfikacji zaprawami wprowadzającymi tytanSelected mechanical properties of the ZnAl10 alloy subjected to the modification by inoculants introducing titanium / G. PIWOWARSKI, P. K. KRAJEWSKI, J. BURAŚ, W. K. KRAJEWSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 4, s. 99–102. — Bibliogr. s. 101–102, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: modyfikacja, stopy cynku, współczynnik tłumienia, tłumienie drgań, badania ultradźwiękowe, wytrzymałość na rozciaganie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wysokocynkowy stop aluminium[High-zinc aluminum alloy] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KRAJEWSKI Witold Kazimierz, BURAŚ Janusz, KRAJEWSKI Paweł Krzysztof, PIWOWARSKI Grzegorz. — Int.Cl.: C22C 21/10\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 421587 A1 ; Opubl. 2018-11-19. — Zgłosz. nr P.421587 z dn. 2017-05-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 24, s. 24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL421587A1.pdf

 • słowa kluczowe: właściwości tribologiczne, właściwości wytrzymałościowe, właściwości tłumiące, stabilność strukturalna, stop odlewniczy na osnowie Al-Zn, odlewy kształtowe, stabilność wymiarowa

  keywords: tribological properties, dimensional stability, damping properties, structural stability, strength properties, Al-Zn-based foundry alloy, shape castings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wysokocynkowy stop aluminium[High-zinc aluminum alloy] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Witold Kazimierz KRAJEWSKI, Janusz BURAŚ, Paweł Krzysztof KRAJEWSKI, Grzegorz PIWOWARSKI. — Int.Cl.: C22C 21/10\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 235538 B1 ; Udziel. 2020-04-08 ; Opubl. 2020-08-24. — Zgłosz. nr P.421587 z dn. 2017-05-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL235538B1.pdf

 • słowa kluczowe: właściwości tribologiczne, właściwości wytrzymałościowe, właściwości tłumiące, stabilność strukturalna, stop odlewniczy na osnowie Al-Zn, odlewy kształtowe, stabilność wymiarowa

  keywords: tribological properties, dimensional stability, damping properties, structural stability, strength properties, Al-Zn-based foundry alloy, shape castings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: